Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de omzet- en volumeontwikkeling van de detailhandel. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.
De omzet- en volumeontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en koopdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 augustus 2020:
Cijfers van juli 2020 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2020 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet koopdaggecorrigeerdIndexcijfersWaarde (2015=100) Omzet koopdaggecorrigeerdIndexcijfersVolume (2015=100) Omzet koopdaggecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderWaarde (%) Omzet koopdaggecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. een jaar eerderVolume (%) Omzet seizoengecorrigeerdIndexcijfers Waarde (2015=100) Omzet seizoengecorrigeerdIndexcijfers Volume (2015=100) Omzet seizoengecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. voorgaande periodeWaarde (%) Omzet seizoengecorrigeerdOntwikkeling t.o.v. voorgaande periodeVolume (%) Omzet ongecorrigeerdIndexcijfersWaarde (2015=100) Omzet ongecorrigeerdIndexcijfersVolume (2015=100)
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 augustus 109,6 106,1 2,9 0,8 114,1 109,8 0,0 -0,7 112,1 108,7
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 september 111,3 107,8 4,4 3,0 114,7 111,1 0,6 1,1 108,7 105,2
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 oktober 116,9 112,4 3,6 2,2 115,2 111,2 0,4 0,2 117,5 113,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 november 118,5 113,6 2,4 1,3 115,7 111,5 0,4 0,2 120,5 115,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 december 135,5 130,7 5,2 4,3 117,0 112,5 1,1 0,9 132,7 127,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 januari* 107,7 105,4 3,6 2,1 115,9 111,2 -1,0 -1,2 109,1 106,7
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 februari* 101,5 97,8 5,0 3,6 118,1 113,6 1,9 2,2 104,0 100,4
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 maart* 114,4 109,4 3,3 1,8 116,3 112,0 -1,5 -1,4 111,4 106,4
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 april* 111,8 106,4 -1,0 -3,0 111,4 107,3 -4,1 -4,2 112,9 107,5
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 mei* 128,0 121,4 8,7 6,4 122,9 117,4 10,3 9,5 128,2 121,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 juni* 129,2 122,9 10,4 7,7 125,3 119,2 1,9 1,5 128,1 121,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 juli* 127,2 122,0 9,7 7,1 124,2 117,9 -0,9 -1,1 129,2 124,0
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 augustus 109,2 102,1 2,1 0,2 110,5 103,9 -0,4 -1,2 112,5 105,5
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 september 106,6 100,7 1,1 -0,4 110,2 104,0 -0,3 0,0 103,8 97,8
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 oktober 110,8 104,2 2,0 0,0 111,0 104,3 0,7 0,3 110,8 104,2
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 november 108,5 101,9 1,5 0,1 110,6 103,9 -0,3 -0,4 111,3 104,8
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 december 125,3 118,7 1,3 0,4 111,5 105,4 0,8 1,4 122,8 116,1
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 januari* 106,8 101,0 2,7 0,6 111,5 104,3 0,0 -1,0 107,8 102,1
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 februari* 101,3 94,8 3,7 1,5 112,0 104,9 0,4 0,6 105,1 98,5
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 maart* 124,3 115,8 12,1 9,2 123,1 114,3 9,9 8,9 120,2 111,7
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 april* 115,2 106,5 5,9 2,5 115,5 106,7 -6,2 -6,6 116,5 107,7
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 mei* 124,3 114,4 10,2 6,6 120,3 110,7 4,2 3,8 125,0 115,1
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 juni* 119,6 109,6 6,5 3,0 116,9 107,5 -2,8 -2,9 118,4 108,4
4711, 472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 juli* 117,8 107,5 5,6 2,1 116,4 107,1 -0,4 -0,4 119,8 109,6
4711 Supermarkten 2019 augustus 111,5 104,2 2,4 0,4 112,1 105,4 -0,4 -1,2 114,9 107,8
4711 Supermarkten 2019 september 108,0 102,0 1,5 0,1 111,6 105,4 -0,4 0,0 105,1 99,0
4711 Supermarkten 2019 oktober 112,5 105,8 2,3 0,3 112,3 105,7 0,6 0,2 112,5 105,8
4711 Supermarkten 2019 november 109,6 103,0 1,7 0,3 112,0 105,3 -0,3 -0,4 112,5 106,0
4711 Supermarkten 2019 december 122,1 115,7 1,3 0,6 112,8 106,7 0,7 1,3 119,8 113,3
4711 Supermarkten 2020 januari* 109,4 103,6 2,7 0,7 113,0 105,8 0,2 -0,8 110,4 104,7
4711 Supermarkten 2020 februari* 103,3 96,6 4,1 1,9 113,6 106,5 0,5 0,7 107,0 100,5
4711 Supermarkten 2020 maart* 127,8 119,3 13,0 10,2 125,9 117,0 10,8 9,9 123,7 115,1
4711 Supermarkten 2020 april* 118,1 109,3 6,5 3,1 117,7 108,8 -6,5 -7,0 119,4 110,5
4711 Supermarkten 2020 mei* 127,0 117,0 10,6 7,1 122,4 112,7 3,9 3,5 127,7 117,7
4711 Supermarkten 2020 juni* 121,2 111,3 6,7 3,4 118,6 109,3 -3,1 -3,0 120,0 110,0
4711 Supermarkten 2020 juli* 119,0 108,8 4,8 1,6 117,1 108,0 -1,3 -1,2 121,0 110,9
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 augustus 102,0 101,6 1,6 -0,8 108,0 105,6 0,2 -0,7 104,4 103,9
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 september 105,6 104,1 4,0 2,6 109,0 107,4 0,9 1,7 103,2 101,7
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 oktober 113,6 110,8 3,7 2,7 109,6 107,8 0,6 0,4 114,3 111,6
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 november 114,2 110,9 0,8 0,0 109,9 107,9 0,3 0,0 116,2 112,8
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2019 december 132,2 128,9 5,3 4,3 111,7 108,7 1,6 0,7 129,0 125,7
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 januari* 97,9 98,3 2,0 1,0 109,1 106,6 -2,4 -2,0 99,3 99,7
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 februari* 92,7 91,3 4,8 4,0 113,4 111,1 3,9 4,3 94,3 92,9
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 maart* 93,9 91,9 -8,0 -8,0 98,2 97,8 -13,4 -12,0 91,4 89,4
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 april* 92,8 90,5 -15,0 -15,5 90,4 90,4 -7,9 -7,6 93,6 91,4
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 mei* 115,5 112,0 1,5 0,3 108,5 106,8 20,0 18,1 115,8 112,2
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 juni* 122,8 120,0 9,4 7,6 118,1 115,1 8,8 7,8 121,6 118,6
4719, 474-477 Winkels in non-foodart. 2020 juli* 122,7 121,8 10,2 8,3 118,1 114,7 0,0 -0,3 124,4 123,5
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 augustus 94,5 88,5 0,1 -1,5 100,6 94,5 -0,8 -1,3 97,3 91,2
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 september 98,3 92,3 -1,6 -3,5 101,1 94,8 0,6 0,3 96,0 90,3
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 oktober 100,0 93,7 -0,3 -2,3 102,3 95,8 1,1 1,0 100,0 93,7
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 november 101,5 94,8 0,7 -1,0 101,9 95,4 -0,3 -0,4 103,9 97,0
472 Winkels in voedingsmiddelen 2019 december 146,1 138,0 1,0 -0,5 103,6 97,3 1,6 2,0 142,2 134,3
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 januari* 90,2 84,6 2,3 0,2 102,2 95,2 -1,3 -2,1 91,5 85,9
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 februari* 89,3 83,2 1,0 -1,0 101,7 94,8 -0,5 -0,5 92,6 86,3
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 maart* 101,7 93,3 5,4 1,7 105,1 96,5 3,4 1,8 98,0 90,1
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 april* 96,7 89,2 1,5 -1,8 101,0 93,2 -4,0 -3,4 98,1 90,4
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 mei* 107,1 98,1 6,7 3,0 107,1 98,4 6,0 5,6 107,6 98,5
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 juni* 109,5 99,1 5,4 0,5 105,8 96,2 -1,1 -2,2 108,6 98,4
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 juli* 110,3 99,3 10,9 5,9 112,2 101,4 6,0 5,4 112,0 100,9
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 augustus 94,5 100,7 -0,6 0,1 96,5 103,4 1,2 1,1 95,3 101,6
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 september 92,4 99,4 2,7 4,1 96,9 104,3 0,4 0,9 91,1 98,0
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 oktober 100,9 108,5 4,4 5,6 98,9 107,0 2,1 2,5 101,0 108,6
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 november 114,4 121,6 -3,7 -4,1 94,8 101,4 -4,1 -5,2 115,9 123,2
474 Winkels in consumentenelektronica 2019 december 132,8 142,8 7,5 7,4 100,2 107,6 5,7 6,2 129,7 139,5
