Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Opdrachtgever Bouwfasen Perioden Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming A Landbouw, bosbouw en visserij (mln euro)
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 februari* .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 maart* .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 april* .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 mei* .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 juni* .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 juli* .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 augustus* .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 september* .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 oktober* .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 november* .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2020 december* .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 januari* .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 februari* .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 maart* .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 april* .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 mei* .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 juni* .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 juli* .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 augustus* .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 september* .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 oktober* .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 november* .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2020 december* .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 januari* .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 februari* .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 maart* .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 april* .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 mei* .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 juni* .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 juli* .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 augustus* .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 september* .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 oktober* .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 november* .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2020 december* .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 januari* .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 februari* .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 maart* .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 april* .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 mei* .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 juni* .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 juli* .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 augustus* .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 september* .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 oktober* .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 november* .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2020 december* .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 januari* .
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 februari* 24
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 maart* 26
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 april* 21
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 mei* 20
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 juni* 25
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 juli* 21
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 augustus* 12
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 september* 28
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 oktober* 28
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 november* 26
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2020 december* 18
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 januari* 25
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 februari* 95
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 maart* 85
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 april* 83
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 mei* 84
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 juni* 84
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 juli* 82
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 augustus* 105
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 september* 113
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 oktober* 105
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 november* 100
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2020 december* 101
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 januari* 177
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 februari* .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 maart* .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 april* .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 mei* .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 juni* .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 juli* .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 augustus* .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 september* .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 oktober* .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 november* .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2020 december* .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 januari* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 februari* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 maart* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 april* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 mei* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 juni* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 juli* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 augustus* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 september* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 oktober* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 november* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2020 december* .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 januari* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 februari* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 maart* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 april* .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2020 mei* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar opdrachtgever. De kosten van nieuwbouw kunnen ook uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 29 maart 2021:
De cijfers van verslagmaand januari 2021 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming
A Landbouw, bosbouw en visserij
Landbouw, bosbouw en visserij
Deze sectie omvat:
- de exploitatie van natuurlijke plantaardige en dierlijke hulpbronnen:
w.o. de akkerbouw, veeteelt en de productie van overige planten en dieren op een agrarisch bedrijf of in het natuurlijke leefgebied;
w.o. bosbouw, houtteelt en jacht;
w.o. specifieke loondiensten met betrekking tot het productieproces landbouw, jacht en bosbouw worden eveneens in deze sectie ingedeeld;
w.o. visserij: de vangst of het kweken van vis, schaaldieren en weekdieren.