Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

CPA2008 Perioden Prijsindex (2015=100) Jaarmutaties (%)
494114 Goederenvervoer met containers.. 2021 3e kwartaal* 112,1 2,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties van de prijzen van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening en transport leveren. Er is een uitsplitsing gemaakt naar dienstensoorten volgens de Europees gecoördineerde Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA 2008). Bij sommige diensten is er een verdere onderverdeling gemaakt op basis van marktgegevens die anders zijn dan de CPA. Deze onderverdeling wordt aangeduid met een letter achter de CPA-code.

De Dienstenprijsindex heeft betrekking op de volgende sectoren van de commerciële dienstverlening en transport:
H Vervoer en opslag
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Informatie en communicatie
K Financiële diensten en verzekeringen
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten
N Administratieve en ondersteunende diensten

De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2015. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 4e kwartaal

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers van het meest recente kwartaal zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Wijzigingen per 15 november 2021:
De voorlopige cijfers van het 3e kwartaal 2021 zijn voor circa de helft van de branches toegevoegd en de cijfers tot en met het 2e kwartaal 2021 zijn definitief geworden.
Voor de overige branches zijn de cijfers van het 3e kwartaal 2021 later beschikbaar.

Wijzigingen per 15 juni 2021:
De cijfers voor de H51 Luchtvaart zijn voor 2021 1e kwartaal niet gepubliceerd. Door de marktontwikkelingen als gevolg van de Coronacrisis was het niet mogelijk om representatieve cijfers voor deze periode te verkrijgen en een voldoende betrouwbare index te berekenen.

Wijzigingen per 15 maart 2021:
Door de marktontwikkelingen als gevolg van de Coronacrisis is er een grotere onzekerheidsmarge in de cijfers van de H51 luchtvaart en de N78 Uitzendbranche. De jaargemiddelden 2020 voor de H51 Luchtvaart en de N78 Uitzendbranche zijn niet gepubliceerd.

Wijzigingen per 15 februari 2021:
De cijfers voor de N78 Uitzendbranche zijn voor 3e kwartaal 2020 alsnog gepubliceerd.
Na verder onderzoek hebben we kunnen vaststellen dat het effect van de Coronacrisis op de kwaliteit van de data van het 3e kwartaal 2020 beperkt is. We hebben besloten het 3e kwartaal alsnog te publiceren.

Wijzigingen per 15 december 2020:
De cijfers voor de N78 Uitzendbranche zijn voor 2020 3e kwartaal niet gepubliceerd. Door de marktontwikkelingen als gevolg van de Coronacrisis was het niet mogelijk om representatieve cijfers voor deze periode te verkrijgen en een voldoende betrouwbare index te berekenen.

Wijzigingen per 15 september 2020:
De cijfers voor de H51 Luchtvaart en de N78 Uitzendbranche zijn voor 2020 2e kwartaal niet gepubliceerd. Door de marktontwikkelingen als gevolg van de Coronacrisis was het niet mogelijk om representatieve cijfers voor deze periode te verkrijgen en een voldoende betrouwbare index te berekenen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen twee maal per kwartaal beschikbaar. Halverwege ieder kwartaal worden de resultaten van de prijsmethode Modelprijzen (circa de helft van de branches) gepubliceerd en de andere branches met de prijsmethode Unit value worden tegen het einde van het kwartaal gepubliceerd. Dit betreft de prijsontwikkeling van het voorgaande kwartaal. De Dienstenprijsindex van de totale commerciële dienstverlening wordt ook berekend en gepubliceerd tegen het einde van elk kwartaal.

Bekijk deze video voor meer informatie over de prijsmethoden met verschillende publicatiemomenten.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van diensten die bedrijven leveren binnen de commerciële dienstverlening.
Jaarmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
De jaarmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.