Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio, 2015-2022

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio, 2015-2022

Landbouwactiviteit Landbouwmethode Regio's Perioden Aantal bedrijven (aantal) Oppervlakte van gewassen (are) Dieraantallen (aantal)
Rode bieten Landbouw (totaal) Nederland 2022 129 81.405
Rode bieten Landbouw (totaal) Noord-Nederland (LD) 2022 5 434
Rode bieten Landbouw (totaal) Oost-Nederland (LD) 2022 47 36.197
Rode bieten Landbouw (totaal) West-Nederland (LD) 2022 56 36.491
Rode bieten Landbouw (totaal) Zuid-Nederland (LD) 2022 21 8.283
Rode bieten Landbouw (totaal) Groningen (PV) 2022 1 2
Rode bieten Landbouw (totaal) Fryslân (PV) 2022 3 422
Rode bieten Landbouw (totaal) Drenthe (PV) 2022 1 10
Rode bieten Landbouw (totaal) Overijssel (PV) 2022 5 1.612
Rode bieten Landbouw (totaal) Flevoland (PV) 2022 31 32.634
Rode bieten Landbouw (totaal) Gelderland (PV) 2022 11 1.951
Rode bieten Landbouw (totaal) Utrecht (PV) 2022 1 1
Rode bieten Landbouw (totaal) Noord-Holland (PV) 2022 18 22.170
Rode bieten Landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2022 13 2.981
Rode bieten Landbouw (totaal) Zeeland (PV) 2022 24 11.339
Rode bieten Landbouw (totaal) Noord-Brabant (PV) 2022 17 8.175
Rode bieten Landbouw (totaal) Limburg (PV) 2022 4 108
Rode bieten Gangbare landbouw Nederland 2022 64 37.549
Rode bieten Gangbare landbouw Noord-Nederland (LD) 2022 2 12
Rode bieten Gangbare landbouw Oost-Nederland (LD) 2022 18 5.351
Rode bieten Gangbare landbouw West-Nederland (LD) 2022 29 25.643
Rode bieten Gangbare landbouw Zuid-Nederland (LD) 2022 15 6.543
Rode bieten Gangbare landbouw Groningen (PV) 2022 1 2
Rode bieten Gangbare landbouw Fryslân (PV) 2022 . .
Rode bieten Gangbare landbouw Drenthe (PV) 2022 1 10
Rode bieten Gangbare landbouw Overijssel (PV) 2022 2 1.122
Rode bieten Gangbare landbouw Flevoland (PV) 2022 8 2.304
Rode bieten Gangbare landbouw Gelderland (PV) 2022 8 1.925
Rode bieten Gangbare landbouw Utrecht (PV) 2022 . .
Rode bieten Gangbare landbouw Noord-Holland (PV) 2022 14 21.593
Rode bieten Gangbare landbouw Zuid-Holland (PV) 2022 7 1.124
Rode bieten Gangbare landbouw Zeeland (PV) 2022 8 2.926
Rode bieten Gangbare landbouw Noord-Brabant (PV) 2022 12 6.440
Rode bieten Gangbare landbouw Limburg (PV) 2022 3 103
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Nederland 2022 65 43.856
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Noord-Nederland (LD) 2022 3 422
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Oost-Nederland (LD) 2022 29 30.846
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) West-Nederland (LD) 2022 27 10.848
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Zuid-Nederland (LD) 2022 6 1.740
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Groningen (PV) 2022 . .
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Fryslân (PV) 2022 3 422
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Drenthe (PV) 2022 . .
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Overijssel (PV) 2022 3 490
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Flevoland (PV) 2022 23 30.330
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Gelderland (PV) 2022 3 26
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Utrecht (PV) 2022 1 1
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Noord-Holland (PV) 2022 4 577
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Zuid-Holland (PV) 2022 6 1.857
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Zeeland (PV) 2022 16 8.413
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Noord-Brabant (PV) 2022 5 1.735
Rode bieten Biologische landbouw (totaal) Limburg (PV) 2022 1 5
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Nederland 2022 61 43.824
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Noord-Nederland (LD) 2022 3 422
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Oost-Nederland (LD) 2022 27 30.843
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd West-Nederland (LD) 2022 25 10.819
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Zuid-Nederland (LD) 2022 6 1.740
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Groningen (PV) 2022 . .
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Fryslân (PV) 2022 3 422
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Drenthe (PV) 2022 . .
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Overijssel (PV) 2022 2 488
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Flevoland (PV) 2022 23 30.330
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Gelderland (PV) 2022 2 25
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Utrecht (PV) 2022 . .
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Noord-Holland (PV) 2022 3 549
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Zuid-Holland (PV) 2022 6 1.857
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Zeeland (PV) 2022 16 8.413
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Noord-Brabant (PV) 2022 5 1.735
Rode bieten Biologisch, gecertificeerd Limburg (PV) 2022 1 5
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Nederland 2022 4 32
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Noord-Nederland (LD) 2022 . .
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Oost-Nederland (LD) 2022 2 3
Rode bieten Biologisch, in omschakeling West-Nederland (LD) 2022 2 29
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Zuid-Nederland (LD) 2022 . .
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Groningen (PV) 2022 . .
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Fryslân (PV) 2022 . .
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Drenthe (PV) 2022 . .
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Overijssel (PV) 2022 1 2
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Flevoland (PV) 2022 . .
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Gelderland (PV) 2022 1 1
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Utrecht (PV) 2022 1 1
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Noord-Holland (PV) 2022 1 28
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Zuid-Holland (PV) 2022 . .
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Zeeland (PV) 2022 . .
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Noord-Brabant (PV) 2022 . .
Rode bieten Biologisch, in omschakeling Limburg (PV) 2022 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren bij biologische landbouwbedrijven. Uitsluitend bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen. Ter vergelijking zijn in de tabel dezelfde gegevens opgenomen van de totale landbouw.

Voor alle landbouwactiviteiten worden zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd. Het aantal biologische landbouwbedrijven is afkomstig uit de Landbouwtelling. De aantallen verschillen van de aantallen die SKAL biocontrole hanteert. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door definitieverschillen en door het verschil in peildatum.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2022

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2024: geen, deze tabel is stopgezet. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).

Dit geldt ook voor het totaal aantal bedrijven en het totaal aantal biologische bedrijven, omdat een bedrijf zowel gewassen of dieren kan hebben die gangbaar, biologisch gecertificeerd of in omschakeling zijn.
Oppervlakte van gewassen
Dieraantallen