Arbeidsdeelname, vanaf 1969

Arbeidsdeelname, vanaf 1969

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 9.308 8.951 357 3,8 71,1 68,4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2020 1.461 1.328 133 9,1 68,7 62,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2020 3.764 3.640 124 3,3 88,4 85,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2020 4.083 3.984 99 2,4 60,8 59,4
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2020 1.775 1.655 120 6,8 51,4 47,9
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2020 3.651 3.516 135 3,7 73,8 71,0
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2020 3.757 3.660 97 2,6 83,8 81,6
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2020 125 120 5 3,8 59,7 57,4
Mannen Totaal personen 2020 4.935 4.752 184 3,7 75,3 72,5
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2020 732 665 67 9,2 67,7 61,4
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2020 1.964 1.900 64 3,3 91,8 88,9
Mannen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2020 2.239 2.187 52 2,3 67,2 65,6
Mannen Onderwijsniveau: 1 laag 2020 1.003 939 64 6,4 60,3 56,4
Mannen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2020 1.960 1.889 71 3,6 76,9 74,2
Mannen Onderwijsniveau: 3 hoog 2020 1.900 1.853 46 2,4 84,9 82,8
Mannen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2020 73 70 3 3,5 69,5 67,0
Vrouwen Totaal personen 2020 4.372 4.199 173 4,0 66,9 64,2
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2020 728 663 66 9,0 69,9 63,6
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2020 1.800 1.740 60 3,3 84,9 82,1
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2020 1.844 1.797 47 2,6 54,6 53,2
Vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2020 771 716 56 7,2 43,2 40,0
Vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2020 1.692 1.627 64 3,8 70,4 67,7
Vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2020 1.858 1.807 51 2,7 82,7 80,5
Vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2020 52 50 2 4,2 49,8 47,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van het jaar.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkloosheidspercentage
De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
  
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.