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 januari* 111,0 119,0 -1,9 -2,2 95,7 102,3 -5,0 -5,4 111,8 119,8
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 februari* 83,2 88,8 6,4 5,8 101,0 108,2 5,6 5,8 83,8 89,5
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 maart* 96,9 102,3 14,8 12,8 109,5 115,8 8,5 7,0 95,6 101,0
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 april* 86,1 90,8 12,6 10,2 107,1 112,6 -2,2 -2,7 86,0 90,8
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 mei* 103,5 107,9 14,0 10,0 109,5 114,5 2,2 1,7 106,0 110,5
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 juni* 111,4 116,2 24,2 19,5 117,3 118,7 7,1 3,6 108,3 112,9
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 juli* 102,7 106,3 11,8 7,6 106,3 110,4 -9,3 -7,0 103,7 107,3
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 augustus 109,2 108,2 7,4 6,5 116,9 115,6 1,4 1,3 111,2 110,2
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 september 111,6 111,5 6,0 5,9 116,7 115,8 -0,2 0,2 108,9 108,9
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 oktober 120,7 120,5 5,6 5,6 116,7 116,1 0,0 0,2 122,1 122,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 november 119,1 118,4 3,2 3,1 116,5 115,5 -0,2 -0,5 120,7 119,8
475 Winkels in overige huishoudwaren 2019 december 125,3 123,8 6,8 6,2 118,4 117,0 1,6 1,2 122,5 121,0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 januari* 110,6 110,5 4,0 4,0 118,6 118,1 0,0 0,8 112,4 112,2
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 februari* 112,0 110,5 9,2 8,9 125,0 123,6 5,4 4,7 112,7 111,1
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 maart* 126,2 125,0 7,8 8,5 123,8 123,6 -0,9 0,0 123,4 122,3
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 april* 131,7 130,3 10,6 10,9 125,6 125,0 1,4 1,1 132,9 131,7
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 mei* 146,3 142,4 18,9 16,8 137,8 134,2 9,8 7,4 145,2 141,3
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 juni* 145,9 142,1 24,0 20,7 143,6 139,9 4,1 4,2 145,7 141,8
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 juli* 142,4 139,1 20,7 19,2 137,4 134,4 -4,3 -3,9 144,7 141,3
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 augustus 122,8 117,0 8,3 6,9 125,5 119,2 0,9 1,3 125,1 119,2
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 september 119,1 114,1 6,9 6,4 126,5 120,7 0,8 1,3 116,4 111,6
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 oktober 135,1 129,5 8,4 8,5 127,8 122,0 1,0 1,1 136,5 130,8
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 november 130,0 124,5 4,3 4,4 127,0 121,2 -0,6 -0,6 131,7 126,0
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2019 december 137,8 130,8 6,5 5,8 128,4 122,2 1,1 0,8 135,1 128,3
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 januari* 126,4 122,1 3,4 4,1 127,0 121,8 -1,4 -0,6 128,0 123,7
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 februari* 125,0 119,2 8,3 8,5 134,6 128,3 6,0 5,3 125,8 119,9
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 maart* 121,3 115,8 -7,2 -6,5 115,9 111,3 -13,9 -13,2 118,9 113,6
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 april* 115,5 110,0 -6,4 -6,2 116,6 111,7 0,6 0,3 116,3 110,8
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 mei* 138,8 130,5 8,3 7,4 139,0 131,6 19,2 17,9 137,8 129,6
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 juni* 149,6 140,9 25,6 23,9 157,3 148,6 13,1 12,9 149,7 141,0
Winkels in meubels, woninginrichting alg 2020 juli* 152,2 143,8 22,5 21,9 148,8 140,7 -5,4 -5,3 154,2 145,7
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 augustus 113,0 115,5 9,9 9,3 125,8 128,1 2,5 2,2 115,1 117,6
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 september 120,7 124,1 7,4 7,6 124,1 126,8 -1,3 -1,0 117,8 121,3
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 oktober 125,5 129,4 5,5 5,4 123,4 126,5 -0,5 -0,3 127,1 131,2
4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen 2019 november 123,5 126,5 5,6 5,4 124,6 127,2 1,0 0,6 125,0 127,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens