Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

Populatie Percentielen Perioden Percentiel gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Percentiel besteedbaar inkomen (1 000 euro) Percentiel primair inkomen (1 000 euro) Percentiel bruto-inkomen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens incl. studenten 10e percentiel 2022* 17,5 19,0 0,0 22,9
Particuliere huishoudens incl. studenten 20e percentiel 2022* 21,1 24,1 4,1 30,2
Particuliere huishoudens incl. studenten 30e percentiel 2022* 24,3 29,3 8,6 38,9
Particuliere huishoudens incl. studenten 40e percentiel 2022* 27,9 34,9 25,3 49,7
Particuliere huishoudens incl. studenten 50e percentiel 2022* 31,6 41,7 46,0 62,7
Particuliere huishoudens incl. studenten 60e percentiel 2022* 35,5 50,1 65,8 78,6
Particuliere huishoudens incl. studenten 70e percentiel 2022* 39,8 59,7 87,7 97,4
Particuliere huishoudens incl. studenten 80e percentiel 2022* 45,4 71,2 113,3 121,3
Particuliere huishoudens incl. studenten 90e percentiel 2022* 54,7 89,3 152,5 159,5
Particuliere huishoudens excl. studenten 10e percentiel 2022* 18,3 20,2 . .
Particuliere huishoudens excl. studenten 20e percentiel 2022* 21,7 25,0 . .
Particuliere huishoudens excl. studenten 30e percentiel 2022* 24,8 30,2 . .
Particuliere huishoudens excl. studenten 40e percentiel 2022* 28,4 35,8 . .
Particuliere huishoudens excl. studenten 50e percentiel 2022* 32,1 42,6 . .
Particuliere huishoudens excl. studenten 60e percentiel 2022* 35,9 51,0 . .
Particuliere huishoudens excl. studenten 70e percentiel 2022* 40,1 60,5 . .
Particuliere huishoudens excl. studenten 80e percentiel 2022* 45,7 71,8 . .
Particuliere huishoudens excl. studenten 90e percentiel 2022* 55,0 89,9 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat percentielen van inkomen en vermogen. Deze bedragen worden gebruikt bij de indeling van huishoudens in 10%-groepen en 20%-groepen, zoals gebruikt in diverse StatLine tabellen en publicaties. Het 10e percentiel wordt gebruikt als bovengrens voor de eerste 10%-groep, het 20e percentiel als bovengrens voor de tweede 10%-groep, en zo verder. De doelpopulatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met bekend inkomen, waarbij studentenhuishoudens naar keuze kunnen worden uitgesloten. Peildatum is 1 januari van het verslagjaar.
Voor de doelpopulatie exclusief studentenhuishoudens worden geen percentielen getoond van het primair en bruto inkomen en het vermogen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
De cijfers over 2021 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 maart 2023:
Door een wijziging in de brondata zijn de vermogenscijfers voor 2019 t/m 2021 gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Elk jaar worden rond oktober nieuwe cijfers verwacht.

Toelichting onderwerpen

Percentiel gestandaardiseerd inkomen
De percentielen van het gestandaardiseerd inkomen verdelen de op basis van het gestandaardiseerd inkomen geordende huishoudens in honderd groepen van gelijke omvang.

Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.
Percentiel besteedbaar inkomen
De percentielen van het besteedbaar inkomen verdelen de op basis van het besteedbaar inkomen geordende huishoudens in honderd groepen van gelijke omvang.

Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.
Percentiel primair inkomen
De percentielen van het primair inkomen verdelen de op basis van het primair inkomen geordende huishoudens in honderd groepen van gelijke omvang.

Het primair inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming en inkomen uit vermogen.
Percentiel bruto-inkomen
De percentielen van het bruto inkomen verdelen de op basis van het bruto inkomen geordende huishoudens in honderd groepen van gelijke omvang.

Het bruto inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, inkomen uit vermogen, uitkering inkomensverzekeringen, uitkering sociale voorzieningen, ontvangen gebonden overdrachten en ontvangen inkomensoverdrachten.