Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, bedrijfskenmerken

Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, bedrijfskenmerken

Bedrijfskenmerken Marges Perioden Arbeidsongeval 4 dagen verzuim of meer (x 1 000)
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2020 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Ondergrens 95%-interval 2020 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Bovengrens 95%-interval 2020 1
M Specialistische zakelijke diensten Waarde 2020 2
M Specialistische zakelijke diensten Ondergrens 95%-interval 2020 1
M Specialistische zakelijke diensten Bovengrens 95%-interval 2020 4
N Verhuur en overige zakelijke diensten Waarde 2020 9
N Verhuur en overige zakelijke diensten Ondergrens 95%-interval 2020 7
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bovengrens 95%-interval 2020 11
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Waarde 2020 4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Ondergrens 95%-interval 2020 3
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bovengrens 95%-interval 2020 5
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Waarde 2020 2
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Ondergrens 95%-interval 2020 1
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Bovengrens 95%-interval 2020 3
Bron: © NEA (CBS/TNO),
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen met 4 dagen of meer verzuim van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfskenmerken.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers in de afgelopen 12 maanden. Hierbij wordt ook een uitsplitsing gemaakt naar bedrijfskenmerken van het ongeval zoals de bedrijfstak en de vestigingsgrootte van het bedrijf waarin het ongeval plaats vond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2022
De jaarcijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2022 verschijnen de cijfers over 2021.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeval 4 dagen verzuim of meer
Het betreft arbeidsongevallen van werknemers in de afgelopen 12 maanden die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.