Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de internetverkopen van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De gegevens zijn onder te verdelen naar verschillende groepen winkels: de winkels die vooral online handel drijven en die vooral via andere verkoopkanalen handelen (fysieke winkel, markt, etc.). De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. De gemeten omzetontwikkeling uit internetverkopen heeft betrekking op detailhandelsbedrijven in het midden- en grootbedrijf (bedrijven met 10 of meer werkzame personen). Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 65-70 procent van de online detailhandelsomzet. Het kleinbedrijf zit niet in het onderzoek.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 augustus 2020:
De cijfers van juli 2020 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2020 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers internetomzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 augustus 180,0 15,3
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 september 200,1 21,7
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 oktober 199,8 13,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 november 234,7 8,2
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2019 december 263,5 25,1
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 januari* 211,1 11,5
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 februari* 182,7 17,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 maart* 240,7 32,2
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 april* 312,4 69,1
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 mei* 301,6 51,5
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 juni* 295,3 45,4
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 juli* 265,3 38,3
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2019 augustus 187,4 19,5
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2019 september 222,4 29,3
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2019 oktober 223,1 18,5
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2019 november 256,5 6,1
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2019 december 287,7 29,6
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 januari* 234,2 9,6
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 februari* 191,1 17,9
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 maart* 272,1 40,1
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 april* 405,2 91,0
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 mei* 360,6 64,5
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 juni* 356,4 50,7
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 juli* 308,2 51,4
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2019 augustus 175,6 12,7
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2019 september 186,7 16,8
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2019 oktober 185,8 10,3
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2019 november 221,6 9,8
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2019 december 248,9 22,2
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 januari* 197,3 12,9
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 februari* 177,7 16,4
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 maart* 221,8 26,9
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 april* 256,5 52,5
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 mei* 266,2 42,4
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 juni* 258,5 41,4
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 juli* 239,5 29,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens