ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2017

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) ICT en innovatie Productinnovatie Nieuwe prod. ontw. of sterk verbeterd (% van bedrijven) ICT en innovatie Productinnovatie Belang van ICT voor productinnovatie Onbelangrijk (In % totaal aantal productinnovatoren) ICT en innovatie Productinnovatie Belang van ICT voor productinnovatie Enigszins belangrijk (In % totaal aantal productinnovatoren) ICT en innovatie Productinnovatie Belang van ICT voor productinnovatie Belangrijk (In % totaal aantal productinnovatoren) ICT en innovatie Productinnovatie Belang van ICT voor productinnovatie Zeer belangrijk (In % totaal aantal productinnovatoren)
2 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 13 8 23 31 38
2 of meer werkzame personen C Industrie 18 17 28 33 22
2 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 17 6 35 24 35
2 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 6 17 50 33 17
2 of meer werkzame personen G Handel 11 9 27 36 27
2 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 9 11 22 44 22
2 of meer werkzame personen I Horeca 7 29 29 14 14
2 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 41 2 5 22 71
2 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 20 0 25 20 55
2 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 13 0 15 46 31
2 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 17 6 24 29 41
2 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 13 15 15 38 38
2 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 11 9 18 45 36
2 of meer werkzame personen ICT-sector 42 2 7 21 71
2 tot 250 werkzame personen Totaal, C-N en Q 13 8 23 31 38
2 tot 250 werkzame personen C Industrie 18 17 28 33 22
2 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 14 7 43 14 36
2 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 6 17 50 33 17
2 tot 250 werkzame personen G Handel 11 9 27 36 27
2 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 9 11 22 44 22
2 tot 250 werkzame personen I Horeca 7 29 29 14 14
2 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 41 2 5 22 71
2 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 18 0 28 22 56
2 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 13 0 15 46 31
2 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 17 6 24 29 41
2 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 13 15 15 31 38
2 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 10 10 20 40 40
2 tot 250 werkzame personen ICT-sector 42 2 7 21 71
2 tot 10 werkzame personen Totaal, C-N en Q 11 9 27 27 36
2 tot 10 werkzame personen C Industrie 12 25 25 33 17
2 tot 10 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 9 0 67 11 22
2 tot 10 werkzame personen F Bouwnijverheid 6 17 50 33 17
2 tot 10 werkzame personen G Handel 9 11 33 33 33
2 tot 10 werkzame personen H Vervoer en opslag 5 20 20 60 0
2 tot 10 werkzame personen I Horeca 6 33 33 17 17
2 tot 10 werkzame personen J Informatie en communicatie 36 3 6 22 69
2 tot 10 werkzame personen K Financiële dienstverlening 15 0 33 20 47
2 tot 10 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 12 8 17 50 33
2 tot 10 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 15 7 27 27 40
2 tot 10 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 12 17 17 33 33
2 tot 10 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 9 0 11 44 33
2 tot 10 werkzame personen ICT-sector 37 3 8 19 70
10 tot 50 werkzame personen Totaal, C-N en Q 19 11 16 32 42
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 24 17 29 25 25
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 18 17 22 22 39
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 7 0 29 57 0
10 tot 50 werkzame personen G Handel 18 11 22 28 39
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 14 7 7 57 36
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 8 13 25 25 25
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 56 0 4 23 73
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 23 4 22 22 48
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 15 0 7 47 40
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 25 8 16 32 48
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 12 8 17 25 42
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 18 6 17 50 33
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 58 0 3 21 74
50 tot 250 werkzame personen Totaal, C-N en Q 31 6 23 32 39
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 40 15 30 30 23
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 37 16 24 19 41
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 16 0 25 38 31
50 tot 250 werkzame personen G Handel 29 10 24 34 31
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 31 0 26 35 39
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 15 0 47 27 33
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 65 3 6 15 77
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 55 0 4 18 78
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 23 0 48 13 43
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 41 5 10 29 56
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 19 5 11 37 47
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 23 4 30 35 30
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 56 4 7 20 70
250 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 42 2 14 38 43
250 of meer werkzame personen C Industrie 50 6 32 40 22
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 64 0 6 42 52
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 41 2 22 22 51
250 of meer werkzame personen G Handel 39 8 10 44 38
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 50 0 4 38 58
250 of meer werkzame personen I Horeca 30 0 40 13 43
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 71 4 1 37 56
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 76 5 0 26 70
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 35 0 14 51 31
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 56 0 4 30 66
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 31 3 10 48 39
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 30 0 13 40 47
250 of meer werkzame personen ICT-sector 68 4 1 38 54
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 2 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Normaliter beperkt het onderzoek naar het ICT-gebruik door bedrijven zich tot bedrijven met 10 of meer werkzame personen. In 2017 is dit onderzoek, met een iets minder uitgebreide vragenlijst, ook uitgevoerd onder bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Om het ICT-gebruik van de kleine bedrijven te kunnen vergelijken met die van de grotere bedrijven, is een deel van de uitkomsten van de grote bedrijven ook opgenomen in deze tabel. De verslagperiode betreft het jaar 2017. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2016. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2017.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wijzigingen per 23 maart 2018:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 komen in december 2018 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

ICT en innovatie
Innovatie: het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten (productinnovatie) en/of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen (procesinnovatie).
Productinnovatie
Er is sprake van productinnovatie wanneer bedrijven bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten. Het gaat hier om producten die uw bedrijf voor het eerst op de markt heeft gebracht en/of om producten waarvan de gebruiksmogelijkheden of de kwaliteit aanzienlijk verbeterd zijn. Ook productinnovaties die niet zijn afgerond, tellen hier mee.
Nieuwe prod. ontw. of sterk verbeterd
Nieuwe producten ontwikkeld of sterk verbeterd.
Heeft uw bedrijf in 2016 gewerkt aan nieuwe of sterk verbeterde PRODUCTEN (goederen en/of diensten), of deze door derden laten ontwikkelen?
Belang van ICT voor productinnovatie
Onbelangrijk
Enigszins belangrijk
Belangrijk
Zeer belangrijk