Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, kenmerken ongeval

Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, kenmerken ongeval

Kenmerken arbeidsongeval Marges Perioden Arbeidsongeval 4 dagen verzuim of meer (x 1 000)
Oorzaak: val van hoogte Waarde 2020 5
Oorzaak: val van hoogte Ondergrens 95%-interval 2020 4
Oorzaak: val van hoogte Bovengrens 95%-interval 2020 7
Bron: © NEA (CBS/TNO),
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen met 4 dagen of meer verzuim van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar kenmerken van het ongeval.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers in de afgelopen 12 maanden. Hierbij wordt ook een uitsplitsing gemaakt naar kenmerken van het ongeval zoals de oorzaak van het letsel, het soort letsel, het verwond deel van het lichaam, medische hulp en de verzuimduur na het ongeval.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2022
De jaarcijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In de tweede helft van 2022 verschijnen de cijfers over 2021.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeval 4 dagen verzuim of meer
Het betreft arbeidsongevallen van werknemers in de afgelopen 12 maanden die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.