Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

Componenten Perioden Inputprijsindex bouwkosten (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Bouwkosten totaal 2021 september 118,3 5,4
Bouwkosten totaal 2021 oktober 119,1 6,3
Bouwkosten totaal 2021 november 119,3 6,3
Bouwkosten totaal 2021 december 119,5 5,6
Bouwkosten totaal 2022 januari* 122,5 7,5
Bouwkosten totaal 2022 februari* 123,1 8,0
Bouwkosten totaal 2022 maart* 125,2 9,6
Bouwkosten totaal 2022 april* 127,2 10,5
Bouwkosten totaal 2022 mei* 127,8 10,3
Bouwkosten totaal 2022 juni* 127,3 8,9
Bouwkosten totaal 2022 juli* 128,2 8,5
Bouwkosten totaal 2022 augustus* 128,4 8,8
Looncomponent 2021 september 114,1 -0,2
Looncomponent 2021 oktober 114,5 0,1
Looncomponent 2021 november 114,5 0,1
Looncomponent 2021 december 114,5 -0,8
Looncomponent 2022 januari* 117,3 2,2
Looncomponent 2022 februari* 117,3 2,2
Looncomponent 2022 maart* 117,3 1,7
Looncomponent 2022 april* 117,8 2,2
Looncomponent 2022 mei* 117,8 2,2
Looncomponent 2022 juni* 117,8 2,2
Looncomponent 2022 juli* 117,8 2,2
Looncomponent 2022 augustus* 117,8 3,3
Materiaalcomponent 2021 september 122,5 11,1
Materiaalcomponent 2021 oktober 123,7 12,5
Materiaalcomponent 2021 november 124,0 12,5
Materiaalcomponent 2021 december 124,5 12,1
Materiaalcomponent 2022 januari* 127,6 12,8
Materiaalcomponent 2022 februari* 128,9 13,8
Materiaalcomponent 2022 maart* 132,9 17,3
Materiaalcomponent 2022 april* 136,4 18,6
Materiaalcomponent 2022 mei* 137,6 18,0
Materiaalcomponent 2022 juni* 136,5 15,2
Materiaalcomponent 2022 juli* 138,4 14,2
Materiaalcomponent 2022 augustus* 138,7 13,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maandcijfers over de inputprijsindex van nieuwbouwwoningen. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindex wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd.

Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst en risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens in deze inputprijsindex niet inbegrepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers van de lonen en de totale bouwkosten zijn definitief tot en met 2021.
De prijsindexcijfers van de materialen zijn definitief tot en met 6 maanden van de meest recente verslagmaand.

Wijzigingen per 30 september 2022
Cijfers van augustus 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van de materiaalindex over de maand maart zijn definitief vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zullen eind oktober 2022 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Inputprijsindex bouwkosten
Een inputprijsindex is een indexcijfer gezien vanuit de kosten van de producent. De inputprijsindex van nieuwbouwwoningen geeft de gewogen gemiddelde prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen loon en materiaal weer. Mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), algemene kosten en 'winst en risico' zijn in deze cijfers niet opgenomen.

Een indexcijfer geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.

De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2010=100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers. De percentages die genoemd zijn in de tabel vanaf 1990 met 2000 als basisjaar zijn tot en met 2012 berekend met afgeronde prijsindexcijfers. Hierdoor kan de jaar-op-jaar ontwikkeling afwijken van de in deze tabel genoemde percentages. Vanaf 2013 is de jaar-op-jaar ontwikkeling in beide tabellen berekend met niet-afgeronde indexcijfers.