Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers Productie Seizoengecorrigeerde dagproductie (2015=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Productie Gemiddelde dagproductie (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Omzet Totale omzet (%)
B Delfstoffenwinning 2020 mei 49,9 -12,9 -45,4
B Delfstoffenwinning 2020 juni 44,6 -23,9 -32,8
B Delfstoffenwinning 2020 juli 39,7 -31,6 -32,6
B Delfstoffenwinning 2020 augustus 40,5 -29,3 -22,2
B Delfstoffenwinning 2020 september 43,2 -20,2 -19,5
B Delfstoffenwinning 2020 oktober 51,7 3,8 -7,0
B Delfstoffenwinning 2020 november 47,1 -12,1 -33,3
B Delfstoffenwinning 2020 december 45,3 -15,7 -16,6
B Delfstoffenwinning 2021 januari* 42,9 -17,4 14,3
B Delfstoffenwinning 2021 februari* 44,9 -18,3 10,7
B Delfstoffenwinning 2021 maart* 48,8 -1,9 21,9
B Delfstoffenwinning 2021 april* 48,9 -1,1 104,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 mei 94,2 -8,6 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 juni 95,3 -7,5 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 juli 97,8 -4,0 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 augustus 97,8 -4,0 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 september 98,5 -5,1 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 oktober 100,7 -2,3 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 november 100,0 -2,1 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 december 100,2 -0,6 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 januari* 101,5 -1,0 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 februari* 99,3 -3,4 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 maart* 102,6 2,2 .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2021 april* 102,2 8,4 .
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 mei 50,5 -13,5 -58,0
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 juni 41,7 -33,4 -52,1
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 juli 35,2 -40,6 -45,3
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 augustus 33,7 -45,1 -38,1
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 september 34,7 -40,1 -38,5
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 oktober 48,8 -2,6 -14,6
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 november 42,6 -22,2 -43,5
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 december 43,1 -20,5 -20,1
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 januari* 42,8 -16,0 22,1
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 februari* 44,5 -10,8 22,8
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 maart* 46,0 6,5 34,3
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 april* 46,7 -1,1 167,8
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020 mei 101,3 -8,9 -14,9
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020 juni 107,7 6,1 11,4
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020 juli 99,4 -9,5 -8,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020 augustus 110,3 5,7 -1,3
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020 september 102,9 3,4 1,4
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020 oktober 105,0 1,7 -3,9
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020 november 111,8 8,0 5,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020 december 104,2 7,9 7,6
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021 januari* 114,3 12,8 3,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021 februari* 106,7 5,7 2,1
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021 maart* 116,3 15,2 17,0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021 april* 120,3 21,5 19,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020 mei 43,5 -11,2 -12,5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020 juni 47,5 2,4 2,6
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020 juli 47,9 -4,8 -5,7
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020 augustus 55,0 18,2 17,3
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020 september 63,9 45,5 43,9
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020 oktober 55,9 21,2 19,5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020 november 55,1 25,3 23,8
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020 december 46,5 1,4 0,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021 januari* 36,4 -27,4 -27,6
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021 februari* 40,5 -42,2 -42,0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021 maart* 51,1 -24,1 -22,5
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021 april* 48,8 -5,4 -1,5
C Industrie 2020 mei 96,5 -11,7 -21,2
C Industrie 2020 juni 99,4 -9,1 -7,9
C Industrie 2020 juli 103,4 -4,3 -6,7
C Industrie 2020 augustus 104,0 -3,4 -11,8
C Industrie 2020 september 104,2 -5,8 -5,3
C Industrie 2020 oktober 106,2 -3,5 -8,7
C Industrie 2020 november 106,3 -2,3 -7,2
C Industrie 2020 december 107,1 0,5 -5,7
C Industrie 2021 januari* 109,6 1,1 -10,5
C Industrie 2021 februari* 106,4 -2,0 -4,7
C Industrie 2021 maart* 109,4 3,3 10,1
C Industrie 2021 april* 109,6 12,7 18,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 mei 96,8 -7,3 -12,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 juni 101,3 -2,4 1,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 juli 103,6 1,8 0,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 augustus 102,2 1,2 -0,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 september 105,1 0,4 4,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 oktober 103,7 -0,9 -2,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 november 102,0 -3,0 -3,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 december 98,6 -2,2 2,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 januari* 101,9 -3,2 -8,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 februari* 100,6 -4,1 -5,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 maart* 101,9 -2,6 0,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 april* 100,4 1,1 5,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 mei 99,3 -6,5 -11,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 juni 103,0 -3,5 1,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 juli 106,5 0,4 0,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 augustus 105,1 0,3 -1,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 september 104,7 -0,9 4,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 oktober 104,6 -0,2 -1,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 november 102,3 -3,3 -3,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 december 104,0 -0,1 3,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 januari* 104,4 -1,6 -8,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 februari* 103,7 -2,5 -3,7
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 maart* 103,7 -1,9 0,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021 april* 103,3 1,6 4,4
Vervaardiging niet-duurzame consumt.art. 2020 mei 97,3 -6,1 -14,1
Vervaardiging niet-duurzame consumt.art. 2020 juni 98,2 -5,0 -0,1
Vervaardiging niet-duurzame consumt.art. 2020 juli 102,4 0,5 -0,3
Vervaardiging niet-duurzame consumt.art. 2020 augustus 103,3 0,4 -2,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de productie- en omzetontwikkeling van de nijverheid. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2015.

De productie- en omzetontwikkeling worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaar ontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar centraal staat. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en werkdaggecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periode ontwikkelingen, bijvoorbeeld maand-op-maand. Periode-op-periode ontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005

Status van de cijfers:
De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden. Momenteel zijn de omzet- en productiecijfers van het jaar 2020 definitief. Na publicatie van de definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 10 juni 2021:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2021 zijn toegevoegd en de cijfers van januari 2020 tot en met maart 2021 zijn bijgesteld. Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Door de extra aanpassingen die gedaan zijn vanwege het coronavirus zijn de bijstellingen iets groter dan andere jaren. Alle cijfers van 2020 zijn voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Wijzigingen per 9 oktober 2020:
Cijfers van de nijverheid over de maand augustus 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van juli 2020 zijn bijgesteld. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de seizoencorrectiemodellen en hierdoor zijn er voor de seizoengecorrigeerde cijfers ook bijstellingen in februari 2020 t/m juni 2020.

Wijzigingen per 9 juni 2020:
Cijfers van de nijverheid over de maand april 2020 zijn toegevoegd en de cijfers van januari-maart 2020 zijn bijgesteld.

Deze maand heeft ook de jaarlijkse seizoencorrectiemodelupdate plaatsgevonden. Door de extra aanpassingen die gedaan zijn vanwege het coronavirus zijn de bijstellingen over januari-maart 2020 iets groter dan andere jaren. Alle cijfers van 2019 zijn ook voor de laatste keer bijgesteld en op status ''definitief'' gezet.

Verder is de gehele reeks ''Vervaardiging van consumentenartikelen'', terug t/m 2005, toegevoegd aan de tabel. Deze gegevens ontbraken in het verleden.

Wijzigingen per 9 april 2019:
Cijfers van de nijverheid over de maand februari 2019 zijn toegevoegd en de cijfers van 2018 en januari 2019 zijn bijgesteld. De binnenlandse en buitenlandse omzetcijfers voor de delfstoffenwinning van 2017 zijn tevens aangepast. Deze waren bij de vorige levering nog gepunt.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast:
- Verv. niet-duurzame consumentenartikelen
- Verv. van duurzame consumentenartikelen
- Vervaardiging van consumentenartikelen
- Vervaardiging van intermediaire goederen
- Vervaardiging van investeringsgoederen

Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel zes tot acht weken na afloop van het verslagkwartaal. Voor kwartaalstatistieken publiceert het CBS op de laatste werkdag van de tweede maand na het kwartaal.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Seizoengecorrigeerde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.
Seizoencorrectie is het uit de cijfers verwijderen van jaarlijks terugkerende patronen die normaal zijn voor de tijd van het jaar.
Het resultaat is de zogenaamde seizoengecorrigeerde productie.

De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- brugdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Productie
De productie dient te worden gezien als de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de productiewaarde en de verbruikswaarde.

De verbruikswaarde is het totaal van alle grond- en hulpstoffen, halffabricaten, energiekosten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook kostprijsverhogende indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies spelen een rol bij het bepalen van de toegevoegde waarde.
Gemiddelde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Omzet
De opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet is exclusief productgebonden belastingen (accijnzen en verbruiksbelastingen). De omzet omvat zowel de opbrengsten uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Uitzondering hierop zijn de bedrijfstakken in de industrie, hier omvat de omzet alleen de industriële omzet. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale omzet
De totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet buitenland.