Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015=100

Afzet, invoer en verbruik Producten (PRODCOM) Perioden Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) Maandmutatie PPI (%) Jaarmutatie PPI (%)
Totaal afzetprijzen B Winning van delfstoffen 2020 mei 64,3 -7,9 .
Totaal afzetprijzen B Winning van delfstoffen 2020 juni 61,7 -3,9 -25,2
Totaal afzetprijzen B Winning van delfstoffen 2020 juli 60,7 -1,7 -22,8
Totaal afzetprijzen B Winning van delfstoffen 2020 augustus 62,0 2,1 -20,3
Totaal afzetprijzen B Winning van delfstoffen 2020 september 70,2 13,3 .
Totaal afzetprijzen B Winning van delfstoffen 2020 oktober 73,4 4,5 -15,0
Totaal afzetprijzen B Winning van delfstoffen 2020 november 78,4 6,9 -10,7
Totaal afzetprijzen B Winning van delfstoffen 2020 december* 78,9 0,6 -12,6
Totaal afzetprijzen B Winning van delfstoffen 2021 januari* 83,2 5,5 -6,7
Totaal afzetprijzen B Winning van delfstoffen 2021 februari* 90,6 8,9 9,5
Totaal afzetprijzen B Winning van delfstoffen 2021 maart* 86,8 -4,2 18,2
Totaal afzetprijzen B Winning van delfstoffen 2021 april* 87,7 1,1 25,7
Totaal afzetprijzen 05 Steenkool en bruinkool 2020 mei
Totaal afzetprijzen 05 Steenkool en bruinkool 2020 juni
Totaal afzetprijzen 05 Steenkool en bruinkool 2020 juli
Totaal afzetprijzen 05 Steenkool en bruinkool 2020 augustus
Totaal afzetprijzen 05 Steenkool en bruinkool 2020 september
Totaal afzetprijzen 05 Steenkool en bruinkool 2020 oktober
Totaal afzetprijzen 05 Steenkool en bruinkool 2020 november
Totaal afzetprijzen 05 Steenkool en bruinkool 2020 december*
Totaal afzetprijzen 05 Steenkool en bruinkool 2021 januari*
Totaal afzetprijzen 05 Steenkool en bruinkool 2021 februari*
Totaal afzetprijzen 05 Steenkool en bruinkool 2021 maart*
Totaal afzetprijzen 05 Steenkool en bruinkool 2021 april*
Totaal afzetprijzen 051 Steenkool 2020 mei
Totaal afzetprijzen 051 Steenkool 2020 juni
Totaal afzetprijzen 051 Steenkool 2020 juli
Totaal afzetprijzen 051 Steenkool 2020 augustus
Totaal afzetprijzen 051 Steenkool 2020 september
Totaal afzetprijzen 051 Steenkool 2020 oktober
Totaal afzetprijzen 051 Steenkool 2020 november
Totaal afzetprijzen 051 Steenkool 2020 december*
Totaal afzetprijzen 051 Steenkool 2021 januari*
Totaal afzetprijzen 051 Steenkool 2021 februari*
Totaal afzetprijzen 051 Steenkool 2021 maart*
Totaal afzetprijzen 051 Steenkool 2021 april*
Totaal afzetprijzen 052 Bruinkool 2020 mei
Totaal afzetprijzen 052 Bruinkool 2020 juni
Totaal afzetprijzen 052 Bruinkool 2020 juli
Totaal afzetprijzen 052 Bruinkool 2020 augustus
Totaal afzetprijzen 052 Bruinkool 2020 september
Totaal afzetprijzen 052 Bruinkool 2020 oktober
Totaal afzetprijzen 052 Bruinkool 2020 november
Totaal afzetprijzen 052 Bruinkool 2020 december*
Totaal afzetprijzen 052 Bruinkool 2021 januari*
Totaal afzetprijzen 052 Bruinkool 2021 februari*
Totaal afzetprijzen 052 Bruinkool 2021 maart*
Totaal afzetprijzen 052 Bruinkool 2021 april*
Totaal afzetprijzen 06 Ruwe aardolie en aardgas 2020 mei 43,5 . .
Totaal afzetprijzen 06 Ruwe aardolie en aardgas 2020 juni 39,3 -9,7 -44,4
Totaal afzetprijzen 06 Ruwe aardolie en aardgas 2020 juli 38,5 -2,2 -40,8
Totaal afzetprijzen 06 Ruwe aardolie en aardgas 2020 augustus . . .
Totaal afzetprijzen 06 Ruwe aardolie en aardgas 2020 september 52,9 . .
Totaal afzetprijzen 06 Ruwe aardolie en aardgas 2020 oktober . . .
Totaal afzetprijzen 06 Ruwe aardolie en aardgas 2020 november . . .
Totaal afzetprijzen 06 Ruwe aardolie en aardgas 2020 december* 65,3 . -19,8
Totaal afzetprijzen 06 Ruwe aardolie en aardgas 2021 januari* 71,2 9,2 .
Totaal afzetprijzen 06 Ruwe aardolie en aardgas 2021 februari* 82,0 15,2 17,0
Totaal afzetprijzen 06 Ruwe aardolie en aardgas 2021 maart* 76,2 -7,2 34,3
Totaal afzetprijzen 06 Ruwe aardolie en aardgas 2021 april* 77,6 1,9 .
Totaal afzetprijzen 061 Ruwe aardolie en aardgascond... 2020 mei 51,9 . .
Totaal afzetprijzen 061 Ruwe aardolie en aardgascond... 2020 juni 71,4 37,6 -39,0
Totaal afzetprijzen 061 Ruwe aardolie en aardgascond... 2020 juli 70,1 -1,8 -40,4
Totaal afzetprijzen 061 Ruwe aardolie en aardgascond... 2020 augustus . . .
Totaal afzetprijzen 061 Ruwe aardolie en aardgascond... 2020 september 73,1 . .
Totaal afzetprijzen 061 Ruwe aardolie en aardgascond... 2020 oktober . . .
Totaal afzetprijzen 061 Ruwe aardolie en aardgascond... 2020 november . . .
Totaal afzetprijzen 061 Ruwe aardolie en aardgascond... 2020 december* 82,7 . -34,7
Totaal afzetprijzen 061 Ruwe aardolie en aardgascond... 2021 januari* 93,6 13,1 .
Totaal afzetprijzen 061 Ruwe aardolie en aardgascond... 2021 februari* 104,1 11,2 -5,6
Totaal afzetprijzen 061 Ruwe aardolie en aardgascond... 2021 maart* 112,3 8,0 63,0
