Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Regio Perioden Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming A Landbouw, bosbouw en visserij (mln euro) Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming H+J Vervoer, informatie en communicatie (mln euro) Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming O Openbaar bestuur en overheidsdiensten (mln euro) Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (mln euro)
Ontvangen orders Nederland 2021 1e kwartaal* . . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Ontvangen orders Flevoland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Ontvangen orders Gelderland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Ontvangen orders Noord-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Ontvangen orders Zuid-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Ontvangen orders Zeeland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Begonnen bouwwerken Nederland 2021 1e kwartaal* . . . .
Begonnen bouwwerken Noord-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Begonnen bouwwerken Oost-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Begonnen bouwwerken West-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Begonnen bouwwerken Zuid-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Begonnen bouwwerken Overijssel (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Begonnen bouwwerken Flevoland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Begonnen bouwwerken Gelderland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Begonnen bouwwerken Noord-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Begonnen bouwwerken Zuid-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Begonnen bouwwerken Zeeland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Nog niet begonnen bouwwerken Nederland 2021 1e kwartaal* . . . .
Nog niet begonnen bouwwerken Noord-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Nog niet begonnen bouwwerken Oost-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Nog niet begonnen bouwwerken West-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Nog niet begonnen bouwwerken Zuid-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Nog niet begonnen bouwwerken Overijssel (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Nog niet begonnen bouwwerken Flevoland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Nog niet begonnen bouwwerken Gelderland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Nog niet begonnen bouwwerken Noord-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Nog niet begonnen bouwwerken Zuid-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Nog niet begonnen bouwwerken Zeeland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Bouwwerken in uitvoering Nederland 2021 1e kwartaal* . . . .
Bouwwerken in uitvoering Noord-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Bouwwerken in uitvoering Oost-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Bouwwerken in uitvoering West-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Bouwwerken in uitvoering Zuid-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Bouwwerken in uitvoering Overijssel (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Bouwwerken in uitvoering Flevoland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Bouwwerken in uitvoering Gelderland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Bouwwerken in uitvoering Noord-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Bouwwerken in uitvoering Zuid-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Bouwwerken in uitvoering Zeeland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Productie van bouwwerken Nederland 2021 1e kwartaal* 77 234 12 60
Productie van bouwwerken Noord-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* 14 10 3 6
Productie van bouwwerken Oost-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* 19 37 4 12
Productie van bouwwerken West-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* 17 85 3 31
Productie van bouwwerken Zuid-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* 27 101 3 12
Productie van bouwwerken Overijssel (PV) 2021 1e kwartaal* 4 7 1 4
Productie van bouwwerken Flevoland (PV) 2021 1e kwartaal* 5 6 0 2
Productie van bouwwerken Gelderland (PV) 2021 1e kwartaal* 9 24 3 6
Productie van bouwwerken Noord-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* 5 26 2 9
Productie van bouwwerken Zuid-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* 6 49 1 13
Productie van bouwwerken Zeeland (PV) 2021 1e kwartaal* 4 1 0 1
Nog te produceren bouwwerken Nederland 2021 1e kwartaal* 162 1.142 59 167
Nog te produceren bouwwerken Noord-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* 80 30 14 6
Nog te produceren bouwwerken Oost-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* 20 180 23 37
Nog te produceren bouwwerken West-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* 20 538 5 90
Nog te produceren bouwwerken Zuid-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* 42 393 17 34
Nog te produceren bouwwerken Overijssel (PV) 2021 1e kwartaal* 6 37 1 11
Nog te produceren bouwwerken Flevoland (PV) 2021 1e kwartaal* 4 17 5 8
Nog te produceren bouwwerken Gelderland (PV) 2021 1e kwartaal* 10 125 16 18
Nog te produceren bouwwerken Noord-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* 5 237 2 41
Nog te produceren bouwwerken Zuid-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* 6 263 2 40
Nog te produceren bouwwerken Zeeland (PV) 2021 1e kwartaal* 7 0 0 1
Gereedgekomen bouwwerken Nederland 2021 1e kwartaal* . . . .
Gereedgekomen bouwwerken Noord-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Gereedgekomen bouwwerken Oost-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Gereedgekomen bouwwerken West-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Gereedgekomen bouwwerken Zuid-Nederland (LD) 2021 1e kwartaal* . . . .
Gereedgekomen bouwwerken Overijssel (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Gereedgekomen bouwwerken Flevoland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Gereedgekomen bouwwerken Gelderland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Gereedgekomen bouwwerken Noord-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Gereedgekomen bouwwerken Zuid-Holland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Gereedgekomen bouwwerken Zeeland (PV) 2021 1e kwartaal* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 1 juni 2021:
De cijfers van verslagmaand maart en het eerste kwartaal van 2021 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming
A Landbouw, bosbouw en visserij
Landbouw, bosbouw en visserij
Deze sectie omvat:
- de exploitatie van natuurlijke plantaardige en dierlijke hulpbronnen:
w.o. de akkerbouw, veeteelt en de productie van overige planten en dieren op een agrarisch bedrijf of in het natuurlijke leefgebied;
w.o. bosbouw, houtteelt en jacht;
w.o. specifieke loondiensten met betrekking tot het productieproces landbouw, jacht en bosbouw worden eveneens in deze sectie ingedeeld;
w.o. visserij: de vangst of het kweken van vis, schaaldieren en weekdieren.

H+J Vervoer, informatie en communicatie
Vervoer, informatie en communicatie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
H Vervoer en opslag
J Informatie en communicatie
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Deze sectie omvat:
- eenheden die deel uitmaken van de lagere of centrale overheid en die tot een goede werking van het bestuur van de samenleving bijdragen en ook het beheer van de verplichte sociale verzekeringsregelingen;
- defensie, justitie, politie, buitenlandse zaken enzovoort;
- het algemeen openbaar bestuur (bijvoorbeeld uitvoerende, wetgevende, financiële taken enzovoort op alle bestuursniveaus) en het toezicht op het economische en sociale leven;
- provincies en gemeentes;
- het beheer van de verplichte socialeverzekeringsregelingen.

Activiteiten die elders in de SBI zijn geclassificeerd vallen niet onder afdeling 75, ook al worden zij door overheidinstanties uitgevoerd. Enkele voorbeelden:
- het beheer van het onderwijsstelsel (d.w.z. regelgeving, inspecties, onderwijsprogramma's) valt onder deze sectie O, maar het onderwijs zelf valt onder afdeling 85 Onderwijs;
- militaire en penitentiaire ziekenhuizen worden ingedeeld bij afdeling 86 Gezondheidszorg;
- inzameling en verwerking van afvalwater en afval valt onder afdeling 38 Milieudienstverlening.
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
Cultuur, recreatie, overige diensten
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens als werkgever; niet- gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen