Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Landbouwactiviteit Landbouwmethode Regio's Perioden Aantal bedrijven (aantal) Oppervlakte van gewassen (are) Dieraantallen (aantal)
Landbouw (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2018 53.910
Landbouw (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2018 52.695
Landbouw (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2018 1.606
Landbouw (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2018 439
Aardappelen (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2018 9.630 16.496.930
Aardappelen (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2018 9.408 16.332.365
Aardappelen (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2018 226 161.263
Aardappelen (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2018 7 3.302
Akkerbouwgroenten (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2018 5.349 6.053.251
Akkerbouwgroenten (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2018 5.081 5.509.178
Akkerbouwgroenten (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2018 277 538.631
Akkerbouwgroenten (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2018 12 5.442
Tuinbouw open grond (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2018 9.604 9.432.919
Tuinbouw open grond (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2018 9.176 9.131.253
Tuinbouw open grond (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2018 457 279.121
Tuinbouw open grond (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2018 49 22.545
Tuinbouw onder glas (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2018 3.184 898.969
Tuinbouw onder glas (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2018 3.092 883.261
Tuinbouw onder glas (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2018 103 15.143
Tuinbouw onder glas (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2018 5 565
Grasland (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2018 41.141 98.705.691
Grasland (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2018 40.132 94.073.226
Grasland (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2018 1.233 4.339.029
Grasland (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2018 271 293.436
Rundvee (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2018 25.442 3.919.204
Rundvee (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2018 24.820 3.842.631
Rundvee (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2018 599 71.715
Rundvee (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2018 61 4.858
Rundvee melkveehouderij (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2018 19.025 2.653.978
Rundvee melkveehouderij (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2018 18.538 2.589.586
Rundvee melkveehouderij (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2018 473 60.256
Rundvee melkveehouderij (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2018 49 4.136
Rundvee vleesproductie (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2018 6.980 1.187.352
Rundvee vleesproductie (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2018 6.798 1.179.288
Rundvee vleesproductie (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2018 167 7.554
Rundvee vleesproductie (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2018 17 510
Varkens (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2018 4.185 12.430.129
Varkens (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2018 4.020 12.333.140
Varkens (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2018 157 93.210
Varkens (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2018 14 3.779
Kippen (totaal) Landbouw (totaal) Nederland 2018 1.792 105.104.423
Kippen (totaal) Gangbare landbouw Nederland 2018 1.611 101.298.984
Kippen (totaal) Biologisch, gecertificeerd Nederland 2018 231 3.733.888
Kippen (totaal) Biologisch, in omschakeling Nederland 2018 4 71.551
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren bij biologische landbouwbedrijven. Uitsluitend bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen. Ter vergelijking zijn in de tabel dezelfde gegevens opgenomen van de totale landbouw.

Voor alle landbouwactiviteiten worden zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd. Het aantal biologische landbouwbedrijven is afkomstig uit de Landbouwtelling. De aantallen verschillen van de aantallen die SKAL biocontrole hanteert. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door definitieverschillen en door het verschil in peildatum.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2018 wordt het aantal vleeskalveren, vleesvarkens, kippen en kalkoenen bijgesteld bij tijdelijke leegstand op de peildatum. Voor de bijstelling wordt gebruik gemaakt van de opgave van voorgaand jaar.
De Landbouwtelling is een structuur enquête, daarin is een bijstelling bij tijdelijke leegstand o.a. van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven.
Bij de omvang van de veestapels is het aantal dieren op de peildatum van belang, daarom worden de dieraantallen in de veestapeltabellen niet bijgesteld bij tijdelijke leegstand.
Als gevolg hiervan kunnen er verschillen optreden tussen de dieraantallen in de Landbouwtellingstabellen en de veestapeltabellen (zie ‘koppeling naar relevante tabellen en artikelen’).

Met ingang van 2017 worden de dieraantallen in toenemende mate afgeleid uit I&R registers (Identificatie en Registratie van dieren), in plaats van d.m.v. directe uitvraag in de Gecombineerde Opgave. De I&R registers vallen onder verantwoordelijkheid van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Sinds 2017 worden de rundvee aantallen afgeleid uit I&R-rund, en vanaf 2018 worden ook schapen, geiten en pluimvee afgeleid uit de betreffende I&R registers. De registratie van rundvee, schapen en geiten vindt rechtstreeks bij RVO plaats. Pluimvee gegevens worden ingewonnen via de aangewezen databank Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP) van Avined. Avined is een brancheorganisatie voor de eier- en pluimveevleessector. Avined geeft de gegevens door aan de centrale database van RVO.nl. Door de overgang naar het gebruik van I&R registers treedt er voor schapen en geiten vanaf 2018 een wijziging in de indeling op.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2022: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december verschijnen de voorlopige cijfers en in maart van het jaar daarna volgen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Let op:
De som van onderliggende delen kan groter zijn dan het totaal voor de hele groep, omdat bij een bedrijf meerdere activiteiten (houden van dieren, teelt van gewassen) kunnen voorkomen (zo’n bedrijf telt mee voor iedere afzonderlijke activiteit, maar slechts eenmaal in het totaal).

Dit geldt ook voor het totaal aantal bedrijven en het totaal aantal biologische bedrijven, omdat een bedrijf zowel gewassen of dieren kan hebben die gangbaar, biologisch gecertificeerd of in omschakeling zijn.
Oppervlakte van gewassen
Dieraantallen