Totaal afzetprijzen 061 Ruwe aardolie en aardgascond... 2021 april* . . .
Totaal afzetprijzen 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... 2020 mei 51,9 . .
Totaal afzetprijzen 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... 2020 juni 71,4 37,6 -39,0
Totaal afzetprijzen 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... 2020 juli 70,1 -1,8 -40,4
Totaal afzetprijzen 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... 2020 augustus . . .
Totaal afzetprijzen 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... 2020 september 73,1 . .
Totaal afzetprijzen 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... 2020 oktober . . .
Totaal afzetprijzen 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... 2020 november . . .
Totaal afzetprijzen 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... 2020 december* 82,7 . -34,7
Totaal afzetprijzen 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... 2021 januari* 93,6 13,1 .
Totaal afzetprijzen 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... 2021 februari* 104,1 11,2 -5,6
Totaal afzetprijzen 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... 2021 maart* 112,3 8,0 63,0
Totaal afzetprijzen 06101 Ruwe aardolie en ruwe olie u... 2021 april* . . .
Totaal afzetprijzen 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... 2020 mei . . .
Totaal afzetprijzen 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... 2020 juni . . .
Totaal afzetprijzen 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... 2020 juli . . .
Totaal afzetprijzen 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... 2020 augustus . . .
Totaal afzetprijzen 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... 2020 september . . .
Totaal afzetprijzen 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... 2020 oktober . . .
Totaal afzetprijzen 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... 2020 november . . .
Totaal afzetprijzen 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... 2020 december* . . .
Totaal afzetprijzen 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... 2021 januari* . . .
Totaal afzetprijzen 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... 2021 februari* . . .
Totaal afzetprijzen 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... 2021 maart* . . .
Totaal afzetprijzen 062 Aardgas; vloeibaar gemaakt o... 2021 april* . . .
Totaal afzetprijzen 07 Metaalertsen 2020 mei
Totaal afzetprijzen 07 Metaalertsen 2020 juni
Totaal afzetprijzen 07 Metaalertsen 2020 juli
Totaal afzetprijzen 07 Metaalertsen 2020 augustus
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet. De producten zijn ingedeeld op basis van de goederenclassificatie PRODCOM (PRODuction COMmunautaire).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers van de laatste 5 maanden zijn in deze tabel voorlopig.

Wijziging per 30 maart 2018
Voor de eerste verslagperiode (2012) zijn onjuiste jaar op jaar ontwikkelingen gepubliceerd. Deze zijn in deze versie van de tabel verwijderd.

Wijzigingen per 4 juli 2018
Door een fout in een onderliggende reeks waren de cijfers van de productgroep B (winning van delfstoffen) over de verslagperiode september tot en met november 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
De cijfers voor de productgroepen 20143000 (Industriële eenwaardige vetzuren) en 20144000 (Organische verbindingen met stikstofhoudende groepen) over de verslagperiode september tot en met november 2017 zijn aangepast vanwege nagekomen informatie.
Door een foutieve berekening stond een aantal maandmutaties en jaarmutaties ten onrechte gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijziging per 13 juli 2018
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classifictaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcorderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijziging per 28 september 2018
Door een foutieve berekening waren een aantal maandmutaties en jaarmutaties over de verslagperiode januari 2018 ten onrechte gemarkeerd als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijziging per 28 mei 2021
Cijfers over de maand april 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op uiterlijk de 30e dag volgend op de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Producentenprijsindex (PPI)
De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.

De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabricaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen.

De prijsindexen zijn exclusief accijns.
Maandmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
Jaarmutatie PPI
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.