Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

Caribisch Nederland Perioden Bevolkingsontwikkeling Vestigingsoverschot Saldo buitenlandse migratie (aantal)
Caribisch Nederland 2021 809
Bonaire 2021 729
Sint Eustatius 2021 63
Saba 2021 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de bevolkingsontwikkeling op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 april 2022:
De cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2023 worden de definitieve cijfers over 2022 aan deze publicatie toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsontwikkeling
Verandering van de omvang en de samenstelling van de bevolking en / of de verdeling van de bevolking over het land.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op de Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.

Caribisch Nederland
Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland. Deze drie eilanden vormen samen Caribisch Nederland.
Vestigingsoverschot
Personen die zich in een CN-gemeente vestigen min inwoners die een CN-gemeente verlaten.
Saldo buitenlandse migratie
Personen die zich in een CN-gemeente vestigen (exclusief personen vanuit Bonaire, Saba en Sint Eustatius) min de inwoners die een CN-gemeente verlaten om zich buiten een CN-gemeente te vestigen.