Bedrijfsleven; omzet, bedrijfstak (SBI 2008), regio 2016-2017

Bedrijfsleven; omzet, bedrijfstak (SBI 2008), regio 2016-2017

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Netto omzet (mln euro)
C Industrie Nederland 2017 344.202
C Industrie Noord-Nederland (LD) 2017 25.683
C Industrie Oost-Nederland (LD) 2017 62.039
C Industrie West-Nederland (LD) 2017 152.854
C Industrie Zuid-Nederland (LD) 2017 103.627
C Industrie Groningen (PV) 2017 7.186
C Industrie Friesland (PV) 2017 11.833
C Industrie Drenthe (PV) 2017 6.664
C Industrie Overijssel (PV) 2017 18.986
C Industrie Flevoland (PV) 2017 4.457
C Industrie Gelderland (PV) 2017 38.595
C Industrie Utrecht (PV) 2017 14.435
C Industrie Noord-Holland (PV) 2017 55.414
C Industrie Zuid-Holland (PV) 2017 72.591
C Industrie Zeeland (PV) 2017 10.415
C Industrie Noord-Brabant (PV) 2017 75.410
C Industrie Limburg (PV) 2017 28.217
C Industrie Oost-Groningen (CR) 2017 1.780
C Industrie Delfzijl en omgeving (CR) 2017 1.313
C Industrie Overig Groningen (CR) 2017 4.092
C Industrie Noord-Friesland (CR) 2017 4.065
C Industrie Zuidwest-Friesland (CR) 2017 2.469
C Industrie Zuidoost-Friesland (CR) 2017 5.300
C Industrie Noord-Drenthe (CR) 2017 1.606
C Industrie Zuidoost-Drenthe (CR) 2017 2.584
C Industrie Zuidwest-Drenthe (CR) 2017 2.474
C Industrie Noord-Overijssel (CR) 2017 5.870
C Industrie Zuidwest-Overijssel (CR) 2017 2.523
C Industrie Twente (CR) 2017 10.594
C Industrie Veluwe (CR) 2017 14.911
C Industrie Achterhoek (CR) 2017 8.601
C Industrie Arnhem/Nijmegen (CR) 2017 12.134
C Industrie Zuidwest-Gelderland (CR) 2017 2.950
C Industrie Utrecht (CR) 2017 14.435
C Industrie Kop van Noord-Holland (CR) 2017 2.881
C Industrie Alkmaar en omgeving (CR) 2017 1.460
C Industrie IJmond (CR) 2017 5.070
C Industrie Agglomeratie Haarlem (CR) 2017 1.221
C Industrie Zaanstreek (CR) 2017 4.204
C Industrie Groot-Amsterdam (CR) 2017 38.901
C Industrie Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2017 1.677
C Industrie Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2017 5.897
C Industrie Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2017 2.595
C Industrie Delft en Westland (CR) 2017 2.381
C Industrie Oost-Zuid-Holland (CR) 2017 2.302
C Industrie Groot-Rijnmond (CR) 2017 51.207
C Industrie Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2017 8.209
C Industrie Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2017 6.216
C Industrie Overig Zeeland (CR) 2017 4.199
C Industrie West-Noord-Brabant (CR) 2017 18.747
C Industrie Midden-Noord-Brabant (CR) 2017 8.213
C Industrie Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2017 14.509
C Industrie Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2017 33.940
C Industrie Noord-Limburg (CR) 2017 6.195
C Industrie Midden-Limburg (CR) 2017 4.455
C Industrie Zuid-Limburg (CR) 2017 17.567
C Industrie Flevoland (CR) 2017 4.457
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Nederland 2017 76.024
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Noord-Nederland (LD) 2017 9.254
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Oost-Nederland (LD) 2017 20.501
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie West-Nederland (LD) 2017 28.688
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Zuid-Nederland (LD) 2017 17.582
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Groningen (PV) 2017 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Friesland (PV) 2017 4.687
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Drenthe (PV) 2017 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Overijssel (PV) 2017 4.561
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Flevoland (PV) 2017 1.528
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Gelderland (PV) 2017 14.412
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Utrecht (PV) 2017 7.376
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Noord-Holland (PV) 2017 8.987
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Zuid-Holland (PV) 2017 10.033
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Zeeland (PV) 2017 2.292
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Noord-Brabant (PV) 2017 14.534
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Limburg (PV) 2017 3.047
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Oost-Groningen (CR) 2017 589
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Delfzijl en omgeving (CR) 2017 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Overig Groningen (CR) 2017 1.457
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Noord-Friesland (CR) 2017 2.360
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Zuidwest-Friesland (CR) 2017 1.198
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Zuidoost-Friesland (CR) 2017 1.130
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Noord-Drenthe (CR) 2017 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Zuidoost-Drenthe (CR) 2017 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Zuidwest-Drenthe (CR) 2017 1.231
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Noord-Overijssel (CR) 2017 1.620
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Zuidwest-Overijssel (CR) 2017 834
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Twente (CR) 2017 2.107
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Veluwe (CR) 2017 8.369
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Achterhoek (CR) 2017 3.250
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Arnhem/Nijmegen (CR) 2017 2.028
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Zuidwest-Gelderland (CR) 2017 765
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Utrecht (CR) 2017 7.376
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Kop van Noord-Holland (CR) 2017 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Alkmaar en omgeving (CR) 2017 214
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie IJmond (CR) 2017 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Agglomeratie Haarlem (CR) 2017 240
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Zaanstreek (CR) 2017 3.018
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Groot-Amsterdam (CR) 2017 4.379
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2017 79
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2017 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2017 905
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de omzet van bedrijven ingedeeld naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdelen, provincies en COROP-gebieden). Alle vestigingen van één bedrijf zijn toebedeeld aan de hoofdactiviteit (SBI) van het bedrijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 maart 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Netto omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.