Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Zorgfuncties Financieringsregelingen zorg Perioden Uitgaven aan zorg (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal alle financieringsregelingen 2020* 116.159
Totaal uitgaven zorg en welzijn Totaal financiering van ingezetenen 2020* 115.937
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF1: Overheid en soc. verzekering 2020* 99.065
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF11: Overheid 2020* 27.079
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2020* 71.986
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF121a: Wlz, AWBZ 2020* 23.749
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF121b: Ziekenfonds 2020*
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2020* 48.237
Totaal uitgaven zorg en welzijn Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2020* 16.872
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF2: Vrijwillige regelingen 2020* 6.164
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2020* 4.072
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF22: Financiering door IZW 2020* 0
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF23: Regelingen door ondernemingen 2020* 2.092
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF3: Eigen betalingen 2020* 10.708
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF31: Directe eigen betalingen 2020* 5.285
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF32: Eigen risico en bijdragen 2020* 5.423
Totaal uitgaven zorg en welzijn Buitenland; uitvoer 2020* 222
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal alle financieringsregelingen 2020* 89.703
Totaal uitgaven gezondheidszorg Totaal financiering van ingezetenen 2020* 89.593
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2020* 75.752
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF11: Overheid 2020* 9.759
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2020* 65.992
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF121a: Wlz, AWBZ 2020* 19.468
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF121b: Ziekenfonds 2020*
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2020* 46.524
Totaal uitgaven gezondheidszorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2020* 13.841
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF2: Vrijwillige regelingen 2020* 5.353
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2020* 4.072
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF22: Financiering door IZW 2020* 0
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2020* 1.282
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF3: Eigen betalingen 2020* 8.488
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF31: Directe eigen betalingen 2020* 3.642
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2020* 4.846
Totaal uitgaven gezondheidszorg Buitenland; uitvoer 2020* 110
HC1: Geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2020* 40.523
HC1: Geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2020* 40.444
HC1: Geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2020* 35.026
HC1: Geneeskundige zorg HF11: Overheid 2020* 2.740
HC1: Geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2020* 32.286
HC1: Geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2020* 69
HC1: Geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2020*
HC1: Geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2020* 32.217
HC1: Geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2020* 5.418
HC1: Geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2020* 2.217
HC1: Geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2020* 2.217
HC1: Geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2020* 0
HC1: Geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2020* 0
HC1: Geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2020* 3.201
HC1: Geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2020* 1.077
HC1: Geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2020* 2.124
HC1: Geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2020* 80
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2020* 15.616
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2020* 15.578
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2020* 14.260
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF11: Overheid 2020* 1.447
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2020* 12.812
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2020* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2020*
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2020* 12.812
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2020* 1.318
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2020* 37
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2020* 37
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2020* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2020* 0
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2020* 1.281
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2020* 371
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2020* 911
HC11: Intramurale geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2020* 39
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal alle financieringsregelingen 2020* 4.471
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2020* 4.465
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2020* 4.002
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF11: Overheid 2020* 107
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2020* 3.895
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2020* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2020*
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2020* 3.895
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2020* 463
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2020* 75
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2020* 75
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF22: Financiering door IZW 2020* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2020* 0
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF3: Eigen betalingen 2020* 387
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF31: Directe eigen betalingen 2020* 18
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF32: Eigen risico en bijdragen 2020* 370
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2020* 7
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal alle financieringsregelingen 2020* 19.755
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Totaal financiering van ingezetenen 2020* 19.721
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF1: Overheid en soc. verzekering 2020* 16.110
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF11: Overheid 2020* 1.186
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF12: Verplichte premiegeb verzekeringen 2020* 14.924
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF121a: Wlz, AWBZ 2020* 69
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF121b: Ziekenfonds 2020*
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2020* 14.855
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg Vrijwillige regelingen, eigen betalingen 2020* 3.611
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF2: Vrijwillige regelingen 2020* 2.105
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF21:Vrijwillige ziektekostenverzekering 2020* 2.105
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF22: Financiering door IZW 2020* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF23: Regelingen door ondernemingen 2020* 0
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF3: Eigen betalingen 2020* 1.506
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF31: Directe eigen betalingen 2020* 662
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. De zorgrekeningen omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen), opgenomen in de tabel als financiering door het buitenland.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan overige zorg en welzijn, zoals kinderopvang
-/- uitvoer
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig; de cijfers over 2018 en 2019 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juni 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd, de cijfers over 2017-2019 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2022 worden bijgestelde cijfers over 2018-2020 en voorlopige cijfers over 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.