Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Afzet Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 april . . .
Totaal afzetprijzen 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 mei . . .
Totaal afzetprijzen 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 juni . . .
Totaal afzetprijzen 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 juli . . .
Totaal afzetprijzen 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 augustus . . .
Totaal afzetprijzen 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 september . . .
Totaal afzetprijzen 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 oktober . . .
Totaal afzetprijzen 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 november* . . .
Totaal afzetprijzen 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 december* . . .
Totaal afzetprijzen 06 Winning van aardolie en aardgas 2022 januari* . . .
Totaal afzetprijzen 06 Winning van aardolie en aardgas 2022 februari* . . .
Totaal afzetprijzen 06 Winning van aardolie en aardgas 2022 maart* . . .
Totaal afzetprijzen 33 Reparatie en installatie van machines 2021 april . . .
Totaal afzetprijzen 33 Reparatie en installatie van machines 2021 mei . . .
Totaal afzetprijzen 33 Reparatie en installatie van machines 2021 juni . . .
Totaal afzetprijzen 33 Reparatie en installatie van machines 2021 juli . . .
Totaal afzetprijzen 33 Reparatie en installatie van machines 2021 augustus . . .
Totaal afzetprijzen 33 Reparatie en installatie van machines 2021 september . . .
Totaal afzetprijzen 33 Reparatie en installatie van machines 2021 oktober . . .
Totaal afzetprijzen 33 Reparatie en installatie van machines 2021 november* . . .
Totaal afzetprijzen 33 Reparatie en installatie van machines 2021 december* . . .
Totaal afzetprijzen 33 Reparatie en installatie van machines 2022 januari* . . .
Totaal afzetprijzen 33 Reparatie en installatie van machines 2022 februari* . . .
Totaal afzetprijzen 33 Reparatie en installatie van machines 2022 maart* . . .
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 april 85,3 5,4 44,5
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 mei 96,7 13,3 121,5
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 juni 108,1 11,8 142,4
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 juli 130,4 20,6 204,3
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 augustus 142,2 9,0 182,1
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 september 149,6 5,2 133,9
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 oktober 186,6 24,8 185,1
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 november* 193,7 3,8 173,0
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 december* 194,8 0,6 165,8
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2022 januari* 201,5 3,4 162,5
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2022 februari* 198,9 -1,3 140,0
Afzetprijzen binnenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2022 maart* 273,6 37,6 238,0
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 april 125,5 0,6 2,7
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 mei 125,2 -0,3 2,5
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 juni 125,4 0,2 3,7
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 juli 124,8 -0,5 4,0
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 augustus 125,1 0,2 5,9
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 september 125,1 0,0 5,9
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 oktober 125,6 0,4 6,4
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 november* 126,3 0,5 7,1
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 december* 126,7 0,3 8,3
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2022 januari* 129,5 2,3 4,5
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2022 februari* 128,4 -0,9 3,3
Afzetprijzen binnenland 33 Reparatie en installatie van machines 2022 maart* 129,5 0,8 3,8
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 april . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 mei . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 juni . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 juli . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 augustus . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 september . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 oktober . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 november* . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2021 december* . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2022 januari* . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2022 februari* . . .
Afzetprijzen buitenland 06 Winning van aardolie en aardgas 2022 maart* . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 april . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 mei . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 juni . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 juli . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 augustus . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 september . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 oktober . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 november* . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2021 december* . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2022 januari* . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2022 februari* . . .
Afzetprijzen buitenland 33 Reparatie en installatie van machines 2022 maart* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
De maandelijkse prijsontwikkelingen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet.
De gegevens zijn verder onderverdeeld naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 30 maart 2018
Voor de eerste verslagperiode (2012) zijn onjuiste jaar op jaar ontwikkelingen gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel verwijderd.
Voor alle perioden zijn, bij het onderdeel “Samentellingen bedrijfstakken 2e digit”, onjuiste wegingscoëfficiënten gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel gecorrigeerd.

Wijzigingen per 29 juni 2018
Door een fout in een onderliggende reeks waren de cijfers van de bedrijfstak B (delfstoffenwinning) over de verslagperiode september tot en met november 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
De buitenlandse afzet- en totaalcijfers van de bedrijfstakken 33 (Reparatie en installatie van machines), 36 (Waterleidingbedrijven) en E (Waterbedrijven en afvalbeheer) over de verslagperiode januari 2012 tot en met november 2017 bleken niet betrouwbaar genoeg om gepubliceerd te worden. Deze zijn nu vervangen door een punt.

Wijzigingen per 28 september 2018
In bedrijfstak 1032 (Fruit- en groentesappenindustrie) en bedrijfstak 29 (Auto- en aanhangwagenindustrie) waren door een foutieve berekening een aantal maandmutaties en jaarmutaties ten onrechte niet gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 29 april 2022
De cijfers over de maand maart 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

Prijsindexcijfers zijn gebaseerd op prijzen exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.