Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

CPA2008 Perioden Prijsindex (2015=100) Jaarmutaties (%)
Dienstenprijsindex (DPI) 2022** 116,0 6,1
H Vervoer en opslag 2022** 125,6 14,4
49 Vervoer te land en via pijpleidingen 2022** 124,8 11,8
494 Goederenwegvervoer en verhuizingen 2022** 124,8 11,8
4941 Goederenvervoer over de weg 2022** 124,7 11,9
49411 Goederenvervoer over de weg 2022** 124,7 11,9
494111 Goederenvervoer met koelauto's 2022** 121,3 10,1
49411A Goederenvervoer met tankauto's .. 2022** 120,9 12,8
494114 Goederenvervoer met containers.. 2022** 126,1 12,6
494115 Goederenvervoer van droge bulk.. 2022** 118,5 9,6
49411B Ander vervoer over de weg 2022** 126,5 12,4
4942 Verhuizingen 2022** 127,7 8,5
50 Vervoer over water 2022** 162,9 35,3
501 Zee- en kustvaart, personenvervoer 2022** 128,1 6,5
502 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2022** 167,1 36,7
5020 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2022** 167,1 36,7
50201 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2022** 163,9 34,6
50202 Verhuur van zeevaartuigen 2022** 179,3 44,6
503 Binnenvaart, personenvervoer 2022** 113,4 3,4
504 Binnenvaart, goederenvervoer 2022** 165,3 42,4
51 Luchtvaart 2022** 116,5 .
511 Personenvervoer door de lucht 2022** 110,9 .
512 Goederenvervoer door de lucht.. 2022** . .
52 Opslag en vervoerondersteuning 2022** 115,3 8,5
521 Opslag 2022** 112,4 4,2
5210 Opslag 2022** 112,4 4,2
52101 Opslag 2022** 112,4 4,2
521011 Opslag in koelhuizen 2022** 121,9 13,3
521012 Bulkopslag van vloeistoffen of.. 2022** 101,5 -0,7
52101A Andere opslag 2022** 116,5 4,8
522 Vervoerondersteunende diensten 2022** . .
5224 Vrachtbehandeling 2022** 116,4 10,2
53 Post- en koeriersdiensten 2022** . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2022** . .
532 Andere post- en koeriersdiensten 2022** 126,3 5,6
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2022** 126,3 5,6
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2022** 126,3 5,6
532011 Multimodale koeriers 2022** 126,3 5,6
532011A Koeriers 2022** 124,0 6,6
532011B Niet universele postdiensten 2022** . .
I Verschaffen van accommodatie en.. 2022** . .
J Informatie en communicatie 2022** 102,4 2,0
58 Uitgeverijdiensten 2022** . .
59 Productie van films en van video.. 2022** . .
60 Uitzending van radio- en tv-.. 2022** . .
61 Telecommunicatie 2022** . .
62 Computerprogrammering, advisering.. 2022** . .
620 Computerprogrammering, advisering.. 2022** . .
6202 Computeradvisering 2022** 112,3 3,4
63 Diensten op het gebied van informatie 2022** . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2022** . .
L Exploitatie en handel onroerend goed 2022** 114,5 3,4
68 Exploitatie en handel onroerend goed 2022** 114,5 3,4
682 Verhuur/exploitatie onroerend goed 2022** 114,3 3,1
6820 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2022** 114,3 3,1
68201 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2022** 114,3 3,1
682011 Verhuur en exploitatie van.. 2022** 115,7 1,9
682012 Verhuur en exploitatie van.. 2022** 112,8 4,6
683 Bemiddeling in en beheer van.. 2022** 116,3 7,2
6831 Bemiddeling in onroerend goed.. 2022** 116,3 7,2
68311 Bemiddeling in onroerend goed.. 2022** 116,3 7,2
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2022** 106,9 2,0
683114 Makelaarsdiensten bedrijfspanden 2022** 101,4 -0,6
683116 Taxatie van onroerend goed.. 2022** 149,6 22,2
683116A Taxatie particulier vastgoed 2022** 179,1 29,1
683116B Taxatie bedrijfsmatig vastgoed 2022** 107,5 8,5
M Vrije beroepen en wetenschappelijke.. 2022** 108,6 2,4
