Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Regio Perioden Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming A Landbouw, bosbouw en visserij (mln euro)
Ontvangen orders Nederland 2020 februari* .
Ontvangen orders Nederland 2020 maart* .
Ontvangen orders Nederland 2020 april* .
Ontvangen orders Nederland 2020 mei* .
Ontvangen orders Nederland 2020 juni* .
Ontvangen orders Nederland 2020 juli* .
Ontvangen orders Nederland 2020 augustus* .
Ontvangen orders Nederland 2020 september* .
Ontvangen orders Nederland 2020 oktober* .
Ontvangen orders Nederland 2020 november* .
Ontvangen orders Nederland 2020 december* .
Ontvangen orders Nederland 2021 januari* .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2020 februari* .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2020 maart* .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2020 april* .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2020 mei* .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2020 juni* .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2020 juli* .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2020 augustus* .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2020 september* .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2020 oktober* .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2020 november* .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2020 december* .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 januari* .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2020 februari* .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2020 maart* .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2020 april* .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2020 mei* .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2020 juni* .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2020 juli* .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2020 augustus* .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2020 september* .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2020 oktober* .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2020 november* .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2020 december* .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 januari* .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2020 februari* .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2020 maart* .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2020 april* .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2020 mei* .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2020 juni* .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2020 juli* .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2020 augustus* .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2020 september* .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2020 oktober* .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2020 november* .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2020 december* .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 januari* .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2020 februari* .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2020 maart* .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2020 april* .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2020 mei* .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2020 juni* .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2020 juli* .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2020 augustus* .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2020 september* .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2020 oktober* .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2020 november* .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2020 december* .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 januari* .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2020 februari* .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2020 maart* .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2020 april* .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2020 mei* .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2020 juni* .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2020 juli* .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2020 augustus* .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2020 september* .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2020 oktober* .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2020 november* .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2020 december* .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 januari* .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2020 februari* .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2020 maart* .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2020 april* .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2020 mei* .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2020 juni* .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2020 juli* .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2020 augustus* .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2020 september* .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2020 oktober* .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2020 november* .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2020 december* .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 januari* .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2020 februari* .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2020 maart* .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2020 april* .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2020 mei* .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2020 juni* .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2020 juli* .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2020 augustus* .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2020 september* .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2020 oktober* .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2020 november* .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2020 december* .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 januari* .
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2020 februari* .
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2020 maart* .
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2020 april* .
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2020 mei* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 29 maart 2021:
De cijfers van verslagmaand januari 2021 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming
A Landbouw, bosbouw en visserij
Landbouw, bosbouw en visserij
Deze sectie omvat:
- de exploitatie van natuurlijke plantaardige en dierlijke hulpbronnen:
w.o. de akkerbouw, veeteelt en de productie van overige planten en dieren op een agrarisch bedrijf of in het natuurlijke leefgebied;
w.o. bosbouw, houtteelt en jacht;
w.o. specifieke loondiensten met betrekking tot het productieproces landbouw, jacht en bosbouw worden eveneens in deze sectie ingedeeld;
w.o. visserij: de vangst of het kweken van vis, schaaldieren en weekdieren.