Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Laag en langdurig laag inkomen van personen; persoonskenmerken

Geslacht Kenmerken van personen Inkomensgrens huishouden Duur inkomenspositie Perioden Personen (x 1 000) Personen, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2022* 38,1 10,1
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2022* 11,8 3,4
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 101% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2022* 28,5 7,5
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 101% sociaal minimum Vier jaar of langer 2022* 7,7 2,2
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 110% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2022* 38,1 10,1
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 110% sociaal minimum Vier jaar of langer 2022* 12,9 3,7
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2022* 48,3 12,8
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2022* 18,6 5,3
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2022* 14,7 20,6
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2022* 4,0 6,3
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 101% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2022* 11,2 15,7
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 101% sociaal minimum Vier jaar of langer 2022* 2,7 4,3
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 110% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2022* 13,7 19,2
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 110% sociaal minimum Vier jaar of langer 2022* 4,1 6,4
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2022* 16,4 23,0
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2022* 5,5 8,6
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot lage-inkomensgrens Ten minste 1 jaar 2022* 23,4 7,6
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot lage-inkomensgrens Vier jaar of langer 2022* 7,8 2,7
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 101% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2022* 17,3 5,6
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 101% sociaal minimum Vier jaar of langer 2022* 4,9 1,7
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 110% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2022* 24,3 7,9
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 110% sociaal minimum Vier jaar of langer 2022* 8,8 3,0
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 120% sociaal minimum Ten minste 1 jaar 2022* 31,9 10,4
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) Inkomen tot 120% sociaal minimum Vier jaar of langer 2022* 13,1 4,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over personen in huishoudens met een relatief laag inkomen. De uitkomsten worden uitgesplitst naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Voor de indeling naar hoogte van het inkomen worden twee inkomensgrenzen gehanteerd: de lage-inkomensgrens en het beleidsmatig minimum. Voor deze indelingen wordt het aantal personen gepubliceerd, zowel absoluut als in procenten van de totale populatie. De tabel bevat ook gegevens over het aantal personen in huishoudens dat langdurig (4 jaar en langer) van een inkomen onder de gebruikte inkomensgrens moest rondkomen. De uitkomsten worden onder meer gebruikt in rapportages over armoede.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar. Studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden zijn buiten beschouwing gebleven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2011 - 2021 zijn definitief.
De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
Actualisatie met definitieve cijfers voor 2021 en voorlopige cijfers voor 2022.

Wijzigingen per 10 maart 2023:
Voor de perioden 2011 t/m 2013 zijn de cijfers voor Duur inkomenspositie: 4 jaar of langer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in december 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Personen
Het aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.
Personen, relatief
Het % personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar, waarbij studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden buiten beschouwing zijn gebleven.