Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Regio's Perioden Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Spaartegoeden aanspreken (%)
Nederland 2021 3e kwartaal 8
Noord-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal 7
Oost-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal 9
West-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal 8
Zuid-Nederland (LD) 2021 3e kwartaal 7
Groningen (PV) 2021 3e kwartaal 2
Fryslân (PV) 2021 3e kwartaal 12
Drenthe (PV) 2021 3e kwartaal 5
Overijssel (PV) 2021 3e kwartaal 7
Flevoland (PV) 2021 3e kwartaal .
Gelderland (PV) 2021 3e kwartaal 10
Utrecht (PV) 2021 3e kwartaal 5
Noord-Holland (PV) 2021 3e kwartaal 9
Zuid-Holland (PV) 2021 3e kwartaal 8
Zeeland (PV) 2021 3e kwartaal .
Noord-Brabant (PV) 2021 3e kwartaal 7
Limburg (PV) 2021 3e kwartaal 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdeel en provincie). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 september 2021.
De cijfers van het derde kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 21 december 2021.

Toelichting onderwerpen

Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Financiële situatie eigen huishouden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Welke omschrijving vindt u het beste bij de huidige financiële situatie van uw huishouden passen?
Spaartegoeden aanspreken