Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Sterklassen Regio's Perioden Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
Totaal Nederland 2021mei 630
Totaal Nederland 2021 juni 740
Totaal Nederland 2021 juli 810
Totaal Nederland 2021 augustus 900
Totaal Nederland 2021 september 1.100
Totaal Nederland 2021 oktober 1.260
Totaal Nederland 2021 november 980
Totaal Nederland 2021 december 490
Totaal Nederland 2022 januari* 470
Totaal Nederland 2022 februari* 770
Totaal Nederland 2022 maart* 1.160
Totaal Nederland 2022 april* 1.410
Totaal Amsterdam 2021mei 50
Totaal Amsterdam 2021 juni 60
Totaal Amsterdam 2021 juli 100
Totaal Amsterdam 2021 augustus 110
Totaal Amsterdam 2021 september 150
Totaal Amsterdam 2021 oktober 230
Totaal Amsterdam 2021 november 180
Totaal Amsterdam 2021 december 60
Totaal Amsterdam 2022 januari* 60
Totaal Amsterdam 2022 februari* 140
Totaal Amsterdam 2022 maart* 220
Totaal Amsterdam 2022 april* 300
Accommodaties zonder ster Nederland 2021mei 30
Accommodaties zonder ster Nederland 2021 juni 40
Accommodaties zonder ster Nederland 2021 juli 50
Accommodaties zonder ster Nederland 2021 augustus 50
Accommodaties zonder ster Nederland 2021 september 70
Accommodaties zonder ster Nederland 2021 oktober 60
Accommodaties zonder ster Nederland 2021 november 40
Accommodaties zonder ster Nederland 2021 december 20
Accommodaties zonder ster Nederland 2022 januari* 20
Accommodaties zonder ster Nederland 2022 februari* 50
Accommodaties zonder ster Nederland 2022 maart* 80
Accommodaties zonder ster Nederland 2022 april* 90
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021mei 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 juni 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 juli 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 augustus 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 september 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 oktober 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 november 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2021 december 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 januari* 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 februari* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 maart* 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 april* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2021mei 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 juni 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 juli 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 augustus 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 september 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 oktober 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 november 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2021 december 0
Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 januari* 0
Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 februari* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 maart* 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 april* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021mei 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 juni 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 juli 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 augustus 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 september 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 oktober 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 november 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2021 december 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 januari* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 februari* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 maart* 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 april* 0
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021mei 10
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 juni 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 juli 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 augustus 30
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 september 30
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 oktober 40
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 november 30
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2021 december 10
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 januari* 10
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 februari* 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 maart* 20
Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 april* 30
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021mei 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 juni 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 juli 10
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 augustus 10
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 september 10
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 oktober 10
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 november 10
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2021 december 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 januari* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 februari* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 maart* 0
Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 april* 0
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2021mei 180
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2021 juni 220
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2021 juli 230
Accommodaties met 3 sterren Nederland 2021 augustus 240
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

De zakelijke overnachtingen zijn een schatting. Het CBS vraagt aan de accommodaties hoeveel procent van alle overnachtingen naar schatting gedaan is door zakenreizigers. Daarom zijn de cijfers in deze tabel afgerond op tientallen.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk

De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 21 juni 2022:
De cijfers over april 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.