Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Sterklassen Regio's Perioden Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
Totaal Nederland 2023 maart* 1.530
Totaal Nederland 2023 april* 1.620
Totaal Nederland 2023 mei* 1.650
Totaal Nederland 2023 juni* 1.640
Totaal Nederland 2023 juli* 1.420
Totaal Nederland 2023 augustus* 1.370
Totaal Nederland 2023 september* 1.520
Totaal Nederland 2023 oktober* 1.680
Totaal Nederland 2023 november* 1.440
Totaal Nederland 2023 december* 1.130
Totaal Nederland 2024 januari* 1.210
Totaal Nederland 2024 februari* 1.220
Totaal Amsterdam 2023 maart* 320
Totaal Amsterdam 2023 april* 340
Totaal Amsterdam 2023 mei* 330
Totaal Amsterdam 2023 juni* 370
Totaal Amsterdam 2023 juli* 370
Totaal Amsterdam 2023 augustus* 290
Totaal Amsterdam 2023 september* 310
Totaal Amsterdam 2023 oktober* 360
Totaal Amsterdam 2023 november* 310
Totaal Amsterdam 2023 december* 230
Totaal Amsterdam 2024 januari* 230
Totaal Amsterdam 2024 februari* 240
Accommodaties zonder ster Nederland 2023 maart* 80
Accommodaties zonder ster Nederland 2023 april* 70
Accommodaties zonder ster Nederland 2023 mei* 80
Accommodaties zonder ster Nederland 2023 juni* 90
Accommodaties zonder ster Nederland 2023 juli* 70
Accommodaties zonder ster Nederland 2023 augustus* 70
Accommodaties zonder ster Nederland 2023 september* 80
Accommodaties zonder ster Nederland 2023 oktober* 90
Accommodaties zonder ster Nederland 2023 november* 70
Accommodaties zonder ster Nederland 2023 december* 50
Accommodaties zonder ster Nederland 2024 januari* 40
Accommodaties zonder ster Nederland 2024 februari* 60
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2023 maart* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2023 april* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2023 mei* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2023 juni* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2023 juli* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2023 augustus* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2023 september* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2023 oktober* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2023 november* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2023 december* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2024 januari* 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2024 februari* 0
Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 maart* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 april* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 mei* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 juni* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 juli* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 augustus* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 september* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 oktober* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 november* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2023 december* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2024 januari* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2024 februari* 10
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2023 maart* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2023 april* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2023 mei* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2023 juni* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2023 juli* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2023 augustus* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2023 september* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2023 oktober* 10
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2023 november* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2023 december* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2024 januari* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2024 februari* 0
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 maart* 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 april* 30
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 mei* 30
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 juni* 30
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 juli* 30
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 augustus* 30
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 september* 30
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 oktober* 40
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 november* 30
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2023 december* 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2024 januari* 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2024 februari* 20
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2023 maart* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2023 april* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2023 mei* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2023 juni* 10
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2023 juli* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2023 augustus* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2023 september* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2023 oktober* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2023 november* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2023 december* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2024 januari* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2024 februari* 10
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 maart* 330
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 april* 350
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 mei* 390
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2023 juni* 370
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

De zakelijke overnachtingen zijn een schatting. Het CBS vraagt aan de accommodaties hoeveel procent van alle overnachtingen naar schatting gedaan is door zakenreizigers. Daarom zijn de cijfers in deze tabel afgerond op tientallen.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk
De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2023 en 2024 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 april 2024:
De voorlopige cijfers over februari 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 11 december 2023:
De voorlopige cijfers over september en oktober 2023 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes vanaf april 2022 tot en met augustus 2023 niet correct zijn.
Het CBS heeft daarom verbeterde cijfers over logiesaccommodaties voor de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 gepubliceerd.
Ook de bijbehorende verbeterde kwartaalcijfers en het jaarcijfer over 2022 zijn gepubliceerd.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers en de eerdere publicaties voor de logiesaccommodaties zijn samengesteld, is helaas geconstateerd dat de gepubliceerde cijfers voor de verslagperiodes na maart 2022 door een technische fout niet correct zijn. Het CBS onderzoekt wat de invloed van deze technische fout is op de uitkomsten van deze statistiek en van andere statistieken die van deze statistiek gebruik maken.

Het CBS zal op basis van dit onderzoek op 11 december verbeterde cijfers over logiesaccommodaties publiceren. Hierbij gaat het dan om de maanden april 2022 tot en met oktober 2023 en de bijbehorende kwartalen. Dit betekent dat de reeds geplande publicatie voor 14 november (over verslagmaand september) enkele weken wordt uitgesteld.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.