Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken 2008-2016


Deze tabel bevat jaarcijfers over het aantal startende zelfstandigen in Nederland. Het betreft hier alle personen van 15 jaar of ouder die in een jaar starten als zelfstandige. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, type zelfstandige (in het startjaar), sociaaleconomische positie een jaar voor de start als zelfstandige, de bedrijfstak (SBI 2008) waarin men start en de persoonskenmerken leeftijd, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van: 2008-2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 juli 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 september 2019:
De cijfers over 2016 zijn toegevoegd aan deze tabel. In het bronbestand voor deze tabel is de afleiding van het kenmerk ‘arbeidspositie’ aangepast. Dit kenmerk wordt gebruikt voor het bepalen van het type zelfstandige dat iemand is bij de start en ook de sociaaleconomische positie in het jaar voor het startjaar. De wijziging houdt in dat de arbeidspositie van personen in een huishouden zonder waargenomen inkomen is omgezet naar ‘behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen’. In de voorgaande versie van het bronbestand konden deze personen ook een andere arbeidspositie hebben, bijvoorbeeld als zelfstandige. Deze aanpassing leidt tot kleine wijzigingen in de cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet en wordt voortgezet in een nieuwe tabel. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken 2008-2016

Geslacht Type zelfstandige Sociaaleconomische positie jaar eerder Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Startende zelfstandigen (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 27,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 9,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 65 jaar of ouder M Specialistische zakelijke diensten 2016 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 65 jaar of ouder N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 65 jaar of ouder O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 75 jaar of ouder M Specialistische zakelijke diensten 2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 75 jaar of ouder N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 75 jaar of ouder O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 25 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 3,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 25 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 1,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 25 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 3,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 1,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 14,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 65 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 9,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 65 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 65 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 1,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 3,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Migratieachtergrond: Nederland M Specialistische zakelijke diensten 2016 21,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Migratieachtergrond: Nederland N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Migratieachtergrond: Nederland O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 3,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Migratieachtergrond: met migratieacht... M Specialistische zakelijke diensten 2016 6,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Migratieachtergrond: met migratieacht... N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 2,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Migratieachtergrond: met migratieacht... O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Migratieachtergrond: westers M Specialistische zakelijke diensten 2016 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Migratieachtergrond: westers N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Migratieachtergrond: westers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Migratieachtergrond: niet-westers M Specialistische zakelijke diensten 2016 2,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Migratieachtergrond: niet-westers N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Migratieachtergrond: niet-westers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: hoofdkostwinner M Specialistische zakelijke diensten 2016 16,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: hoofdkostwinner N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: hoofdkostwinner O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 2,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: hoofdkostw. zonder partner M Specialistische zakelijke diensten 2016 6,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: hoofdkostw. zonder partner N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: hoofdkostw. zonder partner O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: hoofdkostw. met partner M Specialistische zakelijke diensten 2016 10,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: hoofdkostw. met partner N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 2,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: hoofdkostw. met partner O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 1,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: partner van hoofdkostwinner M Specialistische zakelijke diensten 2016 8,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: partner van hoofdkostwinner N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 3,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: partner van hoofdkostwinner O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: kind < 18 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: kind < 18 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: kind < 18 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: kind >=18 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 2,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: kind >=18 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: kind >=18 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: overig lid M Specialistische zakelijke diensten 2016 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: overig lid N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Positie hh: overig lid O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2016 17,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 5,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 1,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 65 jaar of ouder M Specialistische zakelijke diensten 2016 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 65 jaar of ouder N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 65 jaar of ouder O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 75 jaar of ouder M Specialistische zakelijke diensten 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 75 jaar of ouder N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 75 jaar of ouder O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 0 tot 25 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 0 tot 25 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 0 tot 25 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 0 tot 15 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 0 tot 15 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 0 tot 15 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 15 tot 25 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 15 tot 25 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 15 tot 25 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 25 tot 45 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 10,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 25 tot 45 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 25 tot 45 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 25 tot 35 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 25 tot 35 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 1,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 25 tot 35 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 35 tot 45 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 35 tot 45 jaar N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 35 tot 45 jaar O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 45 tot 65 jaar M Specialistische zakelijke diensten 2016 6,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens