Geregistreerde criminaliteit; tijdreeks vanaf 1948

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en hoe vaak verdachten bij deze misdrijven zijn geregistreerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1948.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1948-2018 zijn definitief.
De cijfers over 2019 en 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per maart 2021:
De cijfers over 2018 en 2019 zijn vernieuwd. 2018 is definitief geworden. De cijfers over 2020 zijn nieuw.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen in maart 2022.

Toelichting onderwerpen

Registraties van verdachten
Het totale aantal registraties van personen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.

Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.
Totaal registraties van verdachten
Het totale aantal registraties van personen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.

Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.
Totaal mannelijke verdachten
Het totale aantal registraties van mannen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.
Totaal vrouwelijke verdachten
Het totale aantal registraties van vrouwen die verdacht werden van het plegen van een misdrijf. Bij meerdere registraties van een verdachte in een jaar wordt de verdachte evenzoveel malen geteld.