Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC (3 digits), landen

SITC Landen Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde (mln euro) Handelsbalans (mln euro) Jaarmutatie invoerwaarde (%) Jaarmutatie uitvoerwaarde (%)
03 Vis, schaal- en weekdieren en bere... Saint Kitts en Nevis 2022 januari-oktober* . . . . .
03 Vis, schaal- en weekdieren en bere... Boordprovisie EU 2022 januari-oktober* . 1 1 . .
03 Vis, schaal- en weekdieren en bere... Boordprovisie niet-EU 2022 januari-oktober* . 0 0 . .
034 Vis; vers, gekoeld of bevroren Saint Kitts en Nevis 2022 januari-oktober* . . . . .
034 Vis; vers, gekoeld of bevroren Boordprovisie EU 2022 januari-oktober* . 0 0 . .
034 Vis; vers, gekoeld of bevroren Boordprovisie niet-EU 2022 januari-oktober* . 0 0 . .
035 Vis; gedroogd, gerookt of gezouten Saint Kitts en Nevis 2022 januari-oktober* . . . . .
035 Vis; gedroogd, gerookt of gezouten Boordprovisie EU 2022 januari-oktober* . 0 0 . .
035 Vis; gedroogd, gerookt of gezouten Boordprovisie niet-EU 2022 januari-oktober* . 0 0 . .
037 Bereidingen van vis, schaal- en w... Saint Kitts en Nevis 2022 januari-oktober* . . . . .
037 Bereidingen van vis, schaal- en w... Boordprovisie EU 2022 januari-oktober* . 0 0 . .
037 Bereidingen van vis, schaal- en w... Boordprovisie niet-EU 2022 januari-oktober* . 0 0 . .
761 Ontvangtoestellen voor televisie Saint Kitts en Nevis 2022 januari-oktober* . . . . .
761 Ontvangtoestellen voor televisie Boordprovisie EU 2022 januari-oktober* . 0 0 . .
761 Ontvangtoestellen voor televisie Boordprovisie niet-EU 2022 januari-oktober* . . . . .
93 Boordprovisie en benodigdheden voo... Saint Kitts en Nevis 2022 januari-oktober* . 0 0 . .
93 Boordprovisie en benodigdheden voo... Boordprovisie EU 2022 januari-oktober* . 403 403 . .
93 Boordprovisie en benodigdheden voo... Boordprovisie niet-EU 2022 januari-oktober* . 123 123 . .
931 Boordprovisie en benodigdheden vo... Saint Kitts en Nevis 2022 januari-oktober* . 0 0 . .
931 Boordprovisie en benodigdheden vo... Boordprovisie EU 2022 januari-oktober* . 403 403 . .
931 Boordprovisie en benodigdheden vo... Boordprovisie niet-EU 2022 januari-oktober* . 123 123 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde, handelsbalans en de jaarmutaties uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden verder ingedeeld naar landen en werelddelen volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012.

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden aangepast op basis van nieuw of aangepast bronnenmateriaal. Hierdoor zijn deze cijfers voorlopig voor een langere periode. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle voorgaande jaren zijn al definitief.

Wijzigingen per 4 januari 2023:
De voorlopige cijfers van de maand oktober 2022 zijn toegevoegd. Tevens zijn de maanden augustus 2022 en september 2022 bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.
Jaarmutatie invoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.
Jaarmutatie uitvoerwaarde
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Toelichting
Voor een groep landen wordt alleen een jaarmutatie weergegeven als deze uit dezelfde landen bestaat als in het voorgaande jaar.

Jaarmutaties 2015 ontbreken door methodebreuk 2014/2015.