Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 30 maart 2018
Voor de eerste verslagperiode (2012) zijn onjuiste jaar op jaar ontwikkelingen gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel verwijderd.

Wijzigingen per 4 juli 2018
Door een fout in een onderliggende reeks waren de cijfers van de productgroep B (winning van delfstoffen) over de verslagperiode september tot en met november 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
De cijfers voor de productgroepen 20143000 (Industriële eenwaardige vetzuren) en 20144000 (Organische verbindingen met stikstofhoudende groepen) over de verslagperiode september tot en met november 2017 zijn aangepast vanwege nagekomen informatie.
Door een foutieve berekening stond een aantal maandmutaties en jaarmutaties ten onrechte gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijziging per 13 juli 2018
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classifictaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcorderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 28 september 2018
Door een foutieve berekening waren een aantal maandmutaties en jaarmutaties over de verslagperiode januari 2018 ten onrechte gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijziging per 30 juli 2020
Cijfers over de maand juni 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Afzet, invoer en verbruik Producten (PRODCOM) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 juli 96,8 -2,1 -0,3
Totaal afzetprijzen 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 augustus 96,8 0,0 -0,2
Totaal afzetprijzen 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 september 96,7 0,0 -0,4
Totaal afzetprijzen 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 oktober 96,0 -0,7 -1,2
Totaal afzetprijzen 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 november 96,1 0,0 -1,4
Totaal afzetprijzen 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 december 96,1 0,1 -1,0
Totaal afzetprijzen 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 januari 96,7 0,6 -2,4
Totaal afzetprijzen 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 februari* 96,6 -0,1 -2,5
Totaal afzetprijzen 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 maart* 96,6 0,0 -2,5
Totaal afzetprijzen 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 april* 96,4 -0,2 -2,4
Totaal afzetprijzen 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 mei* 96,4 0,0 -2,6
Totaal afzetprijzen 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 juni* 96,2 -0,2 -2,7
Totaal afzetprijzen 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 juli 96,8 -2,1 -0,3
Totaal afzetprijzen 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 augustus 96,8 0,0 -0,2
Totaal afzetprijzen 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 september 96,7 0,0 -0,4
Totaal afzetprijzen 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 oktober 96,0 -0,7 -1,2
Totaal afzetprijzen 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 november 96,1 0,0 -1,4
Totaal afzetprijzen 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 december 96,1 0,1 -1,0
Totaal afzetprijzen 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 januari 96,7 0,6 -2,4
Totaal afzetprijzen 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 februari* 96,6 -0,1 -2,5
Totaal afzetprijzen 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 maart* 96,6 0,0 -2,5
Totaal afzetprijzen 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 april* 96,4 -0,2 -2,4
Totaal afzetprijzen 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 mei* 96,4 0,0 -2,6
Totaal afzetprijzen 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 juni* 96,2 -0,2 -2,7
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 juli 111,1 5,9 11,1
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 augustus 111,1 0,0 11,1
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 september 111,1 0,0 11,1
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 oktober 111,1 0,0 5,9
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 november 111,1 0,0 5,9
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 december 111,1 0,0 5,9
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2020 januari 111,1 0,0 5,9
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2020 februari* 111,1 0,0 5,9
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2020 maart* 111,1 0,0 5,9
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2020 april* 111,1 0,0 5,9
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2020 mei* 111,1 0,0 5,9
Totaal afzetprijzen 1813 Prepress- en premediadiensten 2020 juni* 111,1 0,0 5,9
Afzetprijzen binnenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 juli 95,9 -2,3 -0,4
Afzetprijzen binnenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 augustus 95,8 0,0 -0,4
Afzetprijzen binnenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 september 95,8 0,0 -0,6
Afzetprijzen binnenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 oktober 95,1 -0,7 -1,4
Afzetprijzen binnenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 november 95,2 0,0 -1,6
Afzetprijzen binnenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 december 95,2 0,1 -1,2
Afzetprijzen binnenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 januari 95,7 0,5 -2,7
Afzetprijzen binnenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 februari* 95,6 -0,1 -2,8
Afzetprijzen binnenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 maart* 95,6 0,0 -2,9
Afzetprijzen binnenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 april* 95,4 -0,2 -2,8
Afzetprijzen binnenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 mei* 95,4 0,0 -2,9
Afzetprijzen binnenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 juni* 95,4 0,0 -2,8
Afzetprijzen binnenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 juli 95,8 -2,3 -0,4
Afzetprijzen binnenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 augustus 95,8 0,0 -0,4
Afzetprijzen binnenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 september 95,8 0,0 -0,6
Afzetprijzen binnenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 oktober 95,1 -0,7 -1,4
Afzetprijzen binnenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 november 95,2 0,0 -1,6
Afzetprijzen binnenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 december 95,2 0,1 -1,2
Afzetprijzen binnenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 januari 95,7 0,5 -2,7
Afzetprijzen binnenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 februari* 95,6 -0,1 -2,8
Afzetprijzen binnenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 maart* 95,6 0,0 -2,9
Afzetprijzen binnenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 april* 95,4 -0,2 -2,8
Afzetprijzen binnenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 mei* 95,4 0,0 -2,9
Afzetprijzen binnenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 juni* 95,4 0,0 -2,8
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 juli 111,5 6,1 11,4
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 augustus 111,5 0,0 11,4
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 september 111,5 0,0 11,4
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 oktober 111,5 0,0 6,1
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 november 111,5 0,0 6,1
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 december 111,5 0,0 6,1
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2020 januari 111,5 0,0 6,1
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2020 februari* 111,5 0,0 6,1
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2020 maart* 111,5 0,0 6,1
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2020 april* 111,5 0,0 6,1
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2020 mei* 111,5 0,0 6,1
Afzetprijzen binnenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2020 juni* 111,5 0,0 6,1
Afzetprijzen buitenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 juli 107,6 0,0 1,7
Afzetprijzen buitenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 augustus 107,9 0,3 2,0
Afzetprijzen buitenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 september 107,9 0,0 2,0
Afzetprijzen buitenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 oktober 106,7 -1,1 0,8
Afzetprijzen buitenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 november 106,7 0,0 0,8
Afzetprijzen buitenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2019 december 106,7 0,0 0,8
Afzetprijzen buitenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 januari 108,1 1,3 0,7
Afzetprijzen buitenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 februari* 108,1 0,0 0,5
Afzetprijzen buitenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 maart* 108,6 0,5 1,0
Afzetprijzen buitenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 april* 109,0 0,3 1,3
Afzetprijzen buitenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 mei* 108,7 -0,3 1,0
Afzetprijzen buitenland 18 Drukwerk, diensten i.v.m. dr... 2020 juni* 105,8 -2,7 -1,7
Afzetprijzen buitenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 juli 108,5 0,0 1,8
Afzetprijzen buitenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 augustus 108,8 0,3 2,1
Afzetprijzen buitenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 september 108,8 0,0 2,1
Afzetprijzen buitenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 oktober 107,6 -1,1 1,0
Afzetprijzen buitenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 november 107,6 0,0 1,0
Afzetprijzen buitenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2019 december 107,6 0,0 1,0
Afzetprijzen buitenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 januari 109,2 1,4 0,9
Afzetprijzen buitenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 februari* 109,2 0,0 0,6
Afzetprijzen buitenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 maart* 109,7 0,5 1,1
Afzetprijzen buitenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 april* 109,9 0,2 1,3
Afzetprijzen buitenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 mei* 109,6 -0,3 1,0
Afzetprijzen buitenland 181 Drukwerk en diensten in verb... 2020 juni* 106,5 -2,9 -1,9
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 juli 99,9 0,0 0,0
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 augustus 99,9 0,0 0,0
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 september 99,9 0,0 0,0
Afzetprijzen buitenland 1813 Prepress- en premediadiensten 2019 oktober 99,9 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens