Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Afzet Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 juli 123,0 4,4 48,9
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 augustus 123,2 0,1 52,2
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 september 131,8 7,0 81,2
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 oktober 149,8 13,7 102,5
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 november 146,5 -2,2 92,6
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2021 december 140,8 -3,9 69,3
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2022 januari 155,4 10,4 69,4
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2022 februari* 170,3 9,6 67,2
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2022 maart* 222,5 30,7 106,1
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2022 april* 223,2 0,3 108,6
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2022 mei* 232,4 4,1 106,1
Totaal afzetprijzen 19 Aardolie-industrie 2022 juni* 260,8 12,2 121,2
Afzetprijzen binnenland 19 Aardolie-industrie 2021 juli 140,3 3,5 48,9
Afzetprijzen binnenland 19 Aardolie-industrie 2021 augustus 140,2 -0,1 53,9
Afzetprijzen binnenland 19 Aardolie-industrie 2021 september 147,2 5,0 64,9
Afzetprijzen binnenland 19 Aardolie-industrie 2021 oktober 168,8 14,7 89,2
Afzetprijzen binnenland 19 Aardolie-industrie 2021 november 170,7 1,1 91,8
Afzetprijzen binnenland 19 Aardolie-industrie 2021 december 162,0 -5,1 69,4
Afzetprijzen binnenland 19 Aardolie-industrie 2022 januari 173,9 7,3 65,5
Afzetprijzen binnenland 19 Aardolie-industrie 2022 februari* 191,3 10,0 64,5
Afzetprijzen binnenland 19 Aardolie-industrie 2022 maart* 241,5 26,3 93,5
Afzetprijzen binnenland 19 Aardolie-industrie 2022 april* 239,1 -1,0 91,9
Afzetprijzen binnenland 19 Aardolie-industrie 2022 mei* 250,5 4,7 94,3
Afzetprijzen binnenland 19 Aardolie-industrie 2022 juni* 274,0 9,4 102,2
Afzetprijzen buitenland 19 Aardolie-industrie 2021 juli 116,0 4,8 48,9
Afzetprijzen buitenland 19 Aardolie-industrie 2021 augustus 116,3 0,2 51,3
Afzetprijzen buitenland 19 Aardolie-industrie 2021 september 125,5 7,9 90,2
Afzetprijzen buitenland 19 Aardolie-industrie 2021 oktober 142,0 13,2 109,6
Afzetprijzen buitenland 19 Aardolie-industrie 2021 november 136,6 -3,8 93,1
Afzetprijzen buitenland 19 Aardolie-industrie 2021 december 132,1 -3,3 69,3
Afzetprijzen buitenland 19 Aardolie-industrie 2022 januari 147,8 11,9 71,4
Afzetprijzen buitenland 19 Aardolie-industrie 2022 februari* 161,7 9,4 68,5
Afzetprijzen buitenland 19 Aardolie-industrie 2022 maart* 214,7 32,8 112,4
Afzetprijzen buitenland 19 Aardolie-industrie 2022 april* 216,7 0,9 117,2
Afzetprijzen buitenland 19 Aardolie-industrie 2022 mei* 225,1 3,9 112,0
Afzetprijzen buitenland 19 Aardolie-industrie 2022 juni* 255,4 13,5 130,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
De maandelijkse prijsontwikkelingen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet.
De gegevens zijn verder onderverdeeld naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 30 maart 2018
Voor de eerste verslagperiode (2012) zijn onjuiste jaar op jaar ontwikkelingen gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel verwijderd.
Voor alle perioden zijn, bij het onderdeel “Samentellingen bedrijfstakken 2e digit”, onjuiste wegingscoëfficiënten gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel gecorrigeerd.

Wijzigingen per 29 juni 2018
Door een fout in een onderliggende reeks waren de cijfers van de bedrijfstak B (delfstoffenwinning) over de verslagperiode september tot en met november 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
De buitenlandse afzet- en totaalcijfers van de bedrijfstakken 33 (Reparatie en installatie van machines), 36 (Waterleidingbedrijven) en E (Waterbedrijven en afvalbeheer) over de verslagperiode januari 2012 tot en met november 2017 bleken niet betrouwbaar genoeg om gepubliceerd te worden. Deze zijn nu vervangen door een punt.

Wijzigingen per 28 september 2018
In bedrijfstak 1032 (Fruit- en groentesappenindustrie) en bedrijfstak 29 (Auto- en aanhangwagenindustrie) waren door een foutieve berekening een aantal maandmutaties en jaarmutaties ten onrechte niet gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 29 juli 2022
De cijfers over de maand juni 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

Prijsindexcijfers zijn gebaseerd op prijzen exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.