Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Zorgfuncties Financieringsregelingen zorg Perioden Uitgaven aan zorg (mln euro)
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Totaal alle financieringsregelingen 2020* 6.188
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Totaal financiering van ingezetenen 2020* 6.169
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF1: Overheid en soc. verzekering 2020* 4.204
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF11: Overheid 2020* 55
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2020* 4.149
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF121a: Wlz, AWBZ 2020* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF121b: Ziekenfonds 2020*
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF122: Zorgverzekeringswet 2020* 4.149
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2020* 1.965
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF2: Vrijwillige regelingen 2020* 59
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2020* 59
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF22: Financiering door IZW 2020* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF23: Regelingen door ondernemingen 2020* 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF3: Eigen betalingen 2020* 1.906
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF31: Directe eigen betalingen 2020* 1.018
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HF32: Eigen risico en bijdragen 2020* 888
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen Buitenland; uitvoer 2020* 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. De zorgrekeningen omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen), opgenomen in de tabel als financiering door het buitenland.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan overige zorg en welzijn, zoals kinderopvang
-/- uitvoer
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig; de cijfers over 2018 en 2019 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juni 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd, de cijfers over 2017-2019 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 worden bijgestelde cijfers over 2018-2020 en voorlopige cijfers over 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.