Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Geslacht Leeftijd Marges Perioden Gezondheid en zorggebruik Gezondheid Langdurige ziekten of aandoeningen Afgelopen jaar of op enquêtedatum COPD, chronische bronchitis, longemfysee (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2014 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2015 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2016 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2017 1,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2018 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2019 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2020 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2014/2016 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2015/2017 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2016/2018 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2017/2019 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Waarde 2018/2020 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2014 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2015 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2016 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2017 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2018 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2019 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2020 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2014/2016 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2015/2017 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2016/2018 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2017/2019 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ondergrens 95%-interval 2018/2020 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2014 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2015 1,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2016 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2017 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2018 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2019 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2020 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2014/2016 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2015/2017 1,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2016/2018 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2017/2019 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Bovengrens 95%-interval 2018/2020 0,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2014 1,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2015 1,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2016 0,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2017 1,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2018 1,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2019 0,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2020 0,6
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2014/2016 0,9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2015/2017 1,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2016/2018 1,2
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2017/2019 1,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Waarde 2018/2020 1,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2014 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2015 0,2
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2016 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2017 0,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2018 0,3
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2019 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2014/2016 0,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2015/2017 0,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2016/2018 0,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2017/2019 0,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2018/2020 0,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2014 2,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2015 2,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2016 1,1
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2017 2,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2018 2,6
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2019 1,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2020 1,4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2014/2016 1,5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2015/2017 1,7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2016/2018 1,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2017/2019 1,9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2018/2020 1,5
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2014 1,0
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2015 1,6
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2016 1,1
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2017 1,7
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2018 0,5
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2019 0,4
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2020 0,0
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2014/2016 1,3
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2015/2017 1,5
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2016/2018 1,1
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2017/2019 1,0
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Waarde 2018/2020 0,4
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2014 0,1
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2015 0,4
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2016 0,1
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2017 0,5
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2018 0,0
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2019 0,0
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2020 .
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2014/2016 0,6
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2015/2017 0,8
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2016/2018 0,5
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2017/2019 0,5
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Ondergrens 95%-interval 2018/2020 0,0
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Bovengrens 95%-interval 2014 2,0
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Bovengrens 95%-interval 2015 2,7
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Bovengrens 95%-interval 2016 2,2
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 8 jaar Bovengrens 95%-interval 2017 2,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de Gezondheidsenquête over gezondheid, zorggebruik en leefstijl van de Nederlandse kinderen van 0 jaar tot 12 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en periode.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 21 mei 2021
De tabel is aangevuld met cijfers over 2020.
De tabel is uitgebreid met de variabele “plaats van geboorte” (ziekenhuis, thuis, elders) voor kinderen van 0 tot 5 jaar voor de verslagjaren 2018, 2019 en 2020 en de periode 2018-2020.
De tabel is verder uitgebreid met de variabele ADHD/ADD. Deze variabele wordt vanaf 2018 gepresenteerd naast de variabele ADHD, die is berekend op basis van de drie kenmerken; rusteloos gedrag, voortdurend friemelen en draaien en zich kort op bepaalde bezigheden richten. Deze drie kenmerken zijn voor alle jaren aan de tabel toegevoegd.
Tenslotte is voor de vergelijkbaarheid met de variabele ADHD/ADD de leeftijdsafbakening voor ADHD (berekend op basis van de drie kenmerken) aangepast in van 4 tot 12 jaar (in plaats van 2 tot 12 jaar). Dit is ook aangepast voor alle voorgaande jaren en perioden.
De oude leeftijdsafbakening voor de periode 2014-2019 blijft op aanvraag beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2022 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Gezondheid en zorggebruik
Gezondheid
Langdurige ziekten of aandoeningen
Aan alle ouders/verzorgers wordt gevraagd: Heeft uw kind één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Vervolgens worden een aantal aandoeningen en een restcategorie 'overige aandoeningen' voorgelegd en gevraagd uw kind deze aandoening in de afgelopen 12 maanden heeft gehad.
Afgelopen jaar of op enquêtedatum
COPD, chronische bronchitis, longemfysee
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had uw kind in de afgelopen 12 maanden COPD, chronische bronchitis, longemfyseem?