Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

Soort verdachte Migratieachtergrond Leeftijd Perioden Ingeschreven rechtbankstrafzaken (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Totaal beslissingen door OM (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Dagvaarding (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Oproepen ter terechtzitting n.a.v verzet (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Onvoorwaardelijk sepot (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Voorwaardelijk beleidssepot (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Transactie (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Strafbeschikking (aantal) Beslissingen door Openbaar Ministerie Overig (aantal) Afdoeningen door rechter in 1e aanleg Soort eindbeslissing Totaal eindbeslissing (aantal)
Totaal Suriname Totaal leeftijd 2020 9.630 9.940 4.870 80 3.100 590 70 1.175 55 4.245
Totaal Suriname Jonger dan 18 jaar 2020 820 860 380 0 400 35 30 5 10 260
Totaal Suriname 18 tot 25 jaar 2020 1.865 1.935 890 20 645 105 5 265 10 810
Totaal Suriname 25 tot 45 jaar 2020 4.600 4.730 2.495 35 1.310 260 20 590 20 2.225
Totaal Suriname 45 tot 65 jaar 2020 2.155 2.210 1.030 20 680 170 10 290 5 890
Totaal Suriname 65 jaar of ouder 2020 190 205 80 5 65 25 0 25 0 55
Totaal Suriname Leeftijd onbekend 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geslacht: Mannen Suriname Totaal leeftijd 2020 8.260 8.500 4.425 55 2.560 430 50 930 50 3.765
Geslacht: Mannen Suriname Jonger dan 18 jaar 2020 735 780 355 0 350 30 20 5 10 245
Geslacht: Mannen Suriname 18 tot 25 jaar 2020 1.625 1.690 815 15 550 80 5 215 10 730
Geslacht: Mannen Suriname 25 tot 45 jaar 2020 3.945 4.045 2.250 25 1.080 180 15 475 20 1.965
Geslacht: Mannen Suriname 45 tot 65 jaar 2020 1.800 1.835 940 15 530 120 10 215 5 785
Geslacht: Mannen Suriname 65 jaar of ouder 2020 150 155 65 0 50 15 0 20 0 45
Geslacht: Mannen Suriname Leeftijd onbekend 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geslacht: Vrouwen Suriname Totaal leeftijd 2020 1.370 1.440 445 25 545 160 20 245 5 480
Geslacht: Vrouwen Suriname Jonger dan 18 jaar 2020 80 80 20 0 45 5 10 0 0 15
Geslacht: Vrouwen Suriname 18 tot 25 jaar 2020 245 245 75 5 95 25 0 50 0 85
Geslacht: Vrouwen Suriname 25 tot 45 jaar 2020 650 685 245 10 235 75 10 115 0 260
Geslacht: Vrouwen Suriname 45 tot 65 jaar 2020 350 375 90 5 155 50 0 75 0 105
Geslacht: Vrouwen Suriname 65 jaar of ouder 2020 40 50 15 5 15 10 0 5 0 15
Geslacht: Vrouwen Suriname Leeftijd onbekend 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geslacht onbekend Suriname Totaal leeftijd 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geslacht onbekend Suriname Jonger dan 18 jaar 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geslacht onbekend Suriname 18 tot 25 jaar 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geslacht onbekend Suriname 25 tot 45 jaar 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geslacht onbekend Suriname 45 tot 65 jaar 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geslacht onbekend Suriname 65 jaar of ouder 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geslacht onbekend Suriname Leeftijd onbekend 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdachte is natuurlijk persoon Suriname Totaal leeftijd 2020 9.630 9.940 4.870 80 3.100 590 70 1.175 55 4.245
Verdachte is natuurlijk persoon Suriname Jonger dan 18 jaar 2020 820 860 380 0 400 35 30 5 10 260
Verdachte is natuurlijk persoon Suriname 18 tot 25 jaar 2020 1.865 1.935 890 20 645 105 5 265 10 810
Verdachte is natuurlijk persoon Suriname 25 tot 45 jaar 2020 4.600 4.730 2.495 35 1.310 260 20 590 20 2.225
Verdachte is natuurlijk persoon Suriname 45 tot 65 jaar 2020 2.155 2.210 1.030 20 680 170 10 290 5 890
Verdachte is natuurlijk persoon Suriname 65 jaar of ouder 2020 190 205 80 5 65 25 0 25 0 55
Verdachte is natuurlijk persoon Suriname Leeftijd onbekend 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdachte is rechtsperoon Suriname Totaal leeftijd 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdachte is rechtsperoon Suriname Jonger dan 18 jaar 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdachte is rechtsperoon Suriname 18 tot 25 jaar 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdachte is rechtsperoon Suriname 25 tot 45 jaar 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdachte is rechtsperoon Suriname 45 tot 65 jaar 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdachte is rechtsperoon Suriname 65 jaar of ouder 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdachte is rechtsperoon Suriname Leeftijd onbekend 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn ingeschreven bij een parket, waarover het Openbaar Ministerie (OM) een beslissing heeft genomen en zaken die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De gegevens zijn uit te splitsen naar soort verdachte, migratieachtergrond en leeftijd op het moment van plegen van het strafbare feit. De door het OM genomen beslissingen zijn onderverdeeld naar de soort beslissing. De afdoeningen door de rechter zijn onderverdeeld naar soort eindbeslissing en soort sanctie. De zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd, zijn niet als afdoening meegeteld.
De tabel betreft persoonsgegevens over het thema vervolging en berechting. De persoonsgegevens hebben betrekking op kenmerken van de verdachte/veroordeelde in een zaak. De cijfers betreffen daarmee ook de gerelateerde zaken. De tabel is niet uniek op persoonsniveau. Ten eerste kunnen personen in deze tabel in een jaar meerdere keren voorkomen als zij verdachte/veroordeelde zijn in meerdere zaken in dat jaar. Zo kan een persoon bijvoorbeeld verdachte zijn in meerdere zaken die in een jaar instromen bij het OM. Ten tweede is het mogelijk dat de zaak van een persoon binnen een jaar in meerdere fases wordt geteld; bijvoorbeeld als de zaak in hetzelfde jaar instroomt bij het OM als dat het OM een beslissing neemt in de zaak.
Gegevens beschikbaar vanaf 2001.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per september 2021.
Cijfers over het jaar 2020 zijn toegevoegd. De cijfers over de afdoeningen door de rechter in 1e aanleg over verslagjaar 2019 waren niet correct. Er was iets misgegaan met de registratie van straffen en maatregelen. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

De cijfers over het aantal beslissingen van het Openbaar Ministerie (OM) over verslagjaar 2018 en 2019 waren niet correct. Beslissingen die zijn genomen na een opgelegde strafbeschikking in 2017 waren abusievelijk meegeteld. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau was het aantal beslissingen van het OM voor 2018 1,7% te hoog en voor 2019 0,7% te hoog.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 zullen in de zomer van 2022 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Ingeschreven rechtbankstrafzaken
Aantal rechtbankstrafzaken ingeschreven bij het Openbaar
Ministerie (OM).
Beslissingen door Openbaar Ministerie
Aantal door het Openbaar Ministerie (OM) genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken.
Een beslissing van het OM wordt genomen over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal. Onder beslissingen vallen dagvaarding, onvoorwaardelijk sepot, voorwaardelijk sepot, transactie, strafbeschikking, oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking, overdracht naar een ander parket, overheveling naar COMPAS, administratief afgehandeld, voeging ad informandum, voeging ter berechting en onbekende beslissingen.

Totaal beslissingen door OM
Het totaal aantal door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken.
Dagvaarding
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een dagvaarding.
Een dagvaarding is een officieel geschrift dat iemand oproept om op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met de vervolging van een strafbaar feit.
Oproepen ter terechtzitting n.a.v verzet
Het aantal beslissingen genomen door het OM waarbij de verdachte wordt opgeroepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking die is opgelegd door een andere instantie dan het OM. Kan pas voorkomen sinds invoering van de Wet OM-afdoening in 2008.
Onvoorwaardelijk sepot
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een onvoorwaardelijk sepot.
Een onvoorwaardelijk sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het onvoorwaardelijk afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit om beleidsmatige of technische redenen.
Voorwaardelijk beleidssepot
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een voorwaardelijk beleidssepot.
Een voorwaardelijk sepot is een beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het onder voorwaarden afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie beëindigt de vervolging als de verdachte aan één of meer voorwaarden voldoet, zoals het vergoeden van de schade.
Transactie
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een transactie.
Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging voldoen aan een of meer door het Openbaar Ministerie (officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom ('boete'), waardoor het recht tot strafvervolging vervalt.
Strafbeschikking
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een strafbeschikking.
Een strafbeschikking is een sanctie die kan worden opgelegd door de officier van justitie in het kader van de Wet OM-afdoening, zonder tussenkomst van de rechter. Het OM kan dit doen bij overtredingszaken en misdrijfzaken waarop een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaar staat. Er worden opgelegde strafbeschikkingen geteld. Kan pas voorkomen sinds invoering van de Wet OM-afdoening in 2008.

Overig
Het aantal overige beslissingen.
Afdoeningen door rechter in 1e aanleg
Het totaal aantal afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in eerste aanleg.
Soort eindbeslissing
Het aantal afdoeningen onderscheiden naar het soort eindbeslissing.
Een eindbeslissing is een beslissing van de rechter in een rechtszaak, waarmee deze voor die instantie definitief wordt beëindigd.
Totaal eindbeslissing
Het totaal van de beslissingen door de rechter in 1e aanleg.