Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers internetomzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 augustus 284,4 11,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 september 300,7 11,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 oktober 313,7 4,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 november 391,4 6,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2021 december 429,7 3,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 januari* 373,2 -7,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 februari* 270,5 -27,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 maart* 312,5 -24,2
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 april* 302,1 -18,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 mei* 331,8 -4,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 juni* 328,3 -5,7
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2022 juli* 310,8 5,0
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2021 augustus 317,5 11,6
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2021 september 342,6 9,3
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2021 oktober 365,5 5,7
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2021 november 445,3 1,1
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2021 december 520,4 -0,2
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2022 januari* 468,8 -13,4
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2022 februari* 309,8 -39,5
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2022 maart* 382,7 -29,9
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2022 april* 371,2 -23,2
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2022 mei* 403,1 -3,2
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2022 juni* 398,6 -6,5
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2022 juli* 375,0 12,9
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2021 augustus 264,6 12,0
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2021 september 275,5 13,4
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2021 oktober 282,6 4,2
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2021 november 359,0 10,5
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2021 december 375,3 7,6
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2022 januari* 315,7 -1,8
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2022 februari* 246,9 -15,7
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2022 maart* 270,3 -18,5
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2022 april* 260,6 -14,2
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2022 mei* 288,9 -6,3
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2022 juni* 286,1 -5,0
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2022 juli* 272,2 -0,7
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 augustus 439,7 16,6
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 september 470,2 14,1
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 oktober 504,8 8,0
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 november 559,5 10,9
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2021 december 580,2 6,5
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2022 januari* 570,6 4,3
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2022 februari* 532,1 1,8
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2022 maart* 597,3 -0,2
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2022 april* 555,6 -1,5
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2022 mei* 544,4 -0,6
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2022 juni* 547,2 0,4
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2022 juli* 519,7 10,1
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 augustus 254,1 -1,5
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 september 254,0 5,1
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 oktober 257,0 -8,0
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 november 375,7 -1,3
Detailhandel in consumentenelektronica 2021 december 356,4 -9,2
Detailhandel in consumentenelektronica 2022 januari* 360,7 -14,1
Detailhandel in consumentenelektronica 2022 februari* 234,6 -31,5
Detailhandel in consumentenelektronica 2022 maart* 252,0 -33,3
Detailhandel in consumentenelektronica 2022 april* 225,2 -26,4
Detailhandel in consumentenelektronica 2022 mei* 255,2 -13,7
Detailhandel in consumentenelektronica 2022 juni* 279,6 -2,5
Detailhandel in consumentenelektronica 2022 juli* 237,0 -6,3
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 augustus 223,1 18,6
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 september 274,2 16,2
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 oktober 278,4 24,7
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 november 297,9 3,6
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2021 december 372,0 9,3
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2022 januari* 283,9 -15,9
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2022 februari* 201,1 -43,2
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2022 maart* 276,5 -20,8
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2022 april* 276,3 -8,1
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2022 mei* 311,1 16,2
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2022 juni* 295,1 -4,8
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2022 juli* 270,9 28,4
Detailhandel in overige non-food 2021 augustus 267,3 12,3
Detailhandel in overige non-food 2021 september 273,8 11,1
Detailhandel in overige non-food 2021 oktober 286,3 2,4
Detailhandel in overige non-food 2021 november 375,8 7,5
Detailhandel in overige non-food 2021 december 425,9 5,3
Detailhandel in overige non-food 2022 januari* 347,0 -8,2
Detailhandel in overige non-food 2022 februari* 226,9 -34,9
Detailhandel in overige non-food 2022 maart* 259,4 -33,1
Detailhandel in overige non-food 2022 april* 259,9 -27,1
Detailhandel in overige non-food 2022 mei* 299,7 -9,7
Detailhandel in overige non-food 2022 juni* 289,8 -9,7
Detailhandel in overige non-food 2022 juli* 284,8 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de internetverkopen van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De gegevens zijn op twee manieren onderverdeeld. De eerste uitsplitsing heeft betrekking op het verkoopkanaal: hierbij wordt onderscheid gemaakt in winkels die vooral online handel drijven en winkels die vooral via andere verkoopkanalen handelen (fysieke winkel, markt, etc.). De tweede uitsplitsing heeft betrekking op de economische hoofdactiviteit: hierbij wordt onderscheid gemaakt in winkels die voornamelijk voedingsmiddelen en drogisterijwaren, consumentenelektronica, kleding en modeartikelen of overige non-food verkopen. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. De gemeten omzetontwikkeling uit internetverkopen heeft betrekking op detailhandelsbedrijven in het midden- en grootbedrijf (bedrijven met 10 of meer werkzame personen). Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 65-70 procent van de online detailhandelsomzet. Het kleinbedrijf zit niet in het onderzoek.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 augustus 2022:
De cijfers van juli 2022 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2022 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers internetomzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet uit internetverkopen is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden via het internet, exclusief btw. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet uit internetverkopen is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden via het internet, exclusief btw. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.