Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 december
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 januari*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 februari*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 maart*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 april*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 mei*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 juni*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 juli*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 augustus*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 september*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 oktober*
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 november*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 december
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 januari*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 februari*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 maart*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 april*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 mei*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 juni*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 juli*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 augustus*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 september*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 oktober*
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 november*
4711 Supermarkten 2021 december
4711 Supermarkten 2022 januari*
4711 Supermarkten 2022 februari*
4711 Supermarkten 2022 maart*
4711 Supermarkten 2022 april*
4711 Supermarkten 2022 mei*
4711 Supermarkten 2022 juni*
4711 Supermarkten 2022 juli*
4711 Supermarkten 2022 augustus*
4711 Supermarkten 2022 september*
4711 Supermarkten 2022 oktober*
4711 Supermarkten 2022 november*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2021 december
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 januari*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 februari*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 maart*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 april*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 mei*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 juni*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 juli*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 augustus*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 september*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 oktober*
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2022 november*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2021 december
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 januari*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 februari*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 maart*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 april*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 mei*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 juni*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 juli*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 augustus*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 september*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 oktober*
472 Winkels in voedingsmiddelen 2022 november*
474 Winkels in consumentenelektronica 2021 december
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 januari*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 februari*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 maart*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 april*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 mei*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 juni*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 juli*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 augustus*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 september*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 oktober*
474 Winkels in consumentenelektronica 2022 november*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2021 december
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 januari*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 februari*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 maart*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 april*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 mei*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 juni*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 juli*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 augustus*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 september*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 oktober*
475 Winkels in overige huishoudwaren 2022 november*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2021 december
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 januari*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 februari*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 maart*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 april*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 mei*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 juni*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 juli*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 augustus*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 september*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 oktober*
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2022 november*
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2021 december
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2022 januari*
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2022 februari*
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2022 maart*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzet- en volumeontwikkeling van de detailhandel. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.
De omzet- en volumeontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en koopdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 30 december 2022:
Cijfers van november 2022 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2022 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel vier weken na afloop van de verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen