Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio

Regio's Perioden Prijsindex bestaande koopwoningen Prijsindex verkoopprijzen (2015=100) Prijsindex bestaande koopwoningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Nederland 2022 185,6 13,6
Noord-Nederland (LD) 2022 184,5 14,5
Oost-Nederland (LD) 2022 186,0 14,8
West-Nederland (LD) 2022 190,5 13,1
Zuid-Nederland (LD) 2022 174,9 13,1
Groningen (PV) 2022 189,2 15,3
Fryslân (PV) 2022 182,1 13,8
Drenthe (PV) 2022 182,9 14,5
Overijssel (PV) 2022 179,0 13,7
Flevoland (PV) 2022 207,6 15,6
Gelderland (PV) 2022 186,0 15,2
Utrecht (PV) 2022 190,4 13,7
Noord-Holland (PV) 2022 196,0 13,0
Zuid-Holland (PV) 2022 187,8 13,0
Zeeland (PV) 2022 169,0 13,2
Noord-Brabant (PV) 2022 176,0 13,7
Limburg (PV) 2022 171,9 11,7
Amsterdam 2022 200,1 11,0
's-Gravenhage (gemeente) 2022 199,7 11,0
Rotterdam 2022 208,2 12,3
Utrecht (gemeente) 2022 210,3 11,0
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per regio. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief. De berekening van deze cijfers is gebaseerd op het aantal notaristransacties dat iedere maand door het Kadaster wordt vastgesteld. Een revisie van de cijfers vindt alleen bij uitzondering plaats, namelijk alleen indien er sprake is van een noemenswaardige fout buiten de gebruikelijke statistische marges. De aantallen verkochte bestaande koopwoningen kunnen op latere momenten nogmaals door het Kadaster berekend worden. Doorgaans zijn deze cijfers gelijk aan de publicatie op Statline, maar in enkele perioden verschillen ze van elkaar. Het Kadaster hanteert in deze gevallen meest actuele cijfers. Deze kunnen sinds de eerste publicatie gewijzigd zijn. Het CBS hanteert cijfers van de eerste publicatie conform bovenstaand revisiebeleid.

Wijzigingen per 23 januari 2023:
Cijfers over het 4e kwartaal en het jaar 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 22 dagen na verslagkwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex bestaande koopwoningen
Prijsindex verkoopprijzen
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.