Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

Bouwfasen Regio Perioden Totale bouwkosten gebouwen (mln euro)
Ontvangen orders Nederland 2021 juni* 1.836
Ontvangen orders Nederland 2021 juli* 2.275
Ontvangen orders Nederland 2021 augustus* 1.283
Ontvangen orders Nederland 2021 september* 1.861
Ontvangen orders Nederland 2021 oktober* 1.875
Ontvangen orders Nederland 2021 november* 1.934
Ontvangen orders Nederland 2021 december* 1.977
Ontvangen orders Nederland 2022 januari* 1.526
Ontvangen orders Nederland 2022 februari* 1.418
Ontvangen orders Nederland 2022 maart* 2.310
Ontvangen orders Nederland 2022 april* 1.469
Ontvangen orders Nederland 2022 mei* 1.866
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 juni* 173
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 juli* 166
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 augustus* 105
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 september* 169
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 oktober* 154
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 november* 196
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2021 december* 124
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2022 januari* 158
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2022 februari* 148
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2022 maart* 188
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2022 april* 144
Ontvangen orders Noord-Nederland (LD) 2022 mei* 158
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 juni* 318
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 juli* 384
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 augustus* 370
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 september* 398
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 oktober* 418
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 november* 260
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2021 december* 351
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2022 januari* 238
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2022 februari* 295
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2022 maart* 464
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2022 april* 288
Ontvangen orders Oost-Nederland (LD) 2022 mei* 332
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 juni* 849
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 juli* 1.190
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 augustus* 477
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 september* 964
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 oktober* 903
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 november* 1.113
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2021 december* 1.185
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2022 januari* 687
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2022 februari* 630
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2022 maart* 1.290
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2022 april* 687
Ontvangen orders West-Nederland (LD) 2022 mei* 893
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 juni* 496
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 juli* 534
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 augustus* 330
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 september* 329
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 oktober* 400
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 november* 365
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2021 december* 316
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2022 januari* 443
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2022 februari* 345
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2022 maart* 368
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2022 april* 350
Ontvangen orders Zuid-Nederland (LD) 2022 mei* 483
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 juni* 78
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 juli* 64
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 augustus* 37
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 september* 80
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 oktober* 51
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 november* 85
Ontvangen orders Groningen (PV) 2021 december* 40
Ontvangen orders Groningen (PV) 2022 januari* 71
Ontvangen orders Groningen (PV) 2022 februari* 40
Ontvangen orders Groningen (PV) 2022 maart* 67
Ontvangen orders Groningen (PV) 2022 april* 39
Ontvangen orders Groningen (PV) 2022 mei* 35
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 juni* 59
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 juli* 73
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 augustus* 27
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 september* 70
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 oktober* 67
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 november* 71
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2021 december* 51
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2022 januari* 21
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2022 februari* 67
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2022 maart* 69
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2022 april* 49
Ontvangen orders Fryslân (PV) 2022 mei* 90
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 juni* 36
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 juli* 29
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 augustus* 41
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 september* 19
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 oktober* 36
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 november* 40
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2021 december* 33
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2022 januari* 65
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2022 februari* 40
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2022 maart* 52
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2022 april* 56
Ontvangen orders Drenthe (PV) 2022 mei* 34
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2021 juni* 81
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2021 juli* 133
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2021 augustus* 70
Ontvangen orders Overijssel (PV) 2021 september* 123
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar regio (provincies, landsdelen). De kosten van nieuwbouw kunnen uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na eerste publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 26 juli 2022:
De cijfers van verslagmaand mei 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Totale bouwkosten gebouwen
De geschatte bouwkosten voor alle gebouwen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclufief BTW