Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

CPA2008 Perioden Prijsindex (2015=100) Jaarmutaties (%)
Dienstenprijsindex (DPI) 2020** 107,2 1,5
H Vervoer en opslag 2020** 105,6 1,5
49 Vervoer te land en via pijpleidingen 2020** 109,3 0,5
494 Goederenwegvervoer en verhuizingen 2020** 109,3 0,5
4941 Goederenvervoer over de weg 2020** 109,1 0,4
49411 Goederenvervoer over de weg 2020** 109,1 0,4
494111 Goederenvervoer met koelauto's 2020** 109,4 -0,1
49411A Goederenvervoer met tankauto's .. 2020** 106,6 -1,2
494114 Goederenvervoer met containers.. 2020** 109,9 0,1
494115 Goederenvervoer van droge bulk.. 2020** 106,1 1,3
49411B Ander vervoer over de weg 2020** 109,6 0,8
4942 Verhuizingen 2020** 114,3 3,0
50 Vervoer over water 2020** 101,7 -1,6
501 Zee- en kustvaart, personenvervoer 2020** 116,4 7,2
502 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2020** 99,0 0,6
5020 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2020** 99,0 0,6
50201 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2020** 99,1 2,4
50202 Verhuur van zeevaartuigen 2020** 98,6 -5,6
503 Binnenvaart, personenvervoer 2020** 106,7 1,3
504 Binnenvaart, goederenvervoer 2020** 109,2 -10,9
51 Luchtvaart 2020** . .
511 Personenvervoer door de lucht 2020** . .
512 Goederenvervoer door de lucht.. 2020** . .
52 Opslag en vervoerondersteuning 2020** 104,0 2,3
521 Opslag 2020** 106,7 1,8
5210 Opslag 2020** 106,7 1,8
52101 Opslag 2020** 106,7 1,8
521011 Opslag in koelhuizen 2020** 106,4 2,3
521012 Bulkopslag van vloeistoffen of.. 2020** 101,2 2,0
52101A Andere opslag 2020** 110,0 1,6
522 Vervoerondersteunende diensten 2020** . .
5224 Vrachtbehandeling 2020** 102,9 2,6
53 Post- en koeriersdiensten 2020** . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2020** . .
532 Andere post- en koeriersdiensten 2020** 114,8 1,9
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2020** 114,8 1,9
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2020** 114,8 1,9
532011 Multimodale koeriers 2020** 114,8 1,9
532011A Koeriers 2020** 112,0 0,5
532011B Niet universele postdiensten 2020** . .
I Verschaffen van accommodatie en.. 2020** . .
J Informatie en communicatie 2020** 100,0 -0,1
58 Uitgeverijdiensten 2020** . .
59 Productie van films en van video.. 2020** . .
60 Uitzending van radio- en tv-.. 2020** . .
61 Telecommunicatie 2020** . .
62 Computerprogrammering, advisering.. 2020** . .
620 Computerprogrammering, advisering.. 2020** . .
6202 Computeradvisering 2020** 107,3 2,3
63 Diensten op het gebied van informatie 2020** . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2020** . .
L Exploitatie en handel onroerend goed 2020** 108,9 2,3
68 Exploitatie en handel onroerend goed 2020** 108,9 2,3
682 Verhuur/exploitatie onroerend goed 2020** 109,1 2,4
6820 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2020** 109,1 2,4
68201 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2020** 109,1 2,4
682011 Verhuur en exploitatie van.. 2020** 111,5 2,7
682012 Verhuur en exploitatie van.. 2020** 106,4 2,1
683 Bemiddeling in en beheer van.. 2020** 106,4 0,7
6831 Bemiddeling in onroerend goed.. 2020** 106,4 0,7
68311 Bemiddeling in onroerend goed.. 2020** 106,4 0,7
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2020** 102,6 1,6
683114 Makelaarsdiensten bedrijfspanden 2020** 103,3 -1,9
683116 Taxatie van onroerend goed.. 2020** 116,7 1,4
683116A Taxatie particulier vastgoed 2020** 129,2 2,3
683116B Taxatie bedrijfsmatig vastgoed 2020** 98,8 -0,2
M Vrije beroepen en wetenschappelijke.. 2020** 104,5 -0,4
69 Rechtskundige en boekhoudkundige.. 2020** 108,1 2,2
691 Rechtskundige diensten 2020** 109,8 2,3
6910 Rechtskundige diensten 2020** 109,8 2,3
69101 Rechtskundige diensten 2020** 109,8 2,3
69101A Rechtskundige diensten advocatuur 2020** 108,1 1,7
691016 Notariële diensten 2020** 114,9 4,3
691016A Familiepraktijk 2020** 116,3 2,8
691016B Onroerendgoedpraktijk 2020** 113,1 4,7
691016C Ondernemingspraktijk 2020** 117,0 4,4
692 Accountants, boekhouders en.. 2020** 107,3 2,1
6920 Accountants, boekhouders en.. 2020** 107,3 2,1
6920A Financiële audits en advisering.. 2020** 105,1 2,5
6920A1 Financiële audits door .. 2020** 105,1 2,9
6920A2 Financiële advisering door.. 2020** 104,9 1,0
69202 Boekhoudkundige diensten 2020** 111,6 2,2
69202A Financiële administratie 2020** 113,9 2,5
692029 Andere boekhoudkundige diensten 2020** 108,8 1,8
69203 Belastingconsulenten 2020** 105,0 1,4
70 Advies inzake bedrijfsbeheer; .. 2020** 101,9 -1,7
702 Advies inzake bedrijfsbeheer 2020** 101,9 -1,7
71 Architecten en ingenieurs; .. 2020** 109,9 1,5
711 Architecten, ingenieurs ea .. 2020** 110,7 1,5
7111 Architecten 2020** 112,8 1,1
71112 Architecten: gebouwen 2020** 112,8 1,0
711121 Architecten: woningen 2020** 110,5 0,7
711122 Architecten: andere gebouwen 2020** 114,2 1,2
7111A Stadsplanning, landinrichting .. 2020** 112,5 1,9
7112 Ingenieurs en aanverwante .. 2020** 109,8 1,6
71121 Ingenieurs 2020** 110,0 1,7
711212 Ingenieurs: bouwprojecten 2020** 109,0 2,5
711213 Ingenieurs: energieprojecten 2020** 103,2 1,3
711214 Ingenieurs: vervoersprojecten 2020** 110,5 2,6
711216 Ingenieurs: waterbouw-, .. 2020** 94,4 2,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsindexcijfers, kwartaalmutaties en jaarmutaties van de prijzen van diensten die bedrijven in de commerciële dienstverlening en transport leveren. Er is een uitsplitsing gemaakt naar dienstensoorten volgens de Europees gecoördineerde Classificatie van Producten naar Activiteit (CPA 2008). Bij sommige diensten is er een verdere onderverdeling gemaakt op basis van marktgegevens die anders zijn dan de CPA. Deze onderverdeling wordt aangeduid met een letter achter de CPA-code.

De Dienstenprijsindex heeft betrekking op de volgende sectoren van de commerciële dienstverlening en transport:
H Vervoer en opslag
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Informatie en communicatie
K Financiële diensten en verzekeringen
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische diensten
N Administratieve en ondersteunende diensten

De prijsindexcijfers in deze tabel hebben allemaal het indexreferentiejaar 2015. Het jaargemiddelde, de kwartaalmutatie en de jaarmutatie zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 4e kwartaal

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers van het meest recente kwartaal en bijbehorende jaargemiddelden zijn nader voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van het volgende kwartaal.

Wijzigingen per 15 maart 2021:
De nader voorlopige cijfers van het 4e kwartaal 2020 en bijbehorende jaargemiddelden 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 maart 2021:
Door de marktontwikkelingen als gevolg van de Coronacrisis is er een grotere onzekerheidsmarge in de cijfers van de H51 luchtvaart en de N78 Uitzendbranche. De jaargemiddelden 2020 voor de H51 Luchtvaart en de N78 Uitzendbranche zijn niet gepubliceerd.

Wijzigingen per 15 februari 2021:
De cijfers voor de N78 Uitzendbranche zijn voor 3e kwartaal 2020 alsnog gepubliceerd.
Na verder onderzoek hebben we kunnen vaststellen dat het effect van de Coronacrisis op de kwaliteit van de data van het 3e kwartaal 2020 beperkt is. We hebben besloten het 3e kwartaal alsnog te publiceren.

Wijzigingen per 15 december 2020:
De cijfers voor de N78 Uitzendbranche zijn voor 2020 3e kwartaal niet gepubliceerd. Door de marktontwikkelingen als gevolg van de Coronacrisis was het niet mogelijk om representatieve cijfers voor deze periode te verkrijgen en een voldoende betrouwbare index te berekenen.

Wijzigingen per 15 september 2020:
De cijfers voor de H51 Luchtvaart en de N78 Uitzendbranche zijn voor 2020 2e kwartaal niet gepubliceerd. Door de marktontwikkelingen als gevolg van de Coronacrisis was het niet mogelijk om representatieve cijfers voor deze periode te verkrijgen en een voldoende betrouwbare index te berekenen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen twee maal per kwartaal beschikbaar. Halverwege ieder kwartaal worden de resultaten van de prijsmethode Modelprijzen (circa de helft van de branches) gepubliceerd en de andere branches met de prijsmethode Unit value worden tegen het einde van het kwartaal gepubliceerd. Dit betreft de prijsontwikkeling van het voorgaande kwartaal. De Dienstenprijsindex van de totale commerciële dienstverlening wordt ook berekend en gepubliceerd tegen het einde van elk kwartaal.

Bekijk deze video voor meer informatie over de prijsmethoden met verschillende publicatiemomenten.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling weer van diensten die bedrijven leveren binnen de commerciële dienstverlening.
Jaarmutaties
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
De jaarmutatie is berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.