Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Regio's Perioden Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Beetje geld overhouden (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Veel geld overhouden (%) Houdingen en verwachtingen consumenten Waarop bezuinigen bij daling inkomen Auto en vervoer (%)
Nederland 2021 3e kwartaal 48 14 3
Noord-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal 54 12 2
Oost-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal 49 14 3
West-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal 47 14 4
Zuid-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal 47 13 3
Overijssel (PV) 2021 3e kwartaal 52 16 3
Flevoland (PV) 2021 3e kwartaal . . .
Gelderland (PV) 2021 3e kwartaal 48 13 3
Noord-Holland (PV) 2021 3e kwartaal 47 14 4
Zuid-Holland (PV) 2021 3e kwartaal 46 14 4
Zeeland (PV) 2021 3e kwartaal . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdeel en provincie). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2021.
De cijfers van het derde kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 21 december 2021.

Toelichting onderwerpen

Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Financiële situatie eigen huishouden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Welke omschrijving vindt u het beste bij de huidige financiële situatie van uw huishouden passen?
Beetje geld overhouden
Veel geld overhouden
Waarop bezuinigen bij daling inkomen
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Als dit inkomen voorgoed een flink stuk achteruit zou gaan (bijvoorbeeld een vermindering van 10%), waarop zou dan bij u thuis het meest bezuinigd worden?
Auto en vervoer