Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Leefstijl Bewegen, 4 jaar of ouder Wekelijkse sporters (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2014 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2015 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2016 64,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2017 63,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2018 60,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2019 63,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2020 64,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2014/2016 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2015/2017 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2016/2018 62,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2017/2019 63,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2018/2020 62,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2014 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2015 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2016 61,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2017 60,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2018 56,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 59,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 61,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2014/2016 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2015/2017 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2016/2018 60,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2017/2019 61,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2018/2020 60,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2014 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2015 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2016 68,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2017 66,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2018 63,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 66,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 67,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2014/2016 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2015/2017 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2016/2018 64,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2017/2019 65,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2018/2020 64,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2014 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2015 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2016 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2017 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2018 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2019 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2020 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2014/2016 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2015/2017 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2016/2018 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2017/2019 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2018/2020 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2014 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2015 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2016 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2017 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2018 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2019 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2014/2016 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2015/2017 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2016/2018 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2017/2019 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2018/2020 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2014 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2015 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2016 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2017 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2018 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2019 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2014/2016 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2015/2017 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2016/2018 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2017/2019 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2018/2020 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2014 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2015 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2016 49,4
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2017 48,7
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2018 41,9
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2019 46,8
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2020 44,3
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2014/2016 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2015/2017 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2016/2018 46,6
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2017/2019 46,7
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2018/2020 44,2
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2014 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2015 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2016 44,4
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2017 44,0
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2018 37,3
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2019 41,9
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 38,9
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2014/2016 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2015/2017 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2016/2018 43,8
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2017/2019 44,0
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2018/2020 41,4
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Bovengrens 95%-interval 2014 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Bovengrens 95%-interval 2015 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Bovengrens 95%-interval 2016 54,3
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Bovengrens 95%-interval 2017 53,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de Gezondheidsenquête over gezondheid, zorggebruik en leefstijl van de Nederlandse kinderen van 0 jaar tot 12 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en periode.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 21 mei 2021
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
De tabel is uitgebreid met de variabele “plaats van geboorte” (ziekenhuis, thuis, elders) voor kinderen van 0 tot 5 jaar voor de verslagjaren 2018, 2019 en 2020 en de periode 2018-2020.
De tabel is verder uitgebreid met de variabele ADHD/ADD. Deze variabele wordt vanaf 2018 gepresenteerd naast de variabele ADHD, die is berekend op basis van de drie kenmerken; rusteloos gedrag, voortdurend friemelen en draaien en zich kort op bepaalde bezigheden richten. Deze drie kenmerken zijn voor alle jaren aan de tabel toegevoegd.
Tenslotte is voor de vergelijkbaarheid met de variabele ADHD/ADD de leeftijdsafbakening voor ADHD (berekend op basis van de drie kenmerken) aangepast in van 4 tot 12 jaar (in plaats van 2 tot 12 jaar). Dit is ook aangepast voor alle voorgaande jaren en perioden.
De oude leeftijdsafbakening voor de periode 2014-2019 blijft op aanvraag beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2022 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Leefstijl
Bewegen, 4 jaar of ouder
De vragen over lichamelijke activiteit zijn gebaseerd op de zogeheten short questionnaire to assess health enhancing physical activity (SQUASH). Deze vragenlijst beoogt een volledig beeld te leveren van de lichamelijke activiteit. Gevraagd wordt naar frequentie en duur van de volgende deelvormen van lichamelijke activiteit:
'1. Fietsen en lopen in woon-werk of woon-school verkeer,'
'2. Activiteiten op het werk of op school,'
'3. Activiteiten in het huishouden,
'4.Wandelen, fietsen, buiten spelen, tuinieren en klussen in de vrije tijd.
'5. Sporten.'
Wekelijkse sporters
Percentage kinderen van 4 jaar tot 12 jaar dat minimaal 1 keer per week sport.
Over de 2020-cijfers over dit onderwerp is een toelichtende nota verschenen, zie tabeltoelichting.