Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, sterklasse

Woonland Sterklassen Regio's Perioden Gasten (x 1 000) Overnachtingen (x 1 000)
Totaal landen Totaal Nederland 2022 2e kwartaal* 7.980 15.043
Totaal landen Totaal Amsterdam 2022 2e kwartaal* 1.983 4.496
Totaal landen Accommodaties zonder ster Nederland 2022 2e kwartaal* 786 1.593
Totaal landen Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 165 393
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 2e kwartaal* 98 170
Totaal landen Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 33 73
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 276 548
Totaal landen Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 110 232
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 2.297 4.410
Totaal landen Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 613 1.395
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 4.141 7.659
Totaal landen Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 889 2.063
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 381 663
Totaal landen Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 172 341
Nederland Totaal Nederland 2022 2e kwartaal* 4.557 7.605
Nederland Totaal Amsterdam 2022 2e kwartaal* 426 817
Nederland Accommodaties zonder ster Nederland 2022 2e kwartaal* 384 698
Nederland Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 21 45
Nederland Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 2e kwartaal* 42 61
Nederland Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 3 5
Nederland Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 113 201
Nederland Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 14 25
Nederland Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 1.313 2.232
Nederland Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 113 214
Nederland Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 2.542 4.169
Nederland Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 240 469
Nederland Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 163 244
Nederland Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 35 59
Totaal buitenland Totaal Nederland 2022 2e kwartaal* 3.423 7.438
Totaal buitenland Totaal Amsterdam 2022 2e kwartaal* 1.556 3.680
Totaal buitenland Accommodaties zonder ster Nederland 2022 2e kwartaal* 402 896
Totaal buitenland Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 144 348
Totaal buitenland Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 2e kwartaal* 56 109
Totaal buitenland Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 30 68
Totaal buitenland Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 164 347
Totaal buitenland Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 97 207
Totaal buitenland Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 985 2.177
Totaal buitenland Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 500 1.181
Totaal buitenland Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 1.599 3.490
Totaal buitenland Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 649 1.594
Totaal buitenland Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 218 419
Totaal buitenland Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 137 282
Europa exclusief Nederland Totaal Nederland 2022 2e kwartaal* 2.726 5.825
Europa exclusief Nederland Totaal Amsterdam 2022 2e kwartaal* 1.114 2.589
Europa exclusief Nederland Accommodaties zonder ster Nederland 2022 2e kwartaal* 328 729
Europa exclusief Nederland Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 110 266
Europa exclusief Nederland Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 2e kwartaal* 44 84
Europa exclusief Nederland Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 23 51
Europa exclusief Nederland Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 135 286
Europa exclusief Nederland Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 72 156
Europa exclusief Nederland Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 843 1.827
Europa exclusief Nederland Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 394 911
Europa exclusief Nederland Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 1.274 2.706
Europa exclusief Nederland Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 462 1.097
Europa exclusief Nederland Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 102 192
Europa exclusief Nederland Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 53 108
Duitsland Totaal Nederland 2022 2e kwartaal* 894 1.943
Duitsland Totaal Amsterdam 2022 2e kwartaal* 254 573
Duitsland Accommodaties zonder ster Nederland 2022 2e kwartaal* 110 248
Duitsland Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 24 63
Duitsland Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 2e kwartaal* 9 17
Duitsland Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 4 9
Duitsland Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 44 95
Duitsland Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 14 29
Duitsland Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 318 689
Duitsland Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 100 219
Duitsland Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 390 848
Duitsland Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 104 237
Duitsland Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 23 46
Duitsland Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 8 16
België Totaal Nederland 2022 2e kwartaal* 367 605
België Totaal Amsterdam 2022 2e kwartaal* 75 119
België Accommodaties zonder ster Nederland 2022 2e kwartaal* 43 79
België Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 8 13
België Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 2e kwartaal* 4 5
België Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 1 2
België Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 11 17
België Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 4 6
België Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 95 157
België Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 23 37
België Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 202 325
België Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 34 54
België Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 13 20
België Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 4 6
Luxemburg Totaal Nederland 2022 2e kwartaal* 24 45
Luxemburg Totaal Amsterdam 2022 2e kwartaal* 6 12
Luxemburg Accommodaties zonder ster Nederland 2022 2e kwartaal* 2 5
Luxemburg Accommodaties zonder ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 0 0
Luxemburg Accommodaties met 1 ster Nederland 2022 2e kwartaal* 0 0
Luxemburg Accommodaties met 1 ster Amsterdam 2022 2e kwartaal* 0 0
Luxemburg Accommodaties met 2 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 1 1
Luxemburg Accommodaties met 2 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 0 0
Luxemburg Accommodaties met 3 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 6 12
Luxemburg Accommodaties met 3 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 2 4
Luxemburg Accommodaties met 4 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 13 25
Luxemburg Accommodaties met 4 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 3 6
Luxemburg Accommodaties met 5 sterren Nederland 2022 2e kwartaal* 1 2
Luxemburg Accommodaties met 5 sterren Amsterdam 2022 2e kwartaal* 0 0
Verenigd Koninkrijk Totaal Nederland 2022 2e kwartaal* 372 842
Verenigd Koninkrijk Totaal Amsterdam 2022 2e kwartaal* 225 542
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), en naar het aantal sterren van de accommodatie. De gegevens zijn tevens beschikbaar voor Nederland als geheel, en voor de gemeente Amsterdam.

Bij de onderverdeling naar aantal sterren van de accommodatie is uitgegaan van de opgave door de accommodatie zelf. Het is niet noodzakelijk dat de accommodatie dit aantal sterren bij een officiële instantie heeft geregistreerd. Het gaat er om, hoe de accommodatie zichzelf ziet. De onderverdeling bevat niet alleen hotels, maar ook andere bovengenoemde typen accommodatie. De categorie '5 sterren' bevat dus naast 5-sterrenhotels ook bijvoorbeeld 5-sterren bed&breakfasts.

Trendbreuk

De gegevens over gasten en overnachtingen per sterklasse tot en met 2015 die het CBS eerder publiceerde, waren gebaseerd op de officiële registratie van het aantal sterren door het Bedrijfschap Horeca en Catering. Met het opheffen van het Bedrijfschap kwam ook deze registratie te vervallen. Daarom is het CBS op haar enquête 'Inventarisatie Logiesaccommodaties' de accommodaties gaan vragen hoeveel sterren zij hebben, of met hoeveel sterren hun accommodatie vergelijkbaar is. De cijfers in deze tabel, en in de tabel met cijfers tot en met 2015, zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 10 augustus 2022:
De cijfers over juni 2022 en het tweede kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.