69 Rechtskundige en boekhoudkundige.. 2022** 115,3 4,4
691 Rechtskundige diensten 2022** 116,5 3,7
6910 Rechtskundige diensten 2022** 116,5 3,7
69101 Rechtskundige diensten 2022** 116,5 3,7
69101A Rechtskundige diensten advocatuur 2022** 114,0 3,6
691016 Notariële diensten 2022** 124,2 3,9
691016A Familiepraktijk 2022** 125,6 4,3
691016B Onroerendgoedpraktijk 2022** 123,5 4,2
691016C Ondernemingspraktijk 2022** 124,5 3,3
692 Accountants, boekhouders en.. 2022** 114,7 4,7
6920 Accountants, boekhouders en.. 2022** 114,7 4,7
6920A Financiële audits en advisering.. 2022** 112,9 5,0
6920A1 Financiële audits door .. 2022** 114,4 5,5
6920A2 Financiële advisering door.. 2022** 108,6 3,3
69202 Boekhoudkundige diensten 2022** 118,2 4,0
69202A Financiële administratie 2022** 120,6 4,5
692029 Andere boekhoudkundige diensten 2022** 115,3 3,5
69203 Belastingconsulenten 2022** 113,0 5,2
70 Advies inzake bedrijfsbeheer; .. 2022** 103,7 0,8
702 Advies inzake bedrijfsbeheer 2022** 103,7 0,8
71 Architecten en ingenieurs; .. 2022** 115,6 3,3
711 Architecten, ingenieurs ea .. 2022** 116,6 3,5
7111 Architecten 2022** 118,8 3,2
71112 Architecten: gebouwen 2022** 119,2 3,5
711121 Architecten: woningen 2022** 119,0 4,9
711122 Architecten: andere gebouwen 2022** 119,3 2,6
7111A Stadsplanning, landinrichting .. 2022** 117,0 1,8
7112 Ingenieurs en aanverwante .. 2022** 115,6 3,6
71121 Ingenieurs 2022** 115,9 3,6
711212 Ingenieurs: bouwprojecten 2022** 112,1 4,6
711213 Ingenieurs: energieprojecten 2022** 111,4 6,2
711214 Ingenieurs: vervoersprojecten 2022** 117,2 3,2
711216 Ingenieurs: waterbouw-, .. 2022** 100,5 4,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties van de prijzen van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening en transport leveren. Er is een uitsplitsing gemaakt naar dienstensoorten volgens de Europees gecoördineerde Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA 2008). Bij sommige diensten is er een verdere onderverdeling gemaakt op basis van marktgegevens die anders zijn dan de CPA. Deze onderverdeling wordt aangeduid met een letter achter de CPA-code.

De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2015. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 4e kwartaal

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers van het meest recente kwartaal en de jaargemiddelden zijn nader voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Wijzigingen per 15 maart 2023:
De nader voorlopige cijfers van het 4e kwartaal 2022 en bijbehorende jaargemiddelden 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen twee maal per kwartaal beschikbaar. Halverwege ieder kwartaal worden de resultaten van de prijsmethode Modelprijzen (circa de helft van de branches) gepubliceerd en de andere branches met de prijsmethode Unit value worden tegen het einde van het kwartaal gepubliceerd. Dit betreft de prijsontwikkeling van het voorgaande kwartaal. De Dienstenprijsindex van de totale commerciële dienstverlening wordt ook berekend en gepubliceerd tegen het einde van elk kwartaal.

De publicatieplanning Dienstenprijzen kunt u als Excel-bestand downloaden onder paragraaf: 3 Relevante artikelen.
Meer informatie over de prijsmethode vind u in de video onder paragraaf: 3 Relevante artikelen.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van diensten die bedrijven leveren binnen de commerciële dienstverlening.
Jaarmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
De jaarmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.