Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Gezondheid en zorggebruik Zorggebruik Ziekenhuisopname afgelopen 12 maanden Dagopname % kinderen met dagopname (%) Gezondheid en zorggebruik Zorggebruik Ziekenhuisopname afgelopen 12 maanden Dagopname Dagopnamen per 100 kinderen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2014 5,1 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2015 6,2 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2016 6,1 8,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2017 7,0 8,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2018 6,6 8,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2019 7,4 12,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2020 4,2 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2021 5,2 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2014/2016 5,8 7,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2015/2017 6,5 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2016/2018 6,6 8,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2017/2019 6,9 9,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2018/2020 6,2 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2019/2021 5,7 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2014 3,9 4,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2015 4,9 5,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2016 4,7 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2017 5,6 6,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2018 5,3 6,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 5,9 8,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 3,0 3,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2021 3,9 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2014/2016 5,0 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2015/2017 5,7 6,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2016/2018 5,8 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2017/2019 6,2 7,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2018/2020 5,4 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2019/2021 4,9 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2014 6,3 9,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2015 7,6 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2016 7,4 10,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2017 8,4 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2018 8,0 10,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 8,9 16,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 5,4 13,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2021 6,9 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2014/2016 6,5 8,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2015/2017 7,2 8,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2016/2018 7,4 9,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2017/2019 7,7 10,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2018/2020 6,9 12,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2019/2021 6,6 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2014 5,5 6,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2015 7,3 7,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2016 6,6 10,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2017 9,3 10,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2018 7,6 10,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2019 8,0 10,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2020 6,2 8,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2021 7,7 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2014/2016 6,5 8,2
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2015/2017 7,8 9,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2016/2018 7,9 10,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2017/2019 8,2 10,2
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2018/2020 7,3 9,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2019/2021 7,3 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2014 3,3 3,6
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2015 4,7 4,9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2016 4,1 4,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2017 6,5 6,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2018 5,1 6,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2019 5,3 6,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 3,7 4,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 5,1 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2014/2016 5,1 5,9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2015/2017 6,2 7,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2016/2018 6,3 7,9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2017/2019 6,7 8,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2018/2020 5,8 7,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2019/2021 5,9 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2014 7,7 9,2
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2015 9,9 10,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2016 9,1 16,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2017 12,1 13,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2018 10,2 14,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2019 10,6 14,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 8,7 11,9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 11,4 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2014/2016 7,9 10,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2015/2017 9,3 11,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2016/2018 9,4 13,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2017/2019 9,8 12,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2018/2020 8,8 12,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2019/2021 9,1 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2014 7,4 11,6
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2015 7,9 9,6
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2016 8,7 10,4
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2017 8,2 9,5
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2018 9,1 9,9
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2019 9,0 13,2
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2020 5,6 10,0
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2021 4,4 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2014/2016 8,0 10,5
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2015/2017 8,2 9,8
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2016/2018 8,6 9,9
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2017/2019 8,7 10,7
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2018/2020 8,0 11,1
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2019/2021 6,5 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2014 4,9 4,9
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2015 5,4 6,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de Gezondheidsenquête over gezondheid, zorggebruik en leefstijl van de Nederlandse kinderen van 0 jaar tot 12 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en periode.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 16 mei 2022
De tabel is aangevuld met cijfers over 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2022.

Toelichting onderwerpen

Gezondheid en zorggebruik
Zorggebruik
Aan de ouder/verzorger wordt gevraagd of hun kind contact heeft gehad met de huisarts, de specialist, de tandarts, de mondhygiënist, de orthodontist , de fysio- en oefentherapeut, de psycholoog, psychotherapeut of psychiater, en of zij behandeld zijn door een alternatief genezer. Ook wordt gevraagd naar ziekenhuisopnamen of dagopnamen, of mensen thuiszorg hebben ontvangen of dat ze zorg in het buitenland hebben gehad.


Ziekenhuisopname afgelopen 12 maanden
Dagopname
Dagopnamen zijn ziekenhuisopnamen zonder overnachting zoals een van te voren geplande kleine ingreep, een kijkoperatie, chemokuur of bestraling.
% kinderen met dagopname
Percentage kinderen in de bevolking dat minstens 1 keer in de periode van 12 maanden vóór de enquêtedatum een dagopname had in het ziekenhuis.
Dagopnamen per 100 kinderen
Het gemiddeld aantal dagopnamen in het ziekenhuis per 100 kinderen per jaar in de bevolking. Vanaf 2021 is er niet meer gevraagd naar het aantal keer dat een respondent werd opgenomen voor een dagopname.