Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, jongeren (15 tot 25 jaar)

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, jongeren (15 tot 25 jaar)

Geslacht Onderwijsvolgend Caribisch Nederland Perioden Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Arbeidsduur Voltijd (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Caribisch Nederland 2012 800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Caribisch Nederland 2014 680
Totaal mannen en vrouwen Totaal Caribisch Nederland 2016 720
Totaal mannen en vrouwen Totaal Caribisch Nederland 2018 810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Caribisch Nederland 2020 760
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bonaire 2012 670
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bonaire 2014 550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bonaire 2016 650
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bonaire 2018 630
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bonaire 2020 610
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sint Eustatius 2012 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sint Eustatius 2014 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sint Eustatius 2016 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sint Eustatius 2018 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal Sint Eustatius 2020 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal Saba 2012 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal Saba 2014 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal Saba 2016 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal Saba 2018 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal Saba 2020 70
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Caribisch Nederland 2012 100
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Caribisch Nederland 2014 70
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Caribisch Nederland 2016 70
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Caribisch Nederland 2018 120
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Caribisch Nederland 2020 100
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Bonaire 2012 90
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Bonaire 2014 70
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Bonaire 2016 60
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Bonaire 2018 100
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Bonaire 2020 100
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Sint Eustatius 2012 0
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Sint Eustatius 2014 0
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Sint Eustatius 2016 0
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Sint Eustatius 2018 10
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Sint Eustatius 2020 0
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Saba 2012 10
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Saba 2014 0
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Saba 2016 10
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Saba 2018 10
Totaal mannen en vrouwen Volgt regulier onderwijs Saba 2020 10
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Caribisch Nederland 2012 700
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Caribisch Nederland 2014 610
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Caribisch Nederland 2016 660
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Caribisch Nederland 2018 690
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Caribisch Nederland 2020 660
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Bonaire 2012 580
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Bonaire 2014 490
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Bonaire 2016 590
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Bonaire 2018 530
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Bonaire 2020 520
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Sint Eustatius 2012 50
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Sint Eustatius 2014 60
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Sint Eustatius 2016 30
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Sint Eustatius 2018 80
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Sint Eustatius 2020 80
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Saba 2012 70
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Saba 2014 70
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Saba 2016 30
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Saba 2018 70
Totaal mannen en vrouwen Volgt geen regulier onderwijs Saba 2020 60
Mannen Totaal Caribisch Nederland 2012 430
Mannen Totaal Caribisch Nederland 2014 320
Mannen Totaal Caribisch Nederland 2016 350
Mannen Totaal Caribisch Nederland 2018 440
Mannen Totaal Caribisch Nederland 2020 450
Mannen Totaal Bonaire 2012 360
Mannen Totaal Bonaire 2014 240
Mannen Totaal Bonaire 2016 310
Mannen Totaal Bonaire 2018 330
Mannen Totaal Bonaire 2020 350
Mannen Totaal Sint Eustatius 2012 30
Mannen Totaal Sint Eustatius 2014 50
Mannen Totaal Sint Eustatius 2016 20
Mannen Totaal Sint Eustatius 2018 70
Mannen Totaal Sint Eustatius 2020 60
Mannen Totaal Saba 2012 50
Mannen Totaal Saba 2014 30
Mannen Totaal Saba 2016 30
Mannen Totaal Saba 2018 40
Mannen Totaal Saba 2020 40
Mannen Volgt regulier onderwijs Caribisch Nederland 2012 40
Mannen Volgt regulier onderwijs Caribisch Nederland 2014 20
Mannen Volgt regulier onderwijs Caribisch Nederland 2016 10
Mannen Volgt regulier onderwijs Caribisch Nederland 2018 50
Mannen Volgt regulier onderwijs Caribisch Nederland 2020 50
Mannen Volgt regulier onderwijs Bonaire 2012 40
Mannen Volgt regulier onderwijs Bonaire 2014 20
Mannen Volgt regulier onderwijs Bonaire 2016 10
Mannen Volgt regulier onderwijs Bonaire 2018 50
Mannen Volgt regulier onderwijs Bonaire 2020 40
Mannen Volgt regulier onderwijs Sint Eustatius 2012 0
Mannen Volgt regulier onderwijs Sint Eustatius 2014 0
Mannen Volgt regulier onderwijs Sint Eustatius 2016 0
Mannen Volgt regulier onderwijs Sint Eustatius 2018 0
Mannen Volgt regulier onderwijs Sint Eustatius 2020 0
Mannen Volgt regulier onderwijs Saba 2012 0
Mannen Volgt regulier onderwijs Saba 2014 0
Mannen Volgt regulier onderwijs Saba 2016 0
Mannen Volgt regulier onderwijs Saba 2018 10
Mannen Volgt regulier onderwijs Saba 2020 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname van jongeren in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ofwel Caribisch Nederland. De bevolking van 15 tot 25 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en of ze wel of niet onderwijs volgen beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juli 2021:
De jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.