Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 mei
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 juni
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 juli
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 augustus
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 september
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 oktober
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 november
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 december
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 januari*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 februari*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 maart*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 april*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 mei
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 juni
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 juli
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 augustus
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 september
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 oktober
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 november
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 december
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 januari*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 februari*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 maart*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 april*
4711 Supermarkten 2021 mei
4711 Supermarkten 2021 juni
4711 Supermarkten 2021 juli
4711 Supermarkten 2021 augustus
4711 Supermarkten 2021 september
4711 Supermarkten 2021 oktober
4711 Supermarkten 2021 november
4711 Supermarkten 2021 december
4711 Supermarkten 2022 januari*
4711 Supermarkten 2022 februari*
4711 Supermarkten 2022 maart*
4711 Supermarkten 2022 april*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 mei
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 juni
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 juli
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 augustus
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 september
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 oktober
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 november
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 december
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 januari*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 februari*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 maart*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 april*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 mei
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 juni
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 juli
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 augustus
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 september
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 oktober
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 november
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 december
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 januari*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 februari*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 maart*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 april*
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 mei
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 juni
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 juli
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 augustus
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 september
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 oktober
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 november
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 december
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 januari*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 februari*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 maart*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 april*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 mei
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 juni
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 juli
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 augustus
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 september
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 oktober
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 november
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 december
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 januari*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 februari*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 maart*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 april*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 mei
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 juni
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 juli
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 augustus
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 september
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 oktober
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 november
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 december
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 januari*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 februari*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 maart*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 april*
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2021 mei
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2021 juni
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2021 juli
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2021 augustus
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzet- en volumeontwikkeling van de detailhandel. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.
De omzet- en volumeontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en koopdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 mei 2022:
Cijfers van april 2022 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2022 en 2021 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel vier weken na afloop van de verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen