Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Omzet Indexcijfers omzet (2015=100) Omzet Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Omzet seizoencorrectie Indexcijfers (2015-100) Omzet seizoencorrectie Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder (%)
J Informatie en communicatie 2021 1e kwartaal* 112,7 1,3 114,4 0,0
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2021 1e kwartaal* 84,3 -11,2 91,6 0,7
58 Uitgeverijen 2021 1e kwartaal* 83,9 -2,4 92,1 1,3
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2021 1e kwartaal* 74,7 -29,5 83,1 1,1
60 Radio- en televisieomroepen 2021 1e kwartaal* 99,3 -5,4 102,4 -1,5
61 Telecommunicatie 2021 1e kwartaal* 91,1 0,6 91,6 0,4
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2021 1e kwartaal* 132,5 4,4 133,1 -0,3
62 IT-dienstverlening 2021 1e kwartaal* 128,0 4,6 128,6 -0,1
63 Diensten op het gebied van informatie 2021 1e kwartaal* 179,0 3,4 179,3 -2,3
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 1e kwartaal* 111,6 -5,5 120,5 1,4
69 Juridische diensten en administratie 2021 1e kwartaal* 128,3 4,4 129,2 3,3
691 Rechtskundige dienstverlening 2021 1e kwartaal* 120,6 5,4 127,6 1,5
692 Accountancy, administratie e.d. 2021 1e kwartaal* 133,4 3,8 130,2 4,6
70 Holdings en managementadviesbureaus 2021 1e kwartaal* . . . .
702 Managementadviesbureaus 2021 1e kwartaal* 132,9 3,2 142,7 3,8
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021 1e kwartaal* 116,3 -1,5 126,0 1,1
711 Architecten- en ingenieursbureaus 2021 1e kwartaal* 116,6 -1,7 127,1 1,3
7111 Architectenbureaus 2021 1e kwartaal* 125,5 3,5 134,8 2,1
7112 Ingenieursbureaus 2021 1e kwartaal* 115,9 -2,1 126,4 1,2
712 Keurings- en controlediensten 2021 1e kwartaal* 114,6 -0,3 120,2 0,0
72 Research 2021 1e kwartaal* . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021 1e kwartaal* 88,0 -7,6 97,9 -3,5
731 Reclamewezen 2021 1e kwartaal* 80,9 -11,5 91,1 -5,4
732 Markt- en opinieonderzoek 2021 1e kwartaal* 114,2 4,5 122,9 2,1
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2021 1e kwartaal* 137,3 -2,6 147,2 0,6
75 Veterinaire dienstverlening 2021 1e kwartaal* 117,7 15,3 126,1 2,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 1e kwartaal* 101,3 -12,3 111,5 0,9
77 Verhuur van roerende goederen 2021 1e kwartaal* . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021 1e kwartaal* 119,2 -2,3 129,3 1,1
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021 1e kwartaal* 32,8 -65,1 40,7 -4,5
7912 Reisorganisatiebureaus 2021 1e kwartaal* 9,6 -84,1 13,7 -28,1
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2021 1e kwartaal* 120,0 -1,4 121,1 0,7
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2021 1e kwartaal* 118,3 -0,8 139,0 3,0
812 Schoonmaakbedrijven 2021 1e kwartaal* 114,0 -5,1 121,6 -2,3
8121 Interieurreiniging van gebouwen 2021 1e kwartaal* 113,2 -7,6 119,9 -3,4
813 Hoveniersbedrijven 2021 1e kwartaal* 127,8 8,9 177,4 12,4
82 Overige zakelijke dienstverlening 2021 1e kwartaal* 117,9 -0,7 122,2 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzetontwikkeling van de zakelijke en ICT-dienstverleners (SBI 2008 secties J, M en N). Voorheen werd de tabel over de ontwikkeling van de omzet van de branche Informatie en Communicatie apart gepubliceerd, maar deze is nu geïntegreerd binnen de zakelijke dienstverlening. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De omzetontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd gepresenteerd.

De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2005.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 31 mei 2021:
De cijfers van het 1e kwartaal 2021 zijn toegevoegd. Cijfers van voorgaande perioden in 2020 kunnen zijn bijgesteld.

In het kader van een verordening van het Europese statistiekbureau Eurostat zijn de seizoengecorrigeerde indices en kwartaal-op-kwartaalontwikkelingen vanaf 2013 toegevoegd. Vanaf 2021 worden deze seizoengecorrigeerde indices en ontwikkelingen ieder kwartaal gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Omzet
Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzet seizoencorrectie
Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet of uitzenduren sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoenscorrectie zou plaatsvinden.
Indexcijfers
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Ontwikkeling t.o.v. een periode eerder
Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.