Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

Opdrachtgever Bouwfasen Perioden Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming K-N Financiële en zakelijke diensten (mln euro) Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming O Openbaar bestuur en overheidsdiensten (mln euro) Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (mln euro)
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 juni* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 juli* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 augustus* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 september* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 oktober* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 november* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2021 december* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2022 januari* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2022 februari* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2022 maart* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2022 april* . . .
Totaal opdrachtgevers Ontvangen orders 2022 mei* . . .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 juni* . . .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 juli* . . .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 augustus* . . .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 september* . . .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 oktober* . . .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 november* . . .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2021 december* . . .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2022 januari* . . .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2022 februari* . . .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2022 maart* . . .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2022 april* . . .
Totaal opdrachtgevers Begonnen bouwwerken 2022 mei* . . .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 juni* . . .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 juli* . . .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 augustus* . . .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 september* . . .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 oktober* . . .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 november* . . .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2021 december* . . .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2022 januari* . . .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2022 februari* . . .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2022 maart* . . .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2022 april* . . .
Totaal opdrachtgevers Nog niet begonnen bouwwerken 2022 mei* . . .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 juni* . . .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 juli* . . .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 augustus* . . .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 september* . . .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 oktober* . . .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 november* . . .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2021 december* . . .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2022 januari* . . .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2022 februari* . . .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2022 maart* . . .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2022 april* . . .
Totaal opdrachtgevers Bouwwerken in uitvoering 2022 mei* . . .
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 juni* 49 4 22
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 juli* 45 5 21
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 augustus* 19 3 9
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 september* 49 10 22
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 oktober* 44 11 20
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 november* 49 13 22
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2021 december* 37 11 18
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2022 januari* 36 11 19
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2022 februari* 37 9 19
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2022 maart* 47 11 23
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2022 april* 36 9 17
Totaal opdrachtgevers Productie van bouwwerken 2022 mei* 41 10 19
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 juni* 432 56 193
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 juli* 405 69 211
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 augustus* 402 84 237
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 september* 383 82 222
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 oktober* 359 165 236
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 november* 371 154 223
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2021 december* 365 151 245
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2022 januari* 347 144 238
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2022 februari* 333 142 239
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2022 maart* 299 137 227
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2022 april* 322 128 215
Totaal opdrachtgevers Nog te produceren bouwwerken 2022 mei* 343 132 202
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 juni* . . .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 juli* . . .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 augustus* . . .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 september* . . .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 oktober* . . .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 november* . . .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2021 december* . . .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2022 januari* . . .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2022 februari* . . .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2022 maart* . . .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2022 april* . . .
Totaal opdrachtgevers Gereedgekomen bouwwerken 2022 mei* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 juni* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 juli* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 augustus* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 september* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 oktober* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 november* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2021 december* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2022 januari* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2022 februari* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2022 maart* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2022 april* . . .
Overheid of Woningcorporaties Ontvangen orders 2022 mei* . . .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 juni* . . .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 juli* . . .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 augustus* . . .
Overheid of Woningcorporaties Begonnen bouwwerken 2021 september* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft inzicht in de omvang van de bouwkosten in de verschillende fasen van het bouwproces. De cijfers hebben betrekking op bouwwerken met een bouwsom van 50 duizend euro of meer. In de tabel zijn de totale bouwkosten per bouwfase uit te splitsen naar niet-nieuwbouw en nieuwbouw en naar opdrachtgever. De kosten van nieuwbouw kunnen ook uitgesplitst worden naar bestemming van de gebouwen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de laatste 12 maanden zijn voorlopig.
Gemeenten met non-respons worden geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 26 juli 2022:
De cijfers van verslagmaand mei 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van de voorgaande 12 maanden en 4 kwartalen kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers over dezelfde verslagmaand van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten nieuwbouw naar bestemming
K-N Financiële en zakelijke diensten
Financiële en zakelijke dienstverlening, verhuur van en handel in onroerend goed
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
K Financiële instellingen
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Deze sectie omvat:
- eenheden die deel uitmaken van de lagere of centrale overheid en die tot een goede werking van het bestuur van de samenleving bijdragen en ook het beheer van de verplichte sociale verzekeringsregelingen;
- defensie, justitie, politie, buitenlandse zaken enzovoort;
- het algemeen openbaar bestuur (bijvoorbeeld uitvoerende, wetgevende, financiële taken enzovoort op alle bestuursniveaus) en het toezicht op het economische en sociale leven;
- provincies en gemeentes;
- het beheer van de verplichte socialeverzekeringsregelingen.

Activiteiten die elders in de SBI zijn geclassificeerd vallen niet onder afdeling 75, ook al worden zij door overheidinstanties uitgevoerd. Enkele voorbeelden:
- het beheer van het onderwijsstelsel (d.w.z. regelgeving, inspecties, onderwijsprogramma's) valt onder deze sectie O, maar het onderwijs zelf valt onder afdeling 85 Onderwijs;
- militaire en penitentiaire ziekenhuizen worden ingedeeld bij afdeling 86 Gezondheidszorg;
- inzameling en verwerking van afvalwater en afval valt onder afdeling 38 Milieudienstverlening.
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
Cultuur, recreatie, overige diensten
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens als werkgever; niet- gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen