Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Huishoudenskenmerken Perioden Mediane koopkrachtontwikkeling (%) Personen met koopkrachtdaling (%) Personen met koopkrachtstijging (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen) 20e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen) 40e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen) 60e percentiel (%) Koopkrachtontwikkeling (percentielen) 80e percentiel (%)
Totaal personen 2020* 2,2 33,1 66,9 -5,9 1,0 4,6 12,8
Type: Eenpersoonshuishouden 2020* 1,6 25,4 74,6 -1,8 1,2 2,2 7,9
Type: Meerpersoonshuishouden 2020* 2,6 33,8 66,2 -5,8 1,0 5,0 12,9
Type: Eenoudergezin 2020* 2,6 34,1 65,9 -6,1 1,1 5,0 13,9
Type: Paar, totaal 2020* 2,6 32,9 67,1 -5,1 1,0 5,0 12,3
Type: Paar, zonder kind 2020* 1,2 32,8 67,2 -3,9 0,6 2,2 7,7
Type: Paar, met kind(eren) 2020* 4,5 31,2 68,8 -4,6 2,2 6,8 14,3
Type: Meerpersoonshuishouden, overig 2020* 3,1 36,5 63,5 -7,7 0,9 5,8 15,1
Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2020* 10,1 30,6 69,4 -9,7 4,5 17,5 50,8
Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2020* 4,1 32,3 67,7 -5,9 1,8 6,4 14,5
Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2020* 3,2 33,6 66,4 -5,8 1,3 5,5 13,8
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2020* 1,0 30,4 69,6 -2,9 0,6 1,4 3,3
Hoofdkostwinner: 25 tot 35 jaar 2020* 4,4 33,1 66,9 -7,0 1,8 7,1 16,6
Hoofdkostwinner: 35 tot 45 jaar 2020* 3,9 31,3 68,7 -5,0 1,9 6,0 13,2
Hoofdkostwinner: 45 tot 55 jaar 2020* 4,0 31,9 68,1 -5,0 1,8 6,5 14,7
Hoofdkostwinner: 55 tot 65 jaar 2020* 2,3 35,7 64,3 -6,5 0,9 4,2 11,9
Hoofdkostwinner: 65 tot 75 jaar 2020* 0,9 34,0 66,0 -4,2 0,5 1,4 5,2
Hoofdkostwinner: 75 tot 85 jaar 2020* 1,0 24,7 75,3 -0,9 0,8 1,3 2,2
Hoofdkostwinner: 85 jaar of ouder 2020* 1,1 25,6 74,4 -1,5 0,8 1,4 2,2
Bron: Inkomen als werknemer/zelfstandige 2020* 4,0 33,0 67,0 -5,9 1,8 6,4 14,8
Bron: Inkomen als werknemer 2020* 4,3 29,9 70,1 -3,9 2,4 6,5 14,0
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2020* 1,1 46,9 53,1 -16,0 -2,6 4,9 18,3
Bron: Inkomen als zelfstandig ondernemer 2020* 1,1 47,9 52,1 -18,3 -4,1 6,2 21,0
Bron: Inkomen als dir.-grootaandeelh. 2020* 1,0 44,9 55,1 -8,8 -1,1 3,2 11,4
Bron: Inkomen als overige zelfstandige 2020* 2,5 31,4 68,6 -4,3 1,1 5,2 15,8
Bron: Overdrachtsinkomen 2020* 1,1 29,8 70,2 -2,9 0,7 1,5 4,3
Bron: Uitkering inkomensverzekering 2020* 1,0 30,3 69,7 -2,9 0,7 1,4 3,7
Bron: Uitkering werkloosheid 2020* 0,8 48,1 51,9 -15,6 -3,3 4,0 13,1
Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2020* 1,6 31,1 68,9 -4,6 1,1 2,5 9,3
Bron: Uitkering pensioen 2020* 1,0 29,4 70,6 -2,3 0,7 1,3 3,0
Bron: Uitkering sociale voorziening 2020* 1,5 25,2 74,8 -1,7 1,2 1,9 7,0
Bron: Uitkering bijstand 2020* 1,5 25,4 74,6 -1,8 1,2 2,0 7,1
Bron: Uitk. sociale voorziening, overig 2020* 1,5 24,0 76,0 -1,2 1,3 1,9 6,1
Bron: Studiefinanciering 2020* -0,1 50,7 49,3 -24,8 -4,8 2,4 23,8
Woningbezit: eigen woning 2020* 2,5 33,9 66,1 -5,6 0,9 4,8 12,0
Woningbezit: huurwoning 2020* 1,9 29,8 70,2 -4,6 1,1 3,9 13,9
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2020* 2,3 30,6 69,4 -5,1 1,0 4,7 14,4
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2020* 1,5 28,1 71,9 -3,1 1,1 2,1 10,1
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 10%-groep 2020* 1,6 32,1 67,9 -6,9 1,1 2,5 12,9
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 10%-groep 2020* 1,6 30,4 69,6 -5,3 1,1 2,5 11,7
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 10%-groep 2020* 1,8 30,7 69,3 -4,9 1,0 3,8 12,5
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 10%-groep 2020* 2,2 31,9 68,1 -5,4 0,9 4,6 13,2
Gestandaardiseerd inkomen: 5e 10%-groep 2020* 2,7 32,1 67,9 -5,1 1,0 5,0 12,8
Gestandaardiseerd inkomen: 6e 10%-groep 2020* 2,8 32,4 67,6 -5,0 1,0 5,1 12,4
Gestandaardiseerd inkomen: 7e 10%-groep 2020* 3,0 32,7 67,3 -5,0 1,1 5,2 12,4
Gestandaardiseerd inkomen: 8e 10%-groep 2020* 3,2 33,3 66,7 -5,4 1,2 5,4 12,7
Gestandaardiseerd inkomen: 9e 10%-groep 2020* 3,3 34,3 65,7 -6,0 1,1 5,6 13,0
Gestandaardiseerd inkomen: 10e 10%-groep 2020* 2,2 41,4 58,6 -10,3 -0,4 5,0 14,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over de dynamische koopkrachtontwikkeling van personen bij gelijke overgangen. Dit betekent dat de koopkrachtontwikkeling alleen getoond wordt voor een bepaalde categorie personen, waarbij een kenmerk in beide jaren hetzelfde is. Bijvoorbeeld in beide jaren voornaamste inkomen werknemer. Personen worden onderscheiden naar kenmerken van het huishouden als samenstelling huishouden, leeftijd, voornaamste inkomensbron, woningbezit en inkomensgroepen.
De gegevens hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2012 - 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 september 2021:
De cijfers over 2019 zijn definitief gemaakt. De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in september 2022 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Mediane koopkrachtontwikkeling
Het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen gedefleerd met behulp van de consumentenprijsindex, waardoor inkomens in de tijd vergelijkbaar worden. Indien het gestandaardiseerde inkomen sterker stijgt dan de prijzen, neemt de koopkracht toe. De koopkracht wordt gebruikt om de (reële) ontwikkeling van het inkomen vast te stellen, maar kan ook worden gebruikt voor het vaststellen van (ontwikkelingen in) welvaartsverschillen tussen huishoudens.

De koopkrachtontwikkeling is de verandering in koopkracht in twee opeenvolgende jaren.
De mediane koopkrachtontwikkeling is de middelste van de naar grootte gerangschikte veranderingen in koopkracht van personen. Dit betekent dat precies de helft van de populatie een lagere of even grote verandering in koopkracht ondervindt.
Personen met koopkrachtdaling
Percentage van de geselecteerde (sub)populatie dat er in koopkracht op achteruit gaat.
Personen met koopkrachtstijging
Percentage van de geselecteerde (sub)populatie dat er in koopkracht op vooruit gaat.
Koopkrachtontwikkeling (percentielen)
De koopkrachtontwikkelingen zijn gerangschikt van laag naar hoog. Percentielen geven de koopkrachtontwikkeling aan waar beneden een bepaald percentage van de bevolking zich bevindt.
20e percentiel
De koopkrachtontwikkeling waarvoor geldt dat 20 procent van de populatie een lagere of even grote koopkrachtontwikkeling ondervindt.
40e percentiel
De koopkrachtontwikkeling waarvoor geldt dat 40 procent van de populatie een lagere of even grote koopkrachtontwikkeling ondervindt.
60e percentiel
De koopkrachtontwikkeling waarvoor geldt dat 60 procent van de populatie een lagere of even grote koopkrachtontwikkeling ondervindt.
80e percentiel
De koopkrachtontwikkeling waarvoor geldt dat 80 procent van de populatie een lagere of even grote koopkrachtontwikkeling ondervindt.