Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Hotels; zakelijke overnachtingen, sterklasse

Sterklassen Regio's Perioden Zakelijke overnachtingen (x 1 000)
Totaal Nederland 2020 januari 1.480
Totaal Nederland 2020 februari 1.510
Totaal Nederland 2020 maart 730
Totaal Nederland 2020 1e kwartaal 3.720
Totaal Nederland 2020 april 230
Totaal Nederland 2020 mei 270
Totaal Nederland 2020 juni 490
Totaal Nederland 2020 2e kwartaal 990
Totaal Nederland 2020 juli 600
Totaal Nederland 2020 augustus 650
Totaal Nederland 2020 september 720
Totaal Nederland 2020 3e kwartaal 1.970
Totaal Nederland 2020 oktober 510
Totaal Nederland 2020 november 410
Totaal Nederland 2020 december 340
Totaal Nederland 2020 4e kwartaal 1.270
Totaal Nederland 2020 7.940
Totaal Amsterdam 2020 januari 370
Totaal Amsterdam 2020 februari 370
Totaal Amsterdam 2020 maart 140
Totaal Amsterdam 2020 1e kwartaal 890
Totaal Amsterdam 2020 april 20
Totaal Amsterdam 2020 mei 20
Totaal Amsterdam 2020 juni 30
Totaal Amsterdam 2020 2e kwartaal 60
Totaal Amsterdam 2020 juli 80
Totaal Amsterdam 2020 augustus 80
Totaal Amsterdam 2020 september 60
Totaal Amsterdam 2020 3e kwartaal 220
Totaal Amsterdam 2020 oktober 40
Totaal Amsterdam 2020 november 30
Totaal Amsterdam 2020 december 30
Totaal Amsterdam 2020 4e kwartaal 100
Totaal Amsterdam 2020 1.270
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 januari 60
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 februari 80
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 maart 40
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 1e kwartaal 180
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 april 20
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 mei 20
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 juni 30
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 2e kwartaal 70
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 juli 40
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 augustus 40
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 september 40
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 3e kwartaal 110
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 oktober 30
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 november 20
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 december 20
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 4e kwartaal 70
Accommodaties zonder ster Nederland 2020 440
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 januari 20
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 februari 20
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 maart 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 1e kwartaal 60
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 april 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 mei 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 juni 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 2e kwartaal 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 juli 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 augustus 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 september 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 3e kwartaal 20
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 oktober 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 november 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 december 0
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 4e kwartaal 10
Accommodaties zonder ster Amsterdam 2020 90
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 januari 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 februari 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 maart 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 1e kwartaal 30
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 april 0
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 mei 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 juni 0
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 2e kwartaal 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 juli 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 augustus 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 september 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 3e kwartaal 20
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 oktober 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 november 0
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 december 0
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 4e kwartaal 10
Accommodaties met 1 ster Nederland 2020 70
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 januari 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 februari 10
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 maart 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 1e kwartaal 10
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 april 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 mei 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 juni 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 2e kwartaal 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 juli 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 augustus 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 september 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 3e kwartaal 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 oktober 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 november 0
Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2020 december 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal zakelijke overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

De zakelijke overnachtingen zijn een schatting. Het CBS vraagt aan de accommodaties hoeveel procent van alle overnachtingen naar schatting gedaan is door zakenreizigers. Daarom zijn de cijfers in deze tabel afgerond op tientallen.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk

De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 10 augustus 2022:
De cijfers over juni 2022 en het tweede kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Zakelijke overnachtingen
Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.