Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Regio Perioden Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming K-N Financiële en zakelijke diensten (mln euro) Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming O Openbaar bestuur en overheidsdiensten (mln euro) Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (mln euro)
Ontvangen orders Nederland 2021 juni* . . .
Ontvangen orders Nederland 2021 juli* . . .
Ontvangen orders Nederland 2021 augustus* . . .
Ontvangen orders Nederland 2021 september* . . .
Ontvangen orders Nederland 2021 oktober* . . .
Ontvangen orders Nederland 2021 november* . . .
Ontvangen orders Nederland 2021 december* . . .
Ontvangen orders Nederland 2022 januari* . . .
Ontvangen orders Nederland 2022 februari* . . .
Ontvangen orders Nederland 2022 maart* . . .
Ontvangen orders Nederland 2022 april* . . .
Ontvangen orders Nederland 2022 mei* . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 juni* . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 juli* . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 augustus* . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 september* . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 oktober* . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 november* . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 december* . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2022 januari* . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2022 februari* . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2022 maart* . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2022 april* . . .
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2022 mei* . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 juni* . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 juli* . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 augustus* . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 september* . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 oktober* . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 november* . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 december* . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2022 januari* . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2022 februari* . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2022 maart* . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2022 april* . . .
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2022 mei* . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 juni* . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 juli* . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 augustus* . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 september* . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 oktober* . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 november* . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 december* . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2022 januari* . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2022 februari* . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2022 maart* . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2022 april* . . .
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2022 mei* . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 juni* . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 juli* . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 augustus* . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 september* . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 oktober* . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 november* . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 december* . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2022 januari* . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2022 februari* . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2022 maart* . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2022 april* . . .
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2022 mei* . . .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 juni* . . .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 juli* . . .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 augustus* . . .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 september* . . .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 oktober* . . .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 november* . . .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 december* . . .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2022 januari* . . .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2022 februari* . . .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2022 maart* . . .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2022 april* . . .
Ontvangen orders Groningen (PV) 2022 mei* . . .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 juni* . . .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 juli* . . .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 augustus* . . .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 september* . . .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 oktober* . . .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 november* . . .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 december* . . .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2022 januari* . . .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2022 februari* . . .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2022 maart* . . .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2022 april* . . .
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2022 mei* . . .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 juni* . . .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 juli* . . .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 augustus* . . .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 september* . . .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 oktober* . . .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 november* . . .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 december* . . .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2022 januari* . . .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2022 februari* . . .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2022 maart* . . .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2022 april* . . .
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2022 mei* . . .
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2021 juni* . . .
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2021 juli* . . .
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2021 augustus* . . .
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2021 september* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 26 juli 2022:
De cijfers van verslagmaand mei 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming
K-N Financiële en zakelijke diensten
Financiële en zakelijke dienstverlening, verhuur van en handel in onroerend goed
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
K Financiële instellingen
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Deze sectie omvat:
- eenheden die deel uitmaken van de lagere of centrale overheid en die tot een goede werking van het bestuur van de samenleving bijdragen en ook het beheer van de verplichte sociale verzekeringsregelingen;
- defensie, justitie, politie, buitenlandse zaken enzovoort;
- het algemeen openbaar bestuur (bijvoorbeeld uitvoerende, wetgevende, financiële taken enzovoort op alle bestuursniveaus) en het toezicht op het economische en sociale leven;
- provincies en gemeentes;
- het beheer van de verplichte socialeverzekeringsregelingen.

Activiteiten die elders in de SBI zijn geclassificeerd vallen niet onder afdeling 75, ook al worden zij door overheidinstanties uitgevoerd. Enkele voorbeelden:
- het beheer van het onderwijsstelsel (d.w.z. regelgeving, inspecties, onderwijsprogramma's) valt onder deze sectie O, maar het onderwijs zelf valt onder afdeling 85 Onderwijs;
- militaire en penitentiaire ziekenhuizen worden ingedeeld bij afdeling 86 Gezondheidszorg;
- inzameling en verwerking van afvalwater en afval valt onder afdeling 38 Milieudienstverlening.
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
Cultuur, recreatie, overige diensten
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens als werkgever; niet- gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen