Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

CPA2008 Perioden Prijsindex (2015=100) Jaarmutaties (%)
Dienstenprijsindex (DPI) 2023 1e kwartaal* . .
522 Vervoerondersteunende diensten 2023 1e kwartaal* . .
53 Post- en koeriersdiensten 2023 1e kwartaal* . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2023 1e kwartaal* . .
532 Andere post- en koeriersdiensten 2023 1e kwartaal* 137,1 9,8
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2023 1e kwartaal* 137,1 9,8
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2023 1e kwartaal* 137,1 9,8
532011B Niet universele postdiensten 2023 1e kwartaal* . .
58 Uitgeverijdiensten 2023 1e kwartaal* . .
63 Diensten op het gebied van informatie 2023 1e kwartaal* . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2023 1e kwartaal* . .
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2023 1e kwartaal* 108,3 2,9
683114 Makelaarsdiensten bedrijfspanden 2023 1e kwartaal* 102,7 1,0
691 Rechtskundige diensten 2023 1e kwartaal* . .
6910 Rechtskundige diensten 2023 1e kwartaal* . .
69101 Rechtskundige diensten 2023 1e kwartaal* . .
69101A Rechtskundige diensten advocatuur 2023 1e kwartaal* . .
691016 Notariële diensten 2023 1e kwartaal* . .
69202 Boekhoudkundige diensten 2023 1e kwartaal* . .
692029 Andere boekhoudkundige diensten 2023 1e kwartaal* . .
75 Veterinaire diensten 2023 1e kwartaal* . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2023 1e kwartaal* 133,6 13,7
802 Diensten in verband met beveiliging 2023 1e kwartaal* 131,9 11,3
803 Opsporingsdiensten 2023 1e kwartaal* . .
81 Diensten in verband met gebouwen.. 2023 1e kwartaal* 126,0 8,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties van de prijzen van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening en transport leveren. Er is een uitsplitsing gemaakt naar dienstensoorten volgens de Europees gecoördineerde Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA 2008). Bij sommige diensten is er een verdere onderverdeling gemaakt op basis van marktgegevens die anders zijn dan de CPA. Deze onderverdeling wordt aangeduid met een letter achter de CPA-code.

De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2015. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 4e kwartaal

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers van het meest recente kwartaal zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Wijzigingen per 15 mei 2023:
De voorlopige cijfers van het 1e kwartaal 2023 zijn voor circa de helft van de branches toegevoegd en de cijfers tot en met het 4e kwartaal 2022 en de jaargemiddelden 2022 zijn definitief geworden.
Voor de overige branches zijn de cijfers van het 1e kwartaal 2023 later beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen twee maal per kwartaal beschikbaar. Halverwege ieder kwartaal worden de resultaten van de prijsmethode Modelprijzen (circa de helft van de branches) gepubliceerd en de andere branches met de prijsmethode Unit value worden tegen het einde van het kwartaal gepubliceerd. Dit betreft de prijsontwikkeling van het voorgaande kwartaal. De Dienstenprijsindex van de totale commerciële dienstverlening wordt ook berekend en gepubliceerd tegen het einde van elk kwartaal.

De publicatieplanning Dienstenprijzen kunt u als Excel-bestand downloaden onder paragraaf: 3 Relevante artikelen.
Meer informatie over de prijsmethode vind u in de video onder paragraaf: 3 Relevante artikelen.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van diensten die bedrijven leveren binnen de commerciële dienstverlening.
Jaarmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
De jaarmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.