Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Regio's Perioden Houdingen en verwachtingen consumenten Financiële situatie eigen huishouden Spaartegoeden aanspreken (%)
Nederland 2022 1e kwartaal 10
Noord-Nederland (LD) 2022 1e kwartaal 10
Oost-Nederland (LD) 2022 1e kwartaal 10
West-Nederland (LD) 2022 1e kwartaal 11
Zuid-Nederland (LD) 2022 1e kwartaal 9
Groningen (PV) 2022 1e kwartaal 10
Fryslân (PV) 2022 1e kwartaal 12
Drenthe (PV) 2022 1e kwartaal 9
Overijssel (PV) 2022 1e kwartaal 7
Flevoland (PV) 2022 1e kwartaal .
Gelderland (PV) 2022 1e kwartaal 11
Utrecht (PV) 2022 1e kwartaal 8
Noord-Holland (PV) 2022 1e kwartaal 12
Zuid-Holland (PV) 2022 1e kwartaal 10
Zeeland (PV) 2022 1e kwartaal .
Noord-Brabant (PV) 2022 1e kwartaal 11
Limburg (PV) 2022 1e kwartaal 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdeel en provincie). De statistiek 'Consumenten Conjunctuuronderzoek' komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2017.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 maart 2022.
De cijfers van het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen op 22 juni 2022

Toelichting onderwerpen

Houdingen en verwachtingen consumenten
Houdingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van een aantal aspecten van de economische situatie in Nederland en de eigen financiële situatie.

Financiële situatie eigen huishouden
Procentuele verdeling van antwoorden op de vraag: Welke omschrijving vindt u het beste bij de huidige financiële situatie van uw huishouden passen?
Spaartegoeden aanspreken