Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers internetomzet (2015=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 januari 212,1 11,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 februari 184,2 17,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 maart 245,7 34,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 1e kwartaal 214,0 21,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 april 312,6 69,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 mei 301,8 51,6
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 juni 296,3 46,2
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 2e kwartaal 303,6 55,4
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 juli 266,3 38,8
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 augustus 254,4 41,1
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 september 269,3 34,7
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 3e kwartaal 263,4 38,1
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 oktober 299,2 50,1
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 november 368,2 56,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 december 413,6 56,9
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 4e kwartaal 360,4 55,0
Detailhandel geen tankstations en apoth. 2020 285,3 43,6
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 januari 237,9 11,2
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 februari 195,3 20,4
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 maart 285,7 46,9
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 1e kwartaal 239,6 26,0
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 april 404,9 91,9
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 mei 359,7 64,2
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 juni 356,8 51,4
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 2e kwartaal 373,8 68,5
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 juli 307,9 51,1
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 augustus 284,6 51,3
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 september 313,4 41,2
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 3e kwartaal 302,0 47,6
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 oktober 345,7 55,8
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 november 440,4 71,7
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 december 521,4 80,9
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 4e kwartaal 435,8 70,6
Multi-channel (zwaartepunt niet online) 2020 337,8 54,9
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 januari 196,6 12,5
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 februari 177,6 16,3
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 maart 221,7 26,8
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 1e kwartaal 198,7 18,6
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 april 257,1 52,9
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 mei 267,0 42,8
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 juni 260,0 42,2
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 2e kwartaal 261,3 45,7
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 juli 241,3 30,6
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 augustus 236,3 34,6
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 september 242,9 30,0
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 3e kwartaal 240,2 31,7
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 oktober 271,3 46,0
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 november 324,9 46,6
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 december 348,8 40,1
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 4e kwartaal 315,0 44,0
4791 Postorderbedrijven, webwinkels 2020 253,8 35,7
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 januari 305,7 21,6
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 februari 292,7 23,8
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 maart 385,4 43,5
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 1e kwartaal 327,9 30,1
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 april 414,7 54,2
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 mei 441,3 61,2
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 juni 432,9 58,4
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 2e kwartaal 429,6 58,0
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 juli 399,6 62,9
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 augustus 377,0 51,8
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 september 412,1 50,0
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 3e kwartaal 396,2 54,7
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 oktober 467,3 57,6
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 november 504,4 59,2
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 december 544,6 71,2
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 4e kwartaal 505,4 62,8
Detailhandel in voeding,drogisterijwaren 2020 414,8 52,1
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 januari 241,7 8,0
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 februari 175,5 13,1
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 maart 251,9 29,4
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 1e kwartaal 223,0 16,6
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 april 290,8 80,3
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 mei 298,5 44,0
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 juni 283,8 49,6
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 2e kwartaal 291,0 56,4
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 juli 251,8 24,5
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 augustus 258,0 30,4
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 september 241,8 27,0
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 3e kwartaal 250,6 27,3
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 oktober 279,4 35,2
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 november 380,6 58,6
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 december 392,5 42,3
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 4e kwartaal 350,8 45,7
Detailhandel in consumentenelektronica 2020 278,9 36,9
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 januari 164,1 8,3
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 februari 125,6 8,4
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 maart 158,3 8,6
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 1e kwartaal 149,3 8,4
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 april 293,0 79,5
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 mei 236,0 52,8
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 juni 242,6 27,3
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 2e kwartaal 257,2 51,8
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 juli 192,8 35,7
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 augustus 188,1 41,4
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 september 236,1 17,8
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 3e kwartaal 205,6 29,8
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 oktober 223,3 35,1
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 november 287,7 56,6
Detailhandel in kleding en modeartikelen 2020 december 340,3 53,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de internetverkopen van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De gegevens zijn op twee manieren onderverdeeld. De eerste uitsplitsing heeft betrekking op het verkoopkanaal: hierbij wordt onderscheid gemaakt in winkels die vooral online handel drijven en winkels die vooral via andere verkoopkanalen handelen (fysieke winkel, markt, etc.). De tweede uitsplitsing heeft betrekking op de economische hoofdactiviteit: hierbij wordt onderscheid gemaakt in winkels die voornamelijk voedingsmiddelen en drogisterijwaren, consumentenelektronica, kleding en modeartikelen of overige non-food verkopen. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015. De gemeten omzetontwikkeling uit internetverkopen heeft betrekking op detailhandelsbedrijven in het midden- en grootbedrijf (bedrijven met 10 of meer werkzame personen). Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 65-70 procent van de online detailhandelsomzet. Het kleinbedrijf zit niet in het onderzoek.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 29 juli 2022:
-De cijfers van juni en het tweede kwartaal 2022 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2022 kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van de verslagmaand. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers internetomzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet uit internetverkopen is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden via het internet, exclusief btw. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet uit internetverkopen is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden via het internet, exclusief btw. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.