Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Afzet Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 mei 43,6 -26,0 -47,7
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 juni 44,6 2,2 -39,9
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 juli 42,9 -3,9 -38,8
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 augustus 50,4 17,6 -24,7
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 september 63,9 26,9 -4,7
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 oktober 65,4 2,4 -16,6
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 november 71,0 8,4 -18,2
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 december* 73,3 3,3 -16,9
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 januari* 76,7 4,7 -4,9
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 februari* 82,8 8,0 6,8
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 maart* 80,9 -2,3 29,9
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 april* 85,3 5,3 44,5
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 mei 122,1 -0,1 4,4
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 juni 121,0 -0,9 3,7
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 juli 120,0 -0,8 2,6
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 augustus 118,1 -1,6 0,4
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 september 118,2 0,1 0,1
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 oktober 118,1 -0,1 0,1
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 november 117,9 -0,2 -0,1
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 december* 116,9 -0,8 -0,8
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 januari* 118,0 0,9 -2,3
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 februari* 118,5 0,4 -2,5
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 maart* 119,1 0,5 -1,6
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 april* 119,3 0,1 -2,4
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 mei . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 juni . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 juli . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 augustus . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 september . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 oktober . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 november . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2020 december* . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 januari* . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 februari* . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 maart* . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 april* . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 mei . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 juni . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 juli . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 augustus . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 september . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 oktober . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 november . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2020 december* . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 januari* . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 februari* . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 maart* . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 april* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
De maandelijkse prijsontwikkelingen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet.
De gegevens zijn verder onderverdeeld naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 30 maart 2018
Voor de eerste verslagperiode (2012) zijn onjuiste jaar op jaar ontwikkelingen gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel verwijderd.
Voor alle perioden zijn, bij het onderdeel “Samentellingen bedrijfstakken 2e digit”, onjuiste wegingscoëfficiënten gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel gecorrigeerd.

Wijzigingen per 29 juni 2018
Door een fout in een onderliggende reeks waren de cijfers van de bedrijfstak B (delfstoffenwinning) over de verslagperiode september tot en met november 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
De buitenlandse afzet- en totaalcijfers van de bedrijfstakken 33 (Reparatie en installatie van machines), 36 (Waterleidingbedrijven) en E (Waterbedrijven en afvalbeheer) over de verslagperiode januari 2012 tot en met november 2017 bleken niet betrouwbaar genoeg om gepubliceerd te worden. Deze zijn nu vervangen door een punt.

Wijzigingen per 28 september 2018
In bedrijfstak 1032 (Fruit- en groentesappenindustrie) en bedrijfstak 29 (Auto- en aanhangwagenindustrie) waren door een foutieve berekening een aantal maandmutaties en jaarmutaties ten onrechte niet gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 28 mei 2021
De cijfers over de maand april 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

Prijsindexcijfers zijn gebaseerd op prijzen